• PL
 • EN
 • EN
Autor: W. Górzyński

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ


ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JRG SGSP
STRUKTURA ORGANIZACYJNA JRG SGSP
FUNKCJONARIUSZE PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ W JRG SGSP
INNE INFORMACJE
FILMY DO OBEJRZENIA


ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JRG SGSP


Jednostka ratowniczo-gaśnicza SGSP realizuje zadania ratownicze w obszarze chronionym o łącznej powierzchni ok. 8,6 km2, którym jest część warszawskiej dzielnicy Żoliborz. W JRG SGSP służbę pełnią w systemie zmianowym 24/48 godz. strażacy w służbie stałej i służbie przygotowawczej, a także strażacy w służbie kandydackiej w liczbie kilku, 24. godzinnych służb w miesiącu w ramach praktycznego przygotowania zawodowego do organizowania i prowadzenia działań ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. W JRG SGSP prowadzone jest szkolenie dla strażaków w służbie kandydackiej oraz doskonalenie zawodowe dla strażaków w służbie stałej i przygotowawczej, we wszystkich dziedzinach ratowniczych.

JRG SGSP jest jednostką organizacyjną SGSP, która w szczególności realizuje zadania:
 1. ratownicze na obszarze chronionym i w zakresie ustalonym w porozumieniu między Rektorem–Komendantem,
  a komendantem miejskim PSP m. st. Warszawy;
 2. zadania w ramach doskonalenia zawodowego strażaków w służbie stałej i służbie przygotowawczej pełniących służbę w JRG SGSP;
 3. zadania związane ze szkoleniem strażaków w służbie kandydackiej, w tym przygotowanie i prowadzenie zajęć podczas szkolenia podstawowego w zawodzie strażak realizowanego dla strażaków w służbie kandydackiej;
 4. logistyczne związane z realizacją potrzeb transportowych SGSP;
 5. zadania w zakresie obsługi i konserwacji pojazdów i sprzętu, posiadanego przez SGSP i wykorzystywanego
  w działaniach ratowniczych oraz do szkolenia zawodowego.

Zadania ratownicze, o których mowa powyżej, polegają przede wszystkim na:
 1. organizowaniu i prowadzeniu akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. wykonywaniu pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 3. wykonywaniu podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
  w ramach odwodów operacyjnych;
 4. przygotowaniu własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 5. współdziałaniu z innymi służbami ratowniczymi i podmiotami na przydzielonym obszarze  chronionym w zakresie likwidacji zdarzeń;
 6. rozpoznawaniu zagrożeń pożarowych i innych, poznawaniu własnego obszaru chronionego, w tym organizacji i udziale w ćwiczeniach ratowniczych na obiektach;
 7. dokumentowaniu toku pełnienia służby, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych.

Zadania Zespołu ds. gospodarki transportowej, który funkcjonuje w strukturze JRG SGSP to:

 1. gospodarowanie pojazdami, sprzętem silnikowym i specjalnym;
 2. opracowywanie i realizacja rocznych planów eksploatacji pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalnego;
 3. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjnej i technicznej pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalnego;
 4. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalnego;
 5. obsługa transportowa komórek organizacyjnych SGSP;
 6. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 7. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne SGSP dokumentacji związanej z pojazdami, sprzętem silnikowym i specjalnym, a w szczególności wykonywanie rozliczenia zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 8. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalnego;
 9. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalnego;
 10. prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi w zakresie zadań realizowanych przez JRG SGSP;
 11. planowanie potrzeb związanych z realizacją zadań Zespołu ds. gospodarki transportowej.


Zadania Zespołu ds. przygotowania i doskonalenia zawodowego, który funkcjonuje w strukturze JRG SGSP to:

 1. przygotowywanie harmonogramów szkoleń w ramach przygotowania zawodowego realizowanych przez JRG SGSP dla strażaków w służbie kandydackiej oraz harmonogramów doskonalenia zawodowego w JRG SGSP;
 2. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi SGSP w zakresie przygotowania harmonogramów szkoleń w ramach przygotowania zawodowego i harmonogramów doskonalenia zawodowego w JRG SGSP;
 3. prowadzenie szkoleń w ramach przygotowania zawodowego oraz doskonalenia zawodowego w JRG SGSP;
 4. przygotowywanie materiałów do prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego, o których mowa w pkt 2;
 5. przygotowywanie i nadzór nad zaliczeniami prowadzonymi w ramach przygotowania zawodowego, realizowanego przez JRG SGSP;
 6. ustalanie obiektów i terminów ćwiczeń na obiektach znajdujących się na obszarze chronionym JRG SGSP oraz dokonywanie niezbędnych uzgodnień z ich właścicielami, zarządcami lub użytkownikami;
 7. współpraca z innymi JRG komend powiatowych (miejskich) PSP w zakresie udziału JRG SGSP w ćwiczeniach ratowniczych przez nie organizowanych;
 8. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi SGSP w zakresie planowania i przygotowywania pod względem programowym zajęć terenowych (poligonowych);
 9. śledzenie nowości z zakresu pojazdów, sprzętu i działań ratowniczych oraz wprowadzanie ich do programu szkoleń w ramach przygotowania zawodowego i doskonalenia zawodowego;
 10. udział w pracach nad nowelizacjami programów kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków w służbie stałej, służbie przygotowawczej i służbie kandydackiej w PSP;
 11. sporządzanie sprawozdań z działalności szkoleniowej w ramach przygotowania zawodowego i doskonalenia zawodowego w JRG SGSP;
 12. nadzór nad dokumentacją dotyczącą szkoleń w ramach przygotowania zawodowego i doskonalenia zawodowego w JRG SGSP.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA JRG SGSP


