REKRUTACJA

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

WYNIKI REKRUTACJI

Studia I stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC)
na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

  • stacjonarne        
  • niestacjonarne   

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

  • stacjonarne         
  • niestacjonarne  

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)
na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Studia II stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC)
na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne   

  • stacjonarne        
  • niestacjonarne   

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)
na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
 
Rekrutacja na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
telefon: (22) 56 17 992
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl


Rekrutacja na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
telefon: (22) 56 17 611
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl 


UWAGA! Jeżeli nie otrzymałeś od nas odpowiedzi, sprawdź skrzynkę SPAM!