• PL
 • EN
 • EN

Dział IT

 

Dział IT jest komórką organizacyjną Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, funkcjonującą w pionie Kanclerz Uczelni.

Zakres najważniejszych obowiązków działu obejmuje szerokie spektrum działań informatycznych w tym:

 • Przygotowywanie projektów informatycznych w ramach Działu IT oraz informatyzacja Uczelni;
 • Opracowanie dokumentacji, przygotowanie przetargów i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
 • Zarządzanie i utrzymywanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i systemów informatycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci teleinformatycznej Uczelni;
 • Ewidencjonowanie i analiza potrzeb dotyczących zakupów dostaw i usług zgłaszanych przez jednostki i podjednostki organizacyjne SGSP;
 • Dbanie o legalność stosowanego oprogramowania oraz realizację polityki bezpieczeństwa w zakresie szeroko pojętych systemów informatycznych;
 • Wdrażanie i nadzorowanie stosowania przepisów i aktów prawnych, w tym w obszarze ochrony informacji i danych osobowych, a także standardów i procedur w zakresie systemów informatycznych obowiązujących w Uczelni a w szczególności dotyczących ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także wykorzystywania wyłącznie do celów służbowych;
 • Budowanie, wdrażanie i utrzymanie internetowych i intranetowych serwisów informacyjnych Uczelni;
 • Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej Uczelni z zastosowaniem wymogów wynikających z przepisów i aktów prawnych;
 • Prowadzeniem ewidencji oprogramowania i licencji;
 • Przygotowywaniem umów związanych z zadaniami Działu IT.

Kierownik Działu IT (tel. 22 56 17 565 | +48 605 655 215)

mgr inż. Grzegorz Orłowski | e-mail: grzegorz.orlowski@sgsp.edu.pl

------------------------------------------------------------------------

Sekcja SIECI i ADMINISTRACJI realizuje następujące usługi na potrzeby SGSP:

 • Opracowywanie koncepcji rozwoju i rozbudowa systemów informatycznych uczelni;
 • Administrowanie środowiskiem serwerowym oraz współpraca w zakresie wymiany danych;
 • Rozpoznawanie najnowszych trendów w obszarze informatycznym;
 • Rozbudowa i monitorowanie zabezpieczeń przed dostępem do sieci SGSP osobom nieupoważnionym;
 • Dokumentowanie konfiguracji sprzętowej systemu, połączeń sieciowych oraz nadzór nad stanem technicznym i właściwym wykorzystaniem systemów komputerowych w SGSP;
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego uczelni w zakresie: nadawania uprawnień do systemów oraz prowadzenia ich rejestru, monitorowania poziomu dostępności;
 • Patronat i analiza spornych zgłoszeń serwisowych;
 • Pomoc w zakresie poczty elektronicznej, internetu oraz intranetu;
 • Zarządzanie systemami informatycznymi uczelni;
 • Kuratela nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci lokalnej oraz planowanie rozbudowy infrastruktury sieciowej we wszystkich jednostkach i podjednostkach organizacyjnych SGSP.

Pracownicy Sekcji Sieci i Administracji (tel. 22 56 17 566)

st. sekc. mgr inż. Michał Chludziński | e-mail: mchludzinski@sgsp.edu.pl

inż. Jacek Bąkiewicz | e-mail: jbakiewicz@sgsp.edu.pl

mgr inż. Tomasz Koszałkowski | e-mail: tkoszalkowski@sgsp.edu.pl

------------------------------------------------------------------------

Sekcja WSPARCIA i POMOCY zajmuje się w SGSP:

 • Pomocą w zakresie poczty elektronicznej, internetu oraz intranetu;
 • Planowaniem i prowadzeniem testów oprogramowania i systemów komputerowych;
 • Wspomaganiem w relokacji pracowników SGSP i przemieszczaniem sprzętu komputerowego w zakresie możliwości infrastruktury teleinformatycznej;
 • Zapewnieniem sprawnego działania systemów informatycznych oraz obsługę serwisową sprzętu komputerowego poprzez diagnozowanie i usuwanie usterek sprzętu komputerowego;
 • Zarządzaniem modernizacją lub wymianą sprzętu komputerowego pracowników SGSP;
 • Opiniowaniem i dokonywanie analiz technicznych sprzętu komputerowego;
 • Podłączaniem sprzętu komputerowego oraz planowaniem rozbudowy systemów podległych wraz ze współpracującymi z nimi urządzeniami;
 • Szkoleniem pracowników w zakresie wynikającym z potrzeb użytkowania programów i sprzętu komputerowego;
 • Optymalizacją oprogramowania i konfiguracją stacji roboczych pod kątem specjalistycznego oprogramowania.

Pracownicy Sekcji Wsparcia i Pomocy (tel. 22 56 17 776) | e-mail: pomoc@sgsp.edu.pl

mgr inż. Wojciech Maćkowski e-mail: wmackowski@sgsp.edu.pl

inż. Szymon Siedleckie-mail: ssiedlecki@sgsp.edu.pl

------------------------------------------------------------------------

Sekcja DANYCH zajmuje się w szczególności:

 • Planowaniem, realizacją i kontrolą inwestycji według właściwości:  oprogramowania, sprzętu, urządzeń informatycznych i teleinformatycznych oraz części zamiennych;
 • Przygotowywaniem umów związanych z zadaniami Działu IT o ile nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych;
 • Dokonywaniem analiz technicznych w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania i systemów informatycznych oraz przygotowywaniem specyfikacji technicznej zakupów sprzętu komputerowego;
 • Opracowywaniem dokumentacji merytorycznej i technicznej w zakresie realizowanych zadań oraz prowadzeniem rejestru zamówień publicznych z zakresu zadań realizowanych przez Dział IT;
 • Odbiorem zakupionego sprzętu komputerowego, oprogramowania, systemów oraz usług teleinformatycznych;
 • Opiniowaniem projektów wydziałów uczelni pod kątem rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych w zakresie spójności z infrastrukturą teleinformatyczną Uczelni;
 • Prowadzeniem ewidencji praw licencyjnych zakupionego oprogramowania oraz nadzorem nad przestrzeganiem praw autorskich przez użytkowników systemów informatycznych w SGSP;
 • Opiniowaniem wniosków na zakup niestandardowego sprzętu komputerowego zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni;
 • Nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Antyplagiatowego;
 • Nadzorem i zarządzaniem portalem i pocztą SGSP;
 • Zarządzaniem prawidłowym działaniem Systemu e-Learningowego Uczelni.

Pracownicy Sekcji Danych (tel. 22 56 17 776)

mgr Michał Kraszewski e-mail: mkraszewski@sgsp.edu.pl

 

------------------------------------------------------------------------

Przydatne informacje i druki - kliknij !!  (dane dostępne z sieci Uczelni)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.