• PL
  • EN
  • EN

Szanowni Państwo,

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa (KIB) powstała w 2013 roku w wyniku poszerzenia zakresu działalności badawczej i naukowej Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

W jej skład wchodzą cztery zakłady i siedem pracowni. Zakres problematyki, jaką zajmują się pracownicy Katedry obejmuje proces budowania odporności na zagrożenia, który składa się między innymi z identyfikowania i analizy zagrożeń, oceny i zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, prognozowania procesu ewakuacji, modelowania zagrożeń oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy. We wszystkich tych obszarach nasi specjaliści starają się jak najrzetelniej przygotować studentów i słuchaczy tak, aby stali się bezkonkurencyjni na rynku pracy.  

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa może poszczycić się wieloma osiągnięciami naukowymi, badawczymi, dydaktycznymi a także pozadydaktycznymi.

Posiadamy duże doświadczenie na polu systemów informacji przestrzennej oraz komunikowania w stanach zagrożeń. Współpracujemy z jednostkami administracji publicznej, dla której prowadzimy są Multimedialne Treningi Decyzyjne oraz inne kursy i szkolenia, także w formule e-learningu.

W ramach KIB składane są wnioski i realizowane są projekty krajowe i międzynarodowe, gdzie tworzone są wielopodmiotowe konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Jako przykład oceny naszej pracy może posłużyć fragment raportu Komisji Europejskiej po przeglądzie Peer review jednego z realizowanych projektów:

 Dobre praktyki:

•             Polska stworzyła własną metodologię krajowej oceny ryzyka, która jest zgodna ze standardami UE (np. odzwierciedla wszystkie aspekty podatności – społeczne, fizyczne, gospodarcze i polityczne). Bierze pod uwagę rozwiązania stosowane w innych państwach, które dostosowuje do polskich potrzeb. Szczególnie godne uwagi są elementy takie jak: proces dwukierunkowy, pętla informacji zwrotnych, cząstkowe raporty sektorowe, kombinacja metod jakościowych, ilościowych i półilościowych czy kwestionariusz, z którego mogą korzystać osoby niebędące ekspertami.

Rekomendacje:

•             Wdrożyć oprogramowanie, np. ARMOR, oraz dokonać odpowiednich korekt w metodzie oceny w sposób usystematyzowany.

•             Kontynuować rozwijanie polskiej metodologii oceny ryzyka na podstawie ewaluacji i informacji zwrotnych pochodzących od zainteresowanych stron.

•             Aktywnie podjąć współpracę z Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej aby porównać polską metodologię z metodologiami innych państw członkowskich w celu zbadania możliwości wykorzystania jej innowacyjnych elementów dla poprawy jakości metodologii oceny ryzyka stosowanej aktualnie w UE.

Oferujemy również szeroki wachlarz studiów podyplowowych, tj:

ü  Bezpieczeństwo i higiena pracy,

ü  Bezpieczeństwo energetyki jądrowej,

ü  Logistyka w bezpieczeństwie kraju.

W ramach unowocześniania i rozwoju planujemy otwarcie pracowni wirtualnej rzeczywistości oraz wzbogacenie bazy laboratoryjnej.

W Katedrze wykorzystywane jest najnowsze oprogramowanie z zakresu systemów informacji przestrzennej, prognozowania zagrożeń, symulacji ewakuacji, analizy ryzyka i analizy statystycznej, zarządzania bezpieczeństwem, takie jak: Effects, RizEx-2, FaultTree, Aloha, ArcView 9.2, Marplot, Marplot PL, BowTie XP, FaultTree++, STEPS, SPSS, Gretl, STER, Pyrosim, Pathfinder, etc.

 

Pozdrawiam i zapraszam,

bryg. dr inż. Robert Piec

Wyróżnienia i odznaczenia

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwem składa się czterech zakładów:

Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego     (RN-C1/1)

Zakład Monitorowania Zagrożeń CBRN        (RN-C1/2)

Zakład Bezpieczeństwa i Higieny Pracy         (RN-C1/3)

Zakład Projektowania Systemów Bezpieczeństwa i Wspomagania Decyzji  (RN-C1/4)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.