• PL
 • EN
 • EN

SPO2STUDIA PODYPLOMOWE
Przeszkolenie zawodowe przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich
w Państwowej Straży Pożarnej w formie studiów podyplomowych (SPO2)

Na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej kierują przełożeni uprawnieni do mianowania (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r., Dz. U. poz. 2084) , którzy przekazują listy kandydatów Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.


Komendant Główny PSP, spośród osób znajdujących się na ww. listach, kwalifikuje kandydatów do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i listę osób zakwalifikowanych do tego postępowania przesyła do Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Rekrutację prowadzi Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń.
Decyzję o przyjęciu kandydatów na powyższe studia podyplomowe podejmuje Dziekan WIBP.
I. CEL STUDIÓW
II. ZASADY ORGANIZACJI STUDIÓW
III. KONTAKTI. CEL STUDIÓW


Celem studiów jest przeszkolenie zawodowe przygotowujące
strażaka posiadającego kwalifikacje do zajmowania stanowisk aspiranckich w Państwowej Straży Pożarnej do zajmowania stanowisk oficerskich w PSP.II. ZASADY ORGANIZACJI STUDIÓW


1. Organizacja studiów

 • Studia organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBP SGSP) w formie niestacjonarnej.
 • Studia trwają dwa semestry. W każdym semestrze przewidziane jest 6 zjazdów.
 • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów.


2. Warunki przyjęcia na studia

Kandydaci na studia muszą spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk aspiranckich w Państwowej Straży Pożarnej.


3. Kandydat skierowany na studia powinien dostarczyć:

 • formularz zgłoszeniowy (kwestionariusz osobowy);
 • fotografię - 1 szt. o wymiarach 35 mm x 45 mm, w mundurze, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 • odpis lub potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • odpis lub potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk aspiranckich w Państwowej Straży Pożarnej (świadectwo ukończenia szkoły aspirantów + dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu technika pożarnictwa). W przypadku braku świadectwa  szkoły aspirantów wymagane jest zaświadczenie ze szkoły PSP.
 • umowę o warunkach odpłatności (2 egzemplarze)

  Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej:01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54 z dopiskiem studia podyplomowe SPO2-3


4. Wskazówki metodyczne

 • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń, obejmujących również ćwiczenia laboratoryjne. Na zajęciach obowiązuje umundurowanie służbowe lub specjalne.
 • Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe. Dopuszcza się nieobecność na zajęciach w wymiarze nie większym niż 15% liczby godzin przewidzianych w programie studiów.
 • Każdy przedmiot podlega zaliczeniu na ocenę szczegółową. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub nieobecności na zaliczeniu bądź egzaminie, słuchacz może ubiegać się o dodatkowy jeden termin, po uzgodnieniu z zaliczającym przedmiot i kierownikiem studiów podyplomowych.


5. Egzamin końcowy

 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów ujętych w programie studiów.
 • Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Szczegółowe zasady egzaminu końcowego określa Regulamin studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.


6. Uwagi końcowe

 • Pozostałe zasady organizacji studiów oraz prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Studiów Podyplomowych obowiązujący w SGSP.III. KONTAKT


Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24


Kierownik studiów:

mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
tel. (22) 56-17-572
e-mail: jchrzestek@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, pok. 309 (II piętro)


Obsługa administracyjna:

mgr inż. Monika Komendarska
tel. (22) 56-17-647
e-mail: mkomendarska@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe (Dz. U. 2015 r. poz. 2084)Pliki do pobrania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.