AKTUALNOŚCI

Dobre wykształcenie to takie, które daje ci możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z konkretnej dziedziny i podjęcia dobrze płatnej pracy. Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz studia bądź szukasz rozwiązań na dalszą ścieżkę nauki, to w SGSP znajdziesz idealne pomysły na rozwój kariery. Przekonaj się, co oferujemy w ramach takich kierunków jak np. bezpieczeństwo wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa, studia bhp czy edukacja dla bezpieczeństwa.

STUDIA I STOPNIA

Studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.

STUDIA II STOPNIA

Propozycja dla kandydatów z tytułem inżyniera lub licencjata, chcących poszerzyć swoje możliwości na rynku pracy, dzięki ukończeniu studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne oraz inżynieria bezpieczeństwa.

PRZEWODY DOKTORSKIE

Posiadasz tytuł magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny i pragniesz kontynuować karierę naukową? SGSP to miejsce, gdzie rozwiniesz swoje zainteresowania i otworzysz przewód doktorski.

STUDIA PODYPLOMOWE

Wybierz dla siebie najlepszą propozycję spośród trzynastu interesujących i perspektywicznych, które dadzą Ci możliwość zdobycia konkretnego zawodu i fachowej wiedzy.

KURSY I SZKOLENIA

Oferta skierowana do osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, które chcą zdobyć lub odświeżyć wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej bądź odbyć specjalistyczne szkolenie.

Dbanie o bezpieczeństwo obywateli to jeden z najważniejszych obowiązków, jakie spoczywają na nowoczesnym państwie. Specjaliści, którzy potrafią przewidzieć zagrożenie oraz podjąć odpowiednie działania w trakcie kryzysu, są na wagę złota. Dlatego w SGSP w Warszawie na dwóch wydziałach kształcimy fachowców od inżynierii bezpieczeństwa cywilnego i pożarowego.

WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa (I i II stopień) zdobywają szeroką wiedzę techniczną i społeczną w zakresie diagnozy i zwalczania zagrożeń oraz bezpieczeństwa pożarowego i obywateli.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA CYWILNEGO

Naukowe i praktyczne aspekty ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem. Kształcimy stacjonarnie i niestacjonarnie na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne (I i II stopień) i inżyniera bezpieczeństwa (I stopień)..

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

...

inżynieria bezpieczeństwa warszawa

Badania i komercjalizacja

studia bhp  warszawa

Biblioteka

studia podyplomowe bhp warszawa

Wydawnictwo

studia podyplomowe bhp warszawa

Bezpieczny Dom

studia bhp  warszawa

Współpraca międzynarodowa

studia podyplomowe bhp warszawa

Biuro Karier

inżynieria bezpieczeństwa warszawa

e-NAUCZANIE

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

NIP: 118-00-35-927, REGON: 000173410