UCZELNIA

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

SENAT

Skład Senatu w kadencji 2016-2020:

 • nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP
 • st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki
 • bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP
 • bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski
 • mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
 • prof. dr hab. Jerzy Wolanin
 • dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. SGSP
 • dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. SGSP
 • dr hab. inż. Marzena Półka, prof. SGSP
 • dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP
 • dr hab. Mirosława Jaworowska
 • dr hab. Aneta Majkowska
 • mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz
 • kpt. mgr inż. Joanna Binio
 • pchor. Tomasz Duda
 • pchor. Piotr Kucharczyk
 • pchor. Jakub Siwek
 • Żaneta Pasławska
 • Iwona Gadomska

Uchwały podjęte przez Senat

...