STUDENT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Uczelnia to nie tylko budynek i sprzęt… To przede wszystkim ludzie, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę. Czas studiów jest często wspominany jako najlepszy okres w życiu, a nawiązane wówczas znajomości nierzadko trwają przez całe życie. Studenci SGSP zrzeszają się w uczelnianych organizacjach studenckich

Sekcje sportowe

Na terenie SGSP działają sekcje sportowe zrzeszone w Środowisku AZS Warszawa:

  • koszykówka,
  • futsal,
  • piłka siatkowa,
  • pływanie,
  • lekkoatletyka
  • ergometr wioślarski
  • oraz sekcja sportu pożarniczego i TFA.

Prezesem KU AZS SGSP jest st. sekc. pchor. Szymon JANUSZKE.

Członkowie Zarządu:

sekc. pchor. Kacper SICIŃSKI

st. str. pchor. Łukasz WYROBEK

st. str. pchor. Łukasz CYRAN

str. pchor. Jakub KUSZEWSKI

Najlepsi studenci reprezentują Szkołę w licznych rozgrywkach i zawodach sportowych w kraju i za granicą organizowanych przez AZS, MSWiA , KGPSP oraz inne organizacje krajowe i zagraniczne.

 

SIŁOWNIA: 
+ 48 22 5617671

SALA GIMNASTYCZNA: 
+ 48 22 5617595

bryg. mgr Leszek FILIPOWICZ - kierownik studium, e-mail: lfilipowicz@sgsp.edu.pl
mł. bryg. mgr Piotr WAWRZYNKIEWICZ - st. wykładowca, e-mail: pwawrzynkiewicz@sgsp.edu.pl
mł. bryg. mgr inż. Grzegorz CISEK - wykładowca, e-mail: gcisek@sgsp.edu.pl

studia bhp  warszawa

Informacje dla studentów WIBC

edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe warszawa

Informacje dla studentów WIBP

studia bhp warszawa

Witryna edukacyjna