• PL
 • EN
 • EN

 mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Ogrodnik – st. wykładowca


tel. (022) 5617522, wew. 552
email: gogrodnik@sgsp.edu.pl
Budynek C, obiekt 01, piętro II, pokój 303

Godziny konsultacji:

Czwartek: 14.00-15.30

1. Doświadczenie zawodowe i kierunki badawcze

Wykładowca SGSP. Absolwent SGSP (1996), ochrona przeciwpożarowa, specjalność profilaktyczna. Absolwent studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo procesów przemysłowych” WIPOS Politechniki Łódzkiej. Absolwent studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” Głównego Instytutu Górnictwa. Menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (MEx), certyfikat kompetencji Nr Ex/0027/2014 wydany zgodnie z wymaganiami Głównego Instytutu Górnictwa Jednostki Certyfikującej według wymagań Dyrektywy ATEX. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.

2. Wykaz publikacji

 •  „Ocena zagrożenia wybuchem”, skrypt SGSP, M. Woliński, G. Ogrodnik, J. Tomczuk, 2003,
 •  „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Ocena zagrożenia wybuchem”, poradnik, wyd. Forum Media,
 • „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi ewakuacyjne w budynkach”, poradnik, wyd. Forum Media.

3. Konferencje, sympozja, warsztaty oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności poza dydaktycznej

 • Ogrodnik Grzegorz: "Pomieszczenia zagrożone wybuchem. Ocena zagrożenia i wymagane zabezpieczenia. Aspekty praktyczne”; seminarium wydziałowe szkoleniowe, Warszawa, SGSP, Zakład Analiz i Rozpoznawania Zagrożeń WIBP (2015-10-22),
 • Ogrodnik Grzegorz: "Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń. Problemy obliczeniowe”, referat, konferencja naukowo-techniczna "Kongres Pożarnictwa" (XI edycja), referat”; org. DND PROJECT; 23-24.07.2015 r. (2015-07-23),
 • Ogrodnik Grzegorz: "Metodyka obliczeniowa zagrożenia wybuchem pomieszczeń na przykładzie par cieczy palnych wraz z przykładem obliczeniowym”, referat, konferencja naukowo-techniczna "Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków", org. SITP Oddział Gdańsk, KW PSP w Gdańsku; 23-26.05.2015 r. (2015-05-23),
 • Ogrodnik Grzegorz: „Metodyka wyznaczania stref zagrożenia wybuchem. Przykładowe rozwiązania w zakresie wyznaczania stref zagrożenia wybuchem”; referat, konferencja szkoleniowa, naukowo-techniczna „Ocena zagrożenia wybuchem oraz analiza źródeł zapłonu w obiektach produkcyjnych i magazynowych”, 06÷07.09.2007 r.; organizator: Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
 • Ogrodnik Grzegorz: „Zagadnienia oceny zagrożenia wybuchem w świetle rozwiązań przyjętych w UE”, referat, Seminarium Szkoleniowe SGSP „Normy europejskie w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Polsce” - Warszawa - 17.12.2003 r.
 • Ogrodnik Grzegorz: "Ochrona przeciwwybuchowa. Wprowadzenie. O co tu chodzi?”, seminarium wydziałowe szkoleniowe, Warszawa, SGSP, Zakład Analiz i Rozpoznawania Zagrożeń WIBP (2015-04-23),
 • Ogrodnik Grzegorz: "Planowanie i organizacja ewakuacji jako podstawowy element bezpieczeństwa użytkowników budynku. Jak to powinno być zrobione?", seminarium wydziałowe szkoleniowe, Warszawa, SGSP, Zakład Analiz i Rozpoznawania Zagrożeń WIBP (2015-03-26),
 • Ogrodnik Grzegorz: "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jako element systemu ochrony przeciwpożarowej. Jak to powinno być zrobione?", seminarium wydziałowe szkoleniowe, Warszawa, SGSP, Zakład Analiz i Rozpoznawania Zagrożeń WIBP (2015-02-26),
 • Woliński Marek, Ogrodnik Grzegorz: „Jak sporządzić dobrą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?” Zeszyty Naukowe SGSP nr 47, Warszawa 2013, str. 176-184, ISSN 0239-5223,
 • Ogrodnik Grzegorz: „Wymagania przepisów dotyczące ewakuacji ludzi z budynków i obiektów dworców kolejowych i lotniczych oraz  innych podobnych”, referat, konferencja Stowarzyszenia Pożarników Polskich, Spała, 22.05.2013,
 • Woliński Marek, Ogrodnik Grzegorz: „Wