UCZELNIA

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Władze

Rektor-Komendant 

nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP

tel. (22) 56 17 624, 56 17 617

fax. (22) 833 07 24

e-mail: rektor@sgsp.edu.pl

 

 

 

 

Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych

st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki
 

tel. (22) 56 17 569, 56 17 550

fax. (22) 56 17 981

e-mail:  jzarzycki@sgsp.edu.pl

 

 

Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich

 

tel. (22) 56 17 650

fax. (22) 56 17 981

e-mail:

   

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka

tel. (22) 56 17 551, 56 17 601

e-mail: apredecka@sgsp.edu.pl

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski

tel. (22) 56 17 553, 56 17 642

fax. (22) 833 07 24

e-mail: wjaskolowski@sgsp.edu.pl

 

Kanclerz

mł. bryg. mgr inż. Aneta Zawadzka

tel. (22) 56 17 624, 56 17 714

fax. (22) 833 07 24

e-mail: kanclerz@sgsp.edu.pl

 

...