• PL
  • EN
  • EN

RODZAJE STUDIÓW na WIBP

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów w naszej Uczelni. Szkoła Główna Służby Pożarniczej zapewnia wyspecjalizowaną kadrę naukową i nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne.

Na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego kształcimy na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

  1. Studentów cywilnych na I stopniu (inżynierskich, 4 lata) w specjalnościach:
  • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
  • inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa.

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

  1. Strażaków w służbie kandydackiej na I stopniu (inżynierskich, 4 lata) na studiach stacjonarnych  w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
  2. Strażaków w służbie stałej w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

  1. Studentów na II stopniu (magisterskich) – 3 semestralne na studiach stacjonarnych
    i niestacjonarnych

Wykształcenie naszych absolwentów bazuje na szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy technicznej i społecznej o bezpieczeństwie pożarowym w obiektach budowlanych oraz zakładach przemysłowych. Nasz absolwent to człowiek o rozległej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz diagnozowania i zwalczania zagrożeń.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom – strażakom podjąć służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP. Jednocześnie mogą pełnić obowiązki specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w zakładach przemysłowych, biurach projektowych i innych przedsiębiorstwach, potrzebujących pracowników o takich kwalifikacjach.

Absolwenci studiów cywilnych mogą podejmować pracę w jednostkach organizacyjnych PSP, na stanowiskach cywilnych, komórkach jednostek administracji publicznej zajmujących się problemami bezpieczeństwa, w biurach projektowych i konsultingowych, w zakładach przemysłowych, zakładowych strażach pożarnych, placówkach naukowo-badawczych, jednostkach administracji publicznej różnego szczebla, a także w wyższym i średnim szkolnictwie technicznym. Nasi absolwenci są poszukiwanymi pracownikami w kraju i za granicą.

Uwaga !

W roku akademickim 2017/2018 uruchamiamy wspólne międzynarodowe studia  II stopnia z Lwowskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia (zwanym dalej „LUBŻ”). Liczba polskich studentów, którzy mogą wyjechać na studia do Lwowa wynosi 4. Studenci z Polski i innych krajów niż Ukraina – I i III semestr oraz egzamin dyplomowy odbywają w LUBŻ, a II semestr w SGSP. Językiem studiów w SGSP jest język polski, a w LUBŻ język ukraiński lub polski. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim lub rosyjskim.  Na Studiach realizowany jest program przyjęty Uchwałą nr 10/16 Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP z dnia 25.04.2016 r. oraz Uchwałą № 4 Rady Akademickiej Instytutu Pożarowego i Technogennego Bezpieczeństwa z dnia 18.01.2017 LUBŻ. Egzamin dyplomowy odbywa się w uczelni partnerskiej, przed komisją powołaną przez dziekana właściwego wydziału w porozumieniu z dziekanem uczelni macierzystej. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi jeden nauczyciel akademicki z uczelni macierzystej.

Nasi studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w różnych kołach i sekcjach, które stwarzają im możliwości do kształcenia i doskonalenia w rozszerzonym zakresie. Są to m.in. sekcja ratownictwa medycznego, koło naukowe działań ratowniczo – gaśniczego, koło ratownictwa chemicznego i inne. Ponadto nasi studenci mają możliwość realizowania pasji sportowych poprzez działalność w różnych sekcjach sportowych skupiających amatorów sportów indywidualnych i gier zespołowych.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.