REKRUTACJA

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Warunki rekrutacji

Uchwała Nr 22/03/2017 Senatu SGSP z dnia 22 marca 2017 roku
w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz warunków i trybu przyjęcia na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 1 do Uchwały
Warunki i tryb rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019

Załącznik nr 2 do Uchwały
Warunki i tryb przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2018/2019


Decyzja Nr 178 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2018/2019


Zarządzenie Nr 25/16 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów w języku polskim w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, obowiązujących począwszy od roku akademickiego 2016/2017


Uchwała Nr 18/05/2015 Senatu SGSP z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty kształcenia się


W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi warunków naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej zmianie mogą ulec warunki egzaminu sprawnościowego.


 


 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
 
Rekrutacja na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
telefon: (22) 56 17 553
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl


Rekrutacja na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
telefon: (22) 56 17 611
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl 


UWAGA! Jeżeli nie otrzymałeś od nas odpowiedzi, sprawdź skrzynkę SPAM!