REKRUTACJA

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Informacje dla kandydatów

Wyniki egzaminów sprawnościowych w 2018 r.

 

Studia I stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC)
na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)
na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Studia II stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC)
na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne   

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)
na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

Deklaracja uiszczania czesnego pdf

Klauzula Informacyjna dotycząca procesu rekrutacji na WIBC pdf

Klauzula Informacyjna dotycząca procesu rekrutacji na WIBP pdf

studia bhp warszawa

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
 
Rekrutacja na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
telefon: (22) 56 17 992
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl


Rekrutacja na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
telefon: (22) 56 17 611
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl 


UWAGA! Jeżeli nie otrzymałeś od nas odpowiedzi, sprawdź skrzynkę SPAM!