• PL
 • EN
 • EN

Opis Zakładu:

Przedmiotem działalności Zakładu w sferze naukowej, jak i dydaktycznej są między innymi zagadnienia dotyczące zarządzania, technik i metod zarządzania, administracji rządowej i samorządowej. Zakład zarządzania bezpieczeństwem zajmuje się identyfikacją i charakterystyką zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, oceną ich skutków dla bezpieczeństwa, sposobami przygotowania się na wypadek uaktywnienia się tych zagrożeń, rolą i sposobem działania administracji rządowej i samorządowej w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa i usuwaniem następstw ich wystąpienia.

 

Pracownicy Zakładu // stopień służbowy, stopień/tytuł naukowy imię i nazwisko//:

 1. dr hab. Józef STĘPAK prof. SGSP  - kierownik zakładu, profesor nadzwyczajny
 2. prof. dr hab. inż. Grzegorz SOBOLEWSKI – profesor nadzwyczajny
 3. dr inż. Tadeusz KĘSOŃ - adiunkt

Prowadzone przedmioty (kursy, szkolenia):

 1. Metody i techniki zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
 2. Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 3. Bezpieczeństwo państwa i obywateli
 4. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 5. Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
 6. Organizacja i funkcjonowanie administracji rządowej
 7. Organizacja i funkcjonowanie administracji samorządowej
 8. Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi
 9. Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 10. Współczesne systemy polityczne

Działalność naukowa:

          

    REFERATY i PUBLIKACJE

 • J.Stępak, Rola samorządu wojewódzkiego w zarządzaniu kryzysowym. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem – Bezpieczeństwo na początku XXI wieku – wyzwania, szanse i zagrożenia”. Gniew, 2-4 grudnia 2015 r.
 • J.Stępak, Przygotowanie antyterrorystyczne społeczeństwa. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju – Wojna i  pokój w XXI wieku”, Galiny 17-19 lutego 2016 r.
 • J.Stępak, Rola samorządu wojewódzkiego w zarzadzaniu kryzysowym, w red. Jakub Kufel, „Edukacja dla Bezpieczeństwa – Strategia bezpieczeństwa narodowego – społeczne i gospodarcze wsparcie wykonawcze”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2015.
 • J. Stępak, Rola i miejsce obrony cywilnej w tzw. „działaniach hybrydowych” , konferencja naukowa „Si vis pacem, para bellum – dyplomacja czy siła?”, która odbyła się w Kielcach 2 września 2015 r.
 • J.Stępak, Rola i znaczenie organów administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym”, seminarium „Znaczenie organów administracji publicznej przy wdrażaniu nowych technologii zarządzania kryzysowego”, które odbyło się w Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. w Warszawie 10 września 2015 r.
 • J. Stępak, „Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w zadaniach własnych gminy” w „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Jednostki, grupy i społeczeństwa, pod redakcją Mariana Kopczewskiego, Anny Kurkiewicz, Stanisława Mikołajczaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2015 r.
 • T. Kęsoń, M. Kulisz, Prawne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem Polski – wybrane zagadnienia, Radom 2015, ISBN: 978-83-92-6620-9-9.
 • T. Kęsoń, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w systemie zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej, konferencja naukowa „Przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji zadań zarządzania kryzysowego”, AON – Warszawa, 07.05. 2015 r.
 • T. Kęsoń, Bezpieczeństwo w dokumentach strategicznych polityki rozwoju. Realizacja zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, jako element zarządzania bezpieczeństwem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, konferencja naukowa „Zarządzanie Bezpieczeństwem. Wyzwania i Ryzyka”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 16.10.2015 r.
 • J. Stępak, Zarządzanie kryzysowe w strukturach organizacyjnych administracji publicznej, w: red. nauk.: G. Sobolewski, D. Majchrzak, Z. Sobejko „Organy administracji publicznej i instytucje w zarządzaniu kryzysowym”, Wydawnictwo AON, Warszawa 2016.
 • J. Stępak, Ochrona ludności w zadaniach własnych gminy, w: red. nauk.: R. Wiśniewski, G. Leśniewski „Edukacja patriotyczna młodzieży. Państwu – Obywatela, Ojczyźnie – Żołnierza”, Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a”, Warszawa 2016.
 • T. Kęsoń, International Rivarly for Arctic Chances and Its Impact on Regional and Global Security, American International Journal of Contemporary Research, Vol. 6, No. 5; Center Promoting Ideas, USA, October 2016.
 • T. Kęsoń, Bezpieczeństwo w dokumentach strategicznych polityki rozwoju. Realizacja zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, jako element zarządzania bezpieczeństwem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w: red. T. Szmidtka, J. Kozioł, „Zarządzanie bezpieczeństwem państwa. Wyzwania i ryzyka”, Wyd. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2016 i Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2016.
 • T. Kęsoń, Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Współdziałanie Policji i władz samorządowych w realizacji idei community policing oraz w tworzeniu i realizacji programów prewencyjnych, w: red. R. Wiśniewski, G. Leśniewski, „Edukacja patriotyczna młodzieży. Państwi – Obywatela, Ojczyźnie – Żołnierza, Wyd. Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a, Warszawa 2016.

Realizowane prace naukowo-badawcze i projekty

 1. System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych, konkurs 4/2013 NCBiR, projekty nr 47, 2013-2016
 2. Student i studiowanie bezpieczeństwa. Badanie rekonesansowe. Raport końcowy, Olsztyn 2015

 

Podmioty współpracujące

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem współpracuje z podmiotami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się obszarami zainteresowań Zakładu. Efektem tej współpracy są realizowane projekty, przedsięwzięcia, konferencje itp. Wśród najbardziej zaangażowanych podmiotów kooperujących wymienia się:

 1. Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie,
 2. Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu,
 3. Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych – SALWA.

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.