STUDENT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Uczelnia to nie tylko budynek i sprzęt… To przede wszystkim ludzie, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę. Czas studiów jest często wspominany jako najlepszy okres w życiu, a nawiązane wówczas znajomości nierzadko trwają przez całe życie. Studenci SGSP zrzeszają się w uczelnianych organizacjach studenckich

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki Uczelni dba o rozwój i prawa studentów - w Senacie SGSP czy komisjach. Uczestniczy w spotkaniach KUM (Komisja Uczelni Mundurowych), PUW (Porozumienie Uczelni Warszawskich), w krajowych spotkaniach FUT (Forum Uczelni Technicznych), a także współpracuje z Parlamentem Studentów RP. Reprezentuje również środowisko akademickie przed różnymi władzami i instytucjami, zarówno w Warszawie, jak i całej Polsce.
Domeną Samorządu jest organizacja stałych imprez studenckich, takich jak Bal Podchorążego, Bal Studenta, Dzień Studenta czy otrzęsiny pierwszego rocznika. Studenci aktywnie promują Uczelnię poprzez udział w takich przedsięwzięciach, jak Juwenalia czy Karnavauli. Samorząd współpracuje również z klubami studenckimi (Iskra, Medyk).

Kontakt:
tel. 22 56 17 713
e-mail: sgsp.sam@gmail.com

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
Iwona Gadomska

tel: 881 662 830
e-mail: iwona_gadomska@o2.pl

Zastępca Przewodniczącego ds. studentów mundurowych
Mateusz Małyszek

Zastępca Przewodniczącego ds. studentów cywilnych
Dominik Duralski

Sekretarz
Michał Zugaj

 

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ NA KADENCJĘ 2018/2019

 1. Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego ogłasza wybory do Rady Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na kadencję 2018/2019, które odbędą się w dniach 18-19 stycznia 2018 r.
 2. Wybory są wyborami bezpośrednimi, powszechnymi, tajnymi, systemem głosowania do urny wyborczej i biorą w nich udział wszyscy studenci SGSP.
 3. Kandydaci na Rady zgłaszani są wyłącznie spośród studentów SGSP.
 4. Kandydaci mogą zgłosić swoją kandydaturę również osobiście.
 5. Ilość miejsc do obsadzenia odpowiednio dla WIBP 12 miejsc, dla WIBC – 3 miejsca.
 6.  Zgłaszanie kandydatów kończy się 12 stycznia br. Kandydatury przyjmują członkowie Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego w biurze samorządu tj. ob. 02 (antresola). Poprzez zgłoszenie rozumie się złożenie pisemnego  oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz zgłoszenia z podaniem, że kandyduje z grupy studentów, złożonych łącznie w zamkniętej kopercie.
 7. Oświadczenie i zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej Uczelni oraz w biurze samorządu.
 8. Ogłoszenie list kandydatów odbędzie się 15 stycznia br. w biurze samorządu studenckiego oraz zostanie podane na stronie internetowej Uczelni (w zakładce STUDENT-SAMORZĄD STUDENCKI).
 9. Wybory odbędą się w okolicy Biura Przepustek Ob. 01.
 10.  Ogłoszenie wyników wyborów odbędzie się do 20 stycznia br. w biurze samorządu studenckiego oraz punktach informacyjnych Uczelni.
 11.  Szczegółowe zasady i tryb wyborów określa Regulamin Wyborczy stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/18 Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego SGSP z dnia 2 stycznia 2018 r. oraz Regulamin Samorządu Studenckiego SGSP.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o rozpoczęciu wyborów
2. Regulamin wyborczy Rady Samorządu Studenckiego SGSP
3. Skład Komisji Wyborczej
4. Terminarz wyborów
5. Zgłoszenie kandydata
6. Oświadczenie kandydata
 

studia bhp warszawa

Informacje dla studentów WIBC

edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe warszawa

Informacje dla studentów WIBP