REKRUTACJA

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Rekrutacja - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

KIERUNEK INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej

 • termin rozpoczęcia rekrutacji: 03.04.2018 r.
 • termin zakończenia rekrutacji (złożenia dokumentów): 31.05.2018 r.
 • egzamin wstępny sprawnościowy: 18-22.06.2018 r.
 • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego: w dniu egzaminu sprawnościowego
 • termin dostarczenia świadectwa dojrzałości (matury): 6.07.2018 r.
 • ogłoszenie wyników: 9.07.2018 r.
 • badania psychofizyczne: o wyznaczonym terminie badań kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną
 • rozpoczęcie przeszkolenia na poligonie (wyjazd):

Studia stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych

 • termin rozpoczęcia rekrutacji: 09.04.2018 r.
 • termin zakończenia rekrutacji (złożenia dokumentów): 06.07.2018 r.
 • ogłoszenie wyników: 11.07.2018 r.

w przypadku ogłoszenia drugiego naboru:

 • termin rozpoczęcia drugiej rekrutacji: 13.08.2018 r.
 • termin zakończenia drugiej rekrutacji (złożenia dokumentów): 21.09.2018 r.
 • ogłoszenie wyników: 24.09.2018 r.

Studia niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych

 • termin rozpoczęcia rekrutacji: 11.05.2018 r.
 • termin zakończenia rekrutacji (złożenia dokumentów): 20.07.2018 r.
 • ogłoszenie wyników: 27.07.2018 r.

w przypadku ogłoszenia drugiego naboru:

 • termin rozpoczęcia drugiej rekrutacji: 13.08.2018 r.
 • termin zakończenia drugiej rekrutacji (złożenia dokumentów): 21.09.2018 r.
 • ogłoszenie wyników: 24.09.2018 r.

Studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej

 • termin rozpoczęcia rekrutacji: 11.06.2018 r.
 • termin zakończenia rekrutacji (złożenia dokumentów): 20.07.2018 r.
 • ogłoszenie wyników: 27.07.2018 r.

w przypadku ogłoszenia drugiego naboru:

 • termin rozpoczęcia drugiej rekrutacji: 13.08.2018 r.
 • termin zakończenia drugiej rekrutacji (złożenia dokumentów): 14.09.2018 r.
 • ogłoszenie wyników: 18.09.2018 r.

Studia stacjonarne II stopnia (3 semestralne)

 • termin rozpoczęcia rekrutacji: 09.04.2018 r.
 • termin zakończenia rekrutacji (złożenia dokumentów): 06.07.2018 r.
 • ogłoszenie wyników: 11.07.2018 r.

w przypadku ogłoszenia drugiego naboru:

 • termin rozpoczęcia drugiej rekrutacji: 13.08.2018 r.
 • termin zakończenia drugiej rekrutacji (złożenia dokumentów): 21.09.2018 r.
 • ogłoszenie wyników: 24.09.2018 r.

Studia stacjonarne II stopnia prowadzone wspólnie z Lwowskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia (3 semestralne)

 • termin rozpoczęcia rekrutacji: 09.04.2018 r.
 • termin zakończenia rekrutacji (złożenia dokumentów): 06.07.2018 r.
 • ogłoszenie wyników: 11.07.2018 r.

w przypadku ogłoszenia drugiego naboru:

 • termin rozpoczęcia drugiej rekrutacji: 13.08.2018 r.
 • termin zakończenia drugiej rekrutacji (złożenia dokumentów): 21.09.2018 r.
 • ogłoszenie wyników: 24.09.2018 r.

Studia niestacjonarne II stopnia (3 semestralne)

 • termin rozpoczęcia rekrutacji: 11.06.2018 r.
 • termin zakończenia rekrutacji (złożenia dokumentów): 20.07.2018 r.
 • ogłoszenie wyników: 27.07.2018 r.

w przypadku ogłoszenia drugiego naboru:

 • termin rozpoczęcia drugiej rekrutacji: 13.08.2018 r.
 • termin zakończenia drugiej rekrutacji (złożenia dokumentów): 21.09.2018 r.
 • ogłoszenie wyników: 24.09.2018 r.

 

Strażacy w służbie kandydackiej starający się o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia (3 semestralne)

 • termin rozpoczęcia rekrutacji: 12.02.2018 r.
 • termin zakończenia rekrutacji (złożenia dokumentów): 16.03.2018 r.
 • ogłoszenie wstępnych wyników: 
 • termin dostarczenia dyplomu ukończenia studiów:
 • ogłoszenie wyników:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
 
Rekrutacja na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
telefon: (22) 56 17 992
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl


Rekrutacja na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
telefon: (22) 56 17 611
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl 


UWAGA! Jeżeli nie otrzymałeś od nas odpowiedzi, sprawdź skrzynkę SPAM!