REKRUTACJA

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Decyzja nr 20/17 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia terminów rekrutacji na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2017/2018


Uchwała nr 19/12/2016 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 28/05/2016 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 25 maja 2016 r. (...)


Decyzja nr 201 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2017/2018


Zarządzenie nr 25/16 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów w języku polskim w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, obowiązujących począwszy od roku akademickiego 2016/2017


Uchwała nr 28/05/2016 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz warunków i trybu przyjęcia na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2017/2018


Zarządzenie nr 27/15 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia terminów płatności oraz wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne i wydawanie dokumentów obowiązujących studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017


Uchwała nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efektów uczenia się

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
 
Rekrutacja na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
telefon: (22) 56 17 553
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl


Rekrutacja na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
telefon: (22) 56 17 611
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl 


UWAGA! Jeżeli nie otrzymałeś od nas odpowiedzi, sprawdź skrzynkę SPAM!