• PL
 • EN
 • EN

Kierunki badawcze prowadzone w zakładzie

 

Pracownicy zakładu biorą udział w wielu przedsięwzięciach badawczych o tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących warunków ewakuacji, odporności ogniowej elementów budynku, stosowania wymagań ochrony przeciwpożarowej w budownictwie oraz bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

 

Udział w konferencjach naukowych (publikacje w materiałach konferencyjnych):

 • Pecio M., „Wybrane metody analizy ryzyka i możliwości ich wykorzystania przy zapewnianiu bezpieczeństwa procesowego” - II Szkoła - Konferencja NTO’2002 „Nowoczesne Techniki Ochrony”, 16 - 18 września 2002r.
 • Pecio M., „Możliwości zmniejszania ryzyka pożarowego w obiektach budowlanych przy wykorzystaniu analizy ryzyka opartej na profilach ryzyka” - Konferencja „Ocena ryzyka ogniowego, a ubezpieczenia” - S.A. PSP Poznań, 2004r.
 • Pecio M., „Wymagania dla drzwi ewakuacyjnych”, Konferencja „Seminarium Szkoleniowe Świat Szkła, Warszawa 2009 r.
 • Pecio M., Rola szkła w ochronie przeciwpożarowej, Konferencja „Seminarium Szkoleniowe Świat Szkła, Warszawa 2009 r.
 • Pecio M., Łącki K. „Projektowanie rozwiązań zastępczych w budynkach przy wykorzystaniu modeli komputerowych”, XVII Konferencja Polsko-Ukraińsko-Litewska „Theoretical Foundations of Civil Engineering”, Warszawa Wrzesień 2009; s. 445-460, ISBN 978-83-7207-683-0.
 • Pecio M., Łącki K. „Zabezpieczenia przeciwpożarowe tuneli zależności temperatura – czas”; XX Konferencja Polsko-Ukraińsko-Litewska „Theoretical Foundations of Civil Engineering”, Warszawa Wrzesień 2012; s. 335-338, ISBN 978-83-7814-034-4.
 • Pecio M., Łącki K. “Analiza obliczeniowych metod wyznaczania gęstości obciążenia ogniowego”, XXII Russian-Slovak-Polish Seminar "Theoretical Foundations of Civil Engineering", Žilina 09.09 – 13.09.2013.
 • Pecio M., Łącki K. “Możliwości zarządzania ryzykiem pożarowym w budynkach przy wykorzystaniu analizy ryzyka opartej na profilach ryzyka”, XXII Russian-Slovak-Polish Seminar "Theoretical Foundations of Civil Engineering", Žilina 09.09 - 13.09.2013.
 • Pecio M. „Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków wysokościowych”, Panel Dyskusyjny "Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego - problemy, metody, rozwiązania. Budynki wysokościowe". SIBP/SITP/SGSP, Warszawa, 26.09.2013 r.

 Publikacje inne:

 • Pecio M., „Unia i tu wymusi zmiany”, Gazeta Ubezpieczeniowa nr 11/2002.
 • Pecio M., „Szczeliny dylatacyjne - zabezpieczenie przeciwpożarowe”, Ochrona przeciwpożarowa nr 4/2007.
 • Pecio M., "Drzwi automatyczne w ochronie przeciwpożarowej", Świat Szkła nr 10/2009.
 • Pecio M., "Szacowanie ryzyka pożarowego w obiektach budowlanych", Ochrona przeciwpożarowa nr 1/2009.

Projekty badawcze (tematy KBN, granty, itp.):

 • Praca badawcza statutowa nr KBN/E-422/10/2001, temat pracy: „Badania porównawcze analitycznych   metod określania odporności ogniowej zginanych elementów konstrukcji żelbetowych”, wykonawca pracy (2001).
 • Praca badawcza statutowa KBN nr 216/E-422/4/2003, temat pracy: „Analiza porównawcza odporności ogniowej różnych rozwiązań konstrukcyjnych oddzieleń przeciwpożarowych obliczanej na podstawie metody addycyjnej”, wykonawca pracy (2003).
 • Praca badawcza własna KBN nr BW/E-422/5/2003/2004, temat pracy: „Opracowanie metody szacowania ryzyka pożarowego w obiektach budowlanych i badania porównawcze na wybranych przykładach”, kierownik pracy (2003-2004).
 • Praca badawcza statutowa KBN nr S/E-422/13/2004/2005, temat pracy: „Badania skuteczności izolacyjnych powłok ogniochronnych (farby ogniochronne) na elementach konstrukcji stalowych”, wykonawca pracy (2004-2005).
 • Projekt rozwojowy NCBIR nr  O ROB 0006 01/ID 6/1 nr, Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowania i wykonania, wykonawca projektu (2011-2014).

Patenty, ekspertyzy i prace zlecone:

 • Opinia zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 01.10.2012r. (karta 3166v-3167 akt sprawy karnej, sygn. akt II K 195/11).”, kierownik tematu, SGSP 15.10.2012.
 • Opinia kwalifikacyjna do kategorii ZZR/ZDR Centrum Dystrybucyjnego „LOREAL” w parku magazynowym ProLogis Park Błonie II”, kierownik tematu, SGSP 7.11.2012.
 • "Opinia w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego otworów zasypowych na granicy stref pożarowych w budynku ITPOK w Poznaniu", kierownik tematu, SGSP, 16.09.2013 r.

Projekty badawcze (tematy KBN, granty, itp.)

 • „Analiza możliwości wykorzystania metod obliczeniowych i modeli wykorzystywanych w programie LSDyna w procesie projektowania stalowych konstrukcji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem warunków pożarowych” – badania własne, wniosek w trakcie realizacji – w 2011 roku zakupiono urządzenie wieloprocesorowe oraz dzierżawę programu LSDyna, powstał pierwszy model numeryczny i przeprowadzono wstępne obliczenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.