UCZELNIA

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Akty prawne

Wykaz obowiązujących aktów normatywnych Rektora-Komendanta SGSP:

 • Zarządzenia Rektora-Komendanta
 • Decyzje Rektora-Komendanta
 • Decyzje Dziekana WIBP
 • Decyzje Dziekana WIBC
 • Uchwały Senatu
 • Uchwały Rady WIBC
 • Uchwały Rady WIBP
 • Statut
 • Regulamin studiów
 • Regulamin Organizacyjny SGSP
 • Porozumienia zbiorowe
 • Regulamin służby i pracy w SGSP
Przycisk

...