STUDENT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Uczelnia to nie tylko budynek i sprzęt… To przede wszystkim ludzie, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę. Czas studiów jest często wspominany jako najlepszy okres w życiu, a nawiązane wówczas znajomości nierzadko trwają przez całe życie. Studenci SGSP zrzeszają się w uczelnianych organizacjach studenckich

Rekrutacja

Lista osób zakwalifikowanych do Domu Studenckiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2018/2019

O przyznanie miejsca w DS SGSP mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają warunki określone w Zarządzeniu Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie ustalenia zasad przyznawania i korzystania z miejsc w Domu Studenckim Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej (p. 117,  obiekt 02,  parter).

WZÓR WIOSKU

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMU STUDENCKIM SGSP

Obsługa administracyjna Domu Studenckiego:
(22) 849 00 30 recepcja DS
Tel. kom. 693 001 194 (w godzinach 8:00 – 15:00)

e-mail: akademik@sgsp.edu.pl

.

studia bhp  warszawa

Informacje dla studentów WIBC

edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe warszawa

Informacje dla studentów WIBP

studia bhp warszawa

Witryna edukacyjna