• PL
  • EN
  • EN
Autor: A. Zubkowicz

ZADANIA DZIAŁU ZABEZPIECZENIA OPERACYJNO-ODWODOWEGO:

1)        organizacja służby Oficera Dyżurnego SGSP oraz nadzór nad służbami wewnętrznymi SGSP;

2)        nadzór nad ruchem osobowym i pojazdów w SGSP;

3)         współpraca z dowódcą Pododdziałów Szkolnych i dowódcami kompanii szkolnych w zakresie kontroli nad przestrzeganiem porządku dnia  przez strażaków w służbie kandydackiej;

4)        nadzór nad obsługą systemów bezpieczeństwa w obiektach SGSP;

5)        sporządzanie miesięcznych harmonogramów służb i harmonogramów dyżurów domowych:

a)      Oficera Dyżurnego SGSP z uwzględnieniem nieetatowych służb;

b)      nieetatowego dowódcy sekcji w JRG SGSP;

c)      nieetatowego dyżurnego Szkolnego Stanowiska Kierowania JRG SGSP;

6)        sporządzanie wykazów strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby, będących w dyspozycji operacyjnej oraz pełniących funkcje wykonawcze
i dowódcze;

7)        reagowanie na zmianę posiadanych uprawnień i przekwalifikowywanie strażaków w służbie stałej i służbie przygotowawczej w zakresie wyznaczania do pełnienia nieetatowych służb;

8)        zapewnienie funkcjonowania i wyposażenia Kompanii Szkolnej „WARSZAWA” COO KSRG oraz prowadzenie dokumentacji;

9)        obsługa i prowadzenie dokumentacji Magazynu Centralnego Komendanta Głównego PSP;

10)    nadzór nad koordynatorem ratownictwa medycznego w SGSP;

11)    planowanie i rozliczanie wydatków w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację profilaktycznej ochrony zdrowia strażaków w służbie kandydackiej w SGSP;

12)    organizowanie i realizacja kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz egzaminów potwierdzających posiadanie tytułu ratownika dla strażaków, a także prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

13)    nadzór higieniczno-bakteriologiczny nad sprzętem ratowniczym używanym przez strażaków w związku z realizacją kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

14)    organizowanie i prowadzenie szkoleń dla strażaków pełniących służby Oficera Dyżurnego SGSP;

15)    planowanie i ewidencjonowanie wydatkowania środków finansowych na realizację zadań Działu Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego;

16)    współpraca z Biurem Rektora w zakresie zabezpieczenia uroczystości organizowanych na terenie obiektów SGSP;

17)    występowanie w sprawie nadania uprawnień strażakom w służbie stałej
i w służbie przygotowawczej w SGSP, do dostępu do informacji o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne” związanych z wyznaczaniem do pełnienia nieetatowych służb;

18)    współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych SGSP w zakresie realizacji zadań Działu Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego.

STRUKTURA

FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY

DZIAŁU ZABEZPIECZNIA OPERACYJNO-ODWODOWEGO

 

KIEROWNIK DZIAŁU - bryg. mgr inż. Andrzej ZUBKOWICZ

tel. 22 5617637

azubkowicz@sgsp.edu.pl

 

OFICEROWIE DYŻURNI SGSP

 

tel. 22 5617534

kom. 601 308 568

ofdyz@sgsp.edu.pl
oficerdyzurny@sgsp.edu.pl

 

POMOCNIK OFICERA DYŻURNEGO SGSP

 

 

STARSZY SPECJALISTA DS. MEDYCZNYCH

 

 

KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SZKOŁY

  bryg. mgr inż.

  Edward SKIEPKO

  eskiepko@sgsp.edu.pl

 

 

 

  asp.   Zbigniew CZOP

  młodszy instruktor

   tel. 22 5617508

 

 

 

 lek. med. Jolanta

 MAINKA-LEWANDOWSKA

 starszy specjalista

 ds. medycznych

 tel. 22 5617505

 

    

 

trwa nabór

  mł. bryg. mgr inż.

  Grzegorz KEMPCZYŃSKI

  gkempczynski@sgsp.edu.pl

  mł. bryg. mgr inż.

  Sławomir KLIMEK

  sklimek@sgsp.edu.pl

  kpt. lic.

  Krzysztof WARDAL

  kwardal@sgsp.edu.pl

 

 

INNE:

Dział Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego SGSP sprawuje nadzór organizacyjny nad służbami wewnętrznymi SGSP, w tym nad ruchem osobowym i pojazdów w SGSP, a także nad systemami bezpieczeństwa w budynkach i obiektach budowlanych SGSP. Zapewnia funkcjonowanie i wyposażenie Kompanii Szkolnej „WARSZAWA” COO KSRG oraz obsługuje Magazyn Centralny Komendanta Głównego PSP. Ponadto realizuje szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy we współpracy z koordynatorem ratownictwa medycznego w SGSP i zajmuje się zadaniami związanymi z profilaktyką ochrony zdrowia strażaków w służbie kandydackiej.

WAŻNE DOKUMENTY

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.