• PL
 • EN
 • EN
BHP

OPIS STUDIÓW
REKRUTACJA
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
WYMAGANE DOKUMENTY
FORMULARZE
OPŁATA
KONTAKT
RAMOWY PROGRAM STUDIÓWOPIS STUDIÓW


Celem studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i higiena pracy" jest właściwe przygotowanie słuchacza studiów do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jak również podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbach bhp. Studia umożliwią praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy.

 • Studia spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U 2004 nr 246, poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Program studiów realizowany będzie w trybie niestacjonarnym, w systemie dwu semestralnym. Zajęcia odbywać się będą w formie 2 dniowych zjazdów (sobota, niedziela).
 • Na realizację programu studiów przewiduje się 11-12 zjazdów.
 • Zajęcia będą odbywać się w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i ćw. laboratoryjnych w budynkach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54.
 • Studia (wybrane zjazdy) mogą być prowadzone w e-learingu.
 • Ramowy program studiów przedstawiono poniżej.
 • W ramach opłaty za studia uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.
 • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminu końcowego oraz wniesienie opłaty za studia podyplomowe.
 • Sprawy formalne reguluje regulamin Studiów Podyplomowych SGSPREKRUTACJA

 • Rekrutacja na studia BHP-9 rozpoczęła się 16 października 2017 r. o godz. 9.00
 • Rekrutacja potrwa do 5 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania limitu miejsc (zostanie zamknięty e-formularz zgłoszeniowy).
 • Termin rozpoczęcia studiów - 20 stycznia 2017 r. godz. 9.00 Świetlica obiekt 01.WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA


Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem pracy, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.

 • Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 • Należy wypełnić e-formularz zgłoszeniowy.
 • Wymagane dokumenty rekrutacyjne (patrz: Wymagane dokumenty) stanowiące zgłoszenie na studia podyplomowe należy przesłać na adres:

       Szkoła Główna Służby Pożarniczej
       ul. Słowackiego 52/54
       01-629 Warszawa z dopiskiem Studia podyplomowe BHP-9

 • W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń (min. 30 osób) Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo odwołania uruchomienia studiów.
 • Szczegółowe informacje potwierdzające termin rozpoczęcia studiów zostaną podane słuchaczom w zawiadomieniu o przyjęciu na studia.WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Należy wypełnić e-formularz zgłoszeniowy.
 2. Następujące dokumenty rekrutacyjne w postaci papierowej należy przesłać na podany wyżej adres uczelni:
 • formularz zgłoszeniowy (podanie i kwestionariusz osobowy) ze zdjęciem (zdjęcie może być wklejone cyfrowo),
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu ukończenia uczelni wyższej,
 • oświadczenie kandydata w sprawie wyboru sposobu płatności,
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch lub trzech egz.), po informacji o zakwalifikowaniu się na studia (wtedy też zostaną uruchomione formularze umów o odpłatności).FORMULARZE


OPŁATA


Całkowity koszt studiów wynosi 3850 zł. W przypadku wpłaty całości z góry przysługuje zniżka 5%

Możliwość płatności w ratach:

 • I rata 2500 zł (płatna do 31 stycznia 2018 r.),
 • II rata 1350 zł (płatna do 30 września 2018 r.)KONTAKT


Kierownik studiów:
mgr inż. Magdalena Węgrzyn
tel. (022) 56-17-742
e-mail: mwegrzyn@sgsp.edu.pl
budynek 02 p.318 b

Obsługa administracyjna:
st. kpt. mgr inż. Ewa Sygnatowicz
tel. (022) 56-17-523
e-mail: esygnatowicz@sgsp.edu.pl
budynek 02 p.112RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Przedmiot

Ilość godzin zajęć dydaktycznych

1. Prawo ochrony pracy

14

2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym

16

3. Psychologia pracy

15

4. Ergonomia pracy

8

5. Zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy

57

6. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

33

7. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe i ich

    profilaktyka

14

8. Zasady ratownictwa medycznego

24

9. Bezpieczeństwo pożarowe zakładu pracy

30

10. Metodyka pracy i dydaktyka ogólna szkoleń bhp

10

                                        Razem

221

 Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany programu oraz liczby godzi


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.