• PL
  • EN
  • EN
Autor: A. Zubkowicz

ZADANIA DZIAŁU ZABEZPIECZENIA OPERACYJNO-ODWODOWEGO:

1)  nadzór nad Oficerem Dyżurnym SGSP oraz służbami wewnętrznymi SGSP, w tym nadzór nad ruchem osobowym i pojazdów w SGSP, a także współpraca z dowódcą Pododdziałów Szkolnych i dowódcami kompanii w zakresie kontroli nad przestrzeganiem porządku dnia w SGSP, a w szczególności przez strażaków w służbie kandydackiej;

2)  nadzór nad systemami bezpieczeństwa w budynkach i obiektach budowlanych SGSP;

3)  sporządzanie miesięcznych grafików służb i grafików dyżurów domowych:

a)  Oficera Dyżurnego SGSP;

b)  dowódcy sekcji w JRG SGSP;

c) dyżurnego szkolnego stanowiska kierowania;

4) zarządzanie programem komputerowym do "Oceny służb wewnętrznych" służącym do oceniania służb pełnionych przez strażaków w służbie kandydackiej;

5)   sporządzanie wykazów strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby, będących w dyspozycji operacyjnej i pełniących funkcje wykonawcze i dowódcze;

6) reagowania na zmianę posiadanych uprawnień i przekwalifikowywanie strażaków w służbie stałej i służbie przygotowawczej;

7) zapewnienie funkcjonowania i wyposażenia Kompanii Szkolnej „WARSZAWA” COO KSRG oraz prowadzenie dokumentacji;

8)  obsługa i prowadzenie dokumentacji Magazynu Centralnego Komendanta Głównego PSP;

9)  nadzór nad koordynatorem ratownictwa medycznego w SGSP;

10) planowanie i rozliczanie wydatków w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację profilaktycznej ochrony zdrowia strażaków
w służbie kandydackiej w SGSP we współpracy ze służbą BHP i kierownikiem Działu Kadr;

11) organizowanie i realizacja szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy
i cyklicznych odnowień egzaminu z tego szkolenia dla strażaków w służbie stałej, służbie przygotowawczej i służbie kandydackiej, a także prowadzenie wykazów uprawnień kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz nadzór nad ciągłością uprawnień dla strażaków w służbie stałej, przygotowawczej
i kandydackiej;

12) nadzór higieniczno-bakteriologiczny nad sprzętem ratowniczym używanym przez strażaków w procesie kształcenia z zakresu ratownictwa medycznego;

13) organizowanie i prowadzenie wymaganych szkoleń strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby dla etatowych i nieetatowych obsad szkolnego stanowiska kierowania przed pierwszą służbą oraz organizowanie i realizacja doskonalenia zawodowego strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby dla etatowych i nieetatowych obsad szkolnego stanowiska kierowania;

14) planowanie i ewidencjonowanie wydatkowania środków finansowych na realizację zadań Działu Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego;

15)  współpraca z Dowódcą Pododdziałów Szkolnych w zakresie zabezpieczania uroczystości na terenie SGSP i poza nim;

16)  występowanie w sprawie nadania uprawnień strażakom w służbie stałej i w służbie przygotowawczej w SGSP, do dostępu do informacji o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne”;

17) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych SGSP w zakresie realizacji zadań Działu Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego;

STRUKTURA

FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY

DZIAŁU ZABEZPIECZNIA OPERACYJNO-ODWODOWEGO

 

KIEROWNIK DZIAŁU - bryg. mgr inż. Andrzej ZUBKOWICZ

tel. 22 5617637

azubkowicz@sgsp.edu.pl

 

OFICEROWIE DYŻURNI SGSP

 

tel. 22 5617534

kom. 601 308 568

ofdyz@sgsp.edu.pl
oficerdyzurny@sgsp.edu.pl

 

POMOCNIK OFICERA DYŻURNEGO SGSP

 

 

STARSZY SPECJALISTA DS. MEDYCZNYCH

 

 

KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SZKOŁY

  bryg. mgr inż.

  Edward SKIEPKO

  eskiepko@sgsp.edu.pl

 

 

 

  asp.   Zbigniew CZOP

  młodszy instruktor

  zczop@sgsp.edu.pl

  tel. 22 5617508

 

 

 

 lek. med. Jolanta

 MAINKA-LEWANDOWSKA

 starszy specjalista

 ds. medycznych

 tel. 22 5617505

 

    

 

trwa nabór

 kliknij aby przejść do ogłoszenia

  mł. bryg. mgr inż.

  Grzegorz KEMPCZYŃSKI

  gkempczynski@sgsp.edu.pl

  mł. bryg. mgr inż.

  Sławomir KLIMEK

  sklimek@sgsp.edu.pl

  kpt. lic.

  Krzysztof WARDAL

  kwardal@sgsp.edu.pl

 

 

INNE:

Dział Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego SGSP sprawuje nadzór nad służbami wewnętrznymi SGSP, w tym nad ruchem osobowym i pojazdów w SGSP, a także nad systemami bezpieczeństwa w budynkach i obiektach budowlanych SGSP. Zapewnia funkcjonowanie i wyposażenie Kompanii Szkolnej „WARSZAWA” COO KSRG oraz obsługuje Magazyn Centralny Komendanta Głównego PSP. Ponadto realizuje szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy we współpracy z koordynatorem ratownictwa medycznego w SGSP i zajmuje się zadaniami związanymi z profilaktyką ochrony zdrowia strażaków w służbie kandydackiej. Prowadzi również szkolenia strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby dla etatowych i nieetatowych obsad szkolnego stanowiska kierowania SGSP.

WAŻNE DOKUMENTY

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.