• PL
 • EN
 • EN

mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica - Kierownik Zakładu

tel. (022) 5617 689;

email: p.kubica@sgsp.edu.pl

Budynek A, obiekt 01, piętro I, pokój 220

Godziny konsultacji: Poniedziałek: 11.00-13.00

 

1. Doświadczenie zawodowe i kierunki badawcze

 W 2001 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego, otrzymując tytuł magistra inżyniera. W dniu 15 maja 2001 r. został asystentem w Zakładzie Technicznych Systemów Zabezpieczeń, w Katedrze Bezpieczeństwa Budowli, w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W Zakładzie pracuje nadal, od 2010 r. sprawując funkcję Kierownika Pracowni. Specjalizując się w tematyce urządzeń przeciwpożarowych systematycznie podwyższał swoje kwalifikacje i rozszerzał zakres wiedzy związany z bezpieczeństwem, kończąc w 2003 r. studia podyplomowe "Kontrola Działań Zapobiegających Poważnym Awariom Przemysłowym". W 2006 r. został powołany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 2010 r. jest reprezentantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w Polskim Komitecie Normalizacyjnym - Komitet Techniczny nr 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych. Przewód doktorski wszczął w styczniu 2013 roku w Instytucie Techniki Budowlanej. Tytuł rozprawy „Czas retencji gazów gaśniczych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń” promotor: prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki; recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz, prof. dr hab. inż. Piotr Wolański. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się  09.12.2014 r. Rozprawa została obroniona z wyróżnieniem. W dniu 11.12.2014  Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa.

 

2. Wykaz najważniejszych publikacji

 • Przemysław Kubica, Boroń Sylwia, Czarnecki Lech, Węgrzyński Wojciech: Maximizing the retention time of inert gases used in fixed gaseous extinguishing systems. Fire Safety Journal. 2016
 • Przemysław Kubica, Wnęk Waldemar, Boroń Sylwia: Wybrane zasady tworzenia scenariuszy pożarowych. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. 2016
 • Boroń Sylwia, Przemysław Kubica: Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów CFD do modelowania zabezpieczania pomieszczeń stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. 2016
 • Waldemar Wnęk, Przemysław Kubica, Sylwia Boroń, Krzysztof Niedziółka: Przewietrzanie pomieszczeń po gaszeniu gazem. Przemysł Chemiczny. 5/2015
 • Przemysław Kubica: Kierunki rozwoju modeli wyznaczania czasu retencji gazów gaśniczych. Materiały Budowlane. 10/2014

 

3. Konferencje, sympozja, warsztaty oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności poza dydaktycznej

 • Waldemar Wnęk, Sylwia Boroń, Przemysław Kubica, “Examination of the impact of the ventilation of room on the response time of fire detectors”, publikacja w materiałach konferencyjnych z 23rd International Conference on Fire Protection 2014” Ostrava, 3-4.09.2014
 • Sylwia Boroń, Waldemar Wnęk, Przemysław Kubica, Agata Domżał, “Examination of the impact of ceilingobstructions on the responsetime of firedetectors”, publikacja w materiałach konferencyjnych z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Praktycznej młodych naukowców i specjalistów "Problems of technospheresafety 2015", Moskwa
 • Waldemar Wnęk, Przemysław Kubica, Agata Domżał: Wpływ sposobu spalania materiałów wyposażenia obiektów budowlanych na czas zadziałania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2013 INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, 10-13.09.2013, Zakopane  Strony

 

 

4. Udział w radach, komisjach i zespołach uczelni

 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej WIBP

 

  

5. Działalność naukowa-badawcza (badania statutowe i inne)

 • Udział w projekcie NCBiR „ Technologie zabezpieczeń przeciwpożarowych miejsc składowania materiałów sypkich” decyzja Nr 0005/ID1/2011/01 Konsorcjum SGSP, Główny Instytut Górnictwa i CORONA sp. z o.o., 2012 – wykonawca
 • Udział w projekcie badawczym krajowym NCBiR O ROB 0010 03 001 Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo-gaśniczych PSP w obiektach budowlanych 2013 – wykonawca;
 • Udział w pracy badawczej statutowej pt. „Analiza możliwości wydłużenia czasu retencji obojętnych gazów gaśniczych, poprzez zmianę składu mieszaniny gaśniczej” nr. rej. S/E-422/9/2014/2015 – wykonawca;
 • Udział w pracy badawczej statutowej pt. „Modelowanie czasu retencji gazów gaśniczych z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów”, nr. rej. S/E-422/14/2016  -Kierownik tematu;
 • Udział w pracy badawczej statutowej pt. „Badania porównawcze skuteczności usuwania dymu z klatek schodowych z wykorzystaniem wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej”, nr. rej. S/E-422/26/16 - wykonawca.

 

6. Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 • Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych - ćwiczenia laboratoryjne
 • Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych - ćwiczenia projektowe
 • Niezawodność i bezpieczeństwo budowli - ćwiczenia projektowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.