• PL
  • EN
  • EN

ZADANIA BIURA REKTORA:

Biuro Rektora jest jednostką organizacyjną realizującą całokształt spraw zleconych przez Rektora-Komendanta. Do zadań Biura Rektora należy w szczególności:

1) obsługiwanie współpracy Rektora-Komendanta z uczelniami oraz organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;

2) organizowanie i dokumentowanie narad, konferencji, sympozjów oraz spotkań okolicznościowych z udziałem osób z zewnątrz;

3) organizowanie we współpracy z dowódcą pododdziałów szkolnych uroczystości związanych z immatrykulacją, ślubowaniem i promocją oficerską strażaków w służbie kandydackiej, dniem podchorążego oraz uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych, pożarniczych i uczelnianych;

4) prowadzenie uczelnianej kroniki wyróżnionych medalem honorowym im. Krzysztofa Smolarkiewicza oraz odznaczeniami państwowymi, a w szczególności odznaczeniem Kawalerów Krzyża za Dzielność;

5) planowanie potrzeb w zakresie materiałów reklamowych do celów reprezentacyjnych Uczelni;

6) opracowanie  i  wydawanie  materiałów  informacyjnych, promocyjnych oraz   okolicznościowych   na   potrzeby ogólnouczelniane, z uwzględnieniem zapotrzebowania jednostek oraz prowadzenie ich ewidencji i dystrybucji;

7) prowadzenie sekretariatów Rektora-Komendanta, Prorektorów i Kanclerza;

8) koordynowanie, organizowanie i obsługa spotkań, zebrań Rektora-Komendanta;

9) prowadzenie korespondencji okazjonalnej, a na zlecenie Rektora-Komendanta także innej korespondencji;

10) nadzorowanie obiegu dokumentów i korespondencji skierowanej do Rektora-Komendanta;

11) organizowanie i obsługa wyjazdów służbowych Rektora-Komendanta;

12) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Rektora-Komendanta;

13) koordynowanie działalności Chóru Akademickiego Uczelni (sprawy administracyjne
i organizacyjne);

14) współpracowanie z innymi komórkami organizacyjnymi Uczelni w sprawach związanych z działalnością zagraniczną;

15) prowadzenie rejestru  zagranicznych wyjazdów służbowych strażaków i pracowników Uczelni;

16) organizowanie spotkań informacyjnych wg potrzeb;

17) zarządzanie stroną internetową Uczelni w programach europejskich;

18) nadzorowanie i prowadzenie teleadresowej bazy danych osób i instytucji zagranicznych współpracujących z Uczelnią;

19) przygotowywanie sprawozdań z przedsięwzięć realizowanych w ramach współpracy zagranicznej;

20) prowadzenie działalności prasowo-informacyjnej dotyczącej Uczelni;

21) współpracowanie z przedstawicielami środków masowego przekazu;

22) współpracowanie z rzecznikami prasowymi jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz z rzecznikami innych uczelni w kraju i zagranicą;

23) kształtowanie  pozytywnego  wizerunku  Uczelni;

24) koordynowanie działań związanych z obejmowaniem patronatu przez Rektora-Komendanta nad inicjatywami z zewnątrz Uczelni;

25) sporządzanie projektów planów rzeczowo-finansowych, a w razie konieczności stosownych korekt planów oraz realizacja jego wykonania w zakresie działania Biura Rektora;

26) obsługiwanie strony internetowej Uczelni w zakresie związanym merytorycznie
z realizowanymi zadaniami;

27) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności pozadydaktycznej Uczelni.

FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY BIURA REKTORA:

p.o. Kierownika Biura Rektora

st. kpt. mgr inż. Jakub Binio

tel. 22 56 17 760

tel. kom. 501 604 701

e-mail - jbinio@sgsp.edu.pl

Starszy specjalista

st. kpt. mgr inż. Agnieszka Deberna-Zygmunt

tel. 22 56 17 514

e-mail – adeberna@sgsp.edu.pl

Specjalista

mgr Ewa Juchimowicz

Tel. 22 56 17 755

e-mail – ejuchimowicz@sgsp.edu.pl

Referent administracyjny

Mariola Główka

Tel. 22 56 17 514

e-mail – mglowka@sgsp.edu.pl

Referent administracyjny

inż. Marta Gebauer-Lewandowska

Tel. 22 56 17 514

e-mail – mgebauer@sgsp.edu.pl

Specjalista

mgr Urszula Kopytowska

tel. 22 56 17 624

e-mail – ukopytowska@sgsp.edu.pl

Referent administracyjny

Aleksandra Lipiec-Gryszpanowicz

tel. 22 56 17 624

Starszy technik

st. ogn. Beata Sternik

Tel. 22 56 17 569

e-mail – bsternik@sgsp.edu.pl

Ratownik-Specjalista

st. ogn. Adam Pietrzak

tel. 22 56 17 718

e-mail – rektorat@sgsp.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.