FUNKCJONARIUSZE PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ W JRG SGSP


dowódca JRG SGSP

st. bryg. Aleksander ADAMSKI

tel. 22 56 17 691
e-mail: aadamski@sgsp.edu.pl

zastępca dowódcy JRG SGSP ds. ratowniczych

mł. bryg. Włodzimierz GÓRZYŃSKI

tel. 22 56 17 618
e-mail: wgorzynski@sgsp.edu.pl

zastępca dowódcy JRG SGSP ds. szkoleniowych

-

tel. -
e-mail: -

zespół ds. przygotowania i doskonalenia zawodowego

st. kpt. Marcin KUŹMIŃSKI

tel. 22 56 17 618
e-mail: mkuzminski@sgsp.edu.pl

st. kpt. Piotr OLĘDZKI

tel. -
e-mail: poledzki@sgsp.edu.pl

zespół ds. gospodarki transportowej

st. bryg. Teofil PAWLAK

tel. 22 56 17 726, 22 56 17 686
e-mail: tpawlak@sgsp.edu.pl

st. kpt. Robert SZUBA

tel. 22 56 17 686
e-mail: rszuba@sgsp.edu.pl

mł. kpt. Mateusz ŁYŚ

tel. 22 56 17 983
e-mail: mlys@sgsp.edu.pl

st. sekc. Paweł MORAWSKI

tel. 22 56 17 686
e-mail: pmorawski@sgsp.edu.pl

służba dyżurna JRG SGSP

tel. 22 56 17 640

Zmiana 1

Zmiana 2

Zmiana 3

Dowódcy:
1.

mł. bryg. Andrzej SORBIAN - dowódca zmiany

1.

mł. bryg. Adam KOBUS - dowódca zmiany

1.

mł. bryg. Robert PRZYBYSZ
- dowódca zmiany

2.

st. kpt. Jakub CHUDZIK - zastępca dowódcy zmiany

2.

st. kpt. Rafał ANTOSIK - zastępca dowódcy zmiany

2.

kpt. Emil OLĘDZKI
- zastępca dowódcy zmiany

3. kpt. Marzena GRZYBOWSKA 3. mł. kpt. Marek KACPRZYCKI 3. st. kpt. Tomasz MALANOWICZ
4. kpt. Łukasz KUCMIN 4. asp. Damian OLKOWICZ 4. kpt. Maciej ALBRECHTOWICZ
5. kpt. Michał MISTERKA 5. mł. asp. Paweł KOŁODZIEJ 5. mł. kpt. Paweł CHMIELEWSKI
6. mł. asp. Robert KOZŁOWSKI 6. mł. ogn. Krystian CICHOSZ 6. mł. asp. Adam KACZMARCZYK
Operatorzy sprzętu specjalnego:
7. st. ogn. Daniel CHOJNACKI 7. mł. asp. Jarosław MAJEWSKI 7. asp. sztab. Krzysztof WŁODARCZYK
8. mł. ogn. Łukasz WICHROWSKI 8. st. ogn. Jarosław PIOTROWSKI 8. st. asp. Robert GBURZYŃSKI
9. st. sekc. Tomasz TYMBEL 9. st. ogn. Krzysztof WILKOWSKI 9. asp. Jarosław KALINOWSKI
10. st. sekc. Łukasz WYPART 10. ogn. Robert GOLATOWSKI 10. mł. ogn. Bogumił FRANCKIEWICZ
11. str. Łukasz SZUCHNIK 11. mł. ogn. Dariusz GODLEWSKI 11. mł. ogn. Krzysztof GAWIŃSKI
12. mł. ogn. Rafał WYSZYŃSKI 12. mł. ogn. Bartosz JACKOWSKI
13. st. sekc. Waldemar STAŃKOWSKI 13. st. sekc. Kamil STAROS
Dyżurni szkolnego stanowiska kierowania JRG SGSP
asp. sztab. Marek SZTYLKO, st. asp. Paweł PIWOWARSKI, asp. Adam PUTO, st. sekc. Sebastian MĘZIŃSKI

INNE INFORMACJE

Dokumenty

Wyposażenie JRG SGSP

FILMY DO OBEJRZENIA

Przeciwpożarowa Baza Leśna SGSP w Zamczysku Nowym

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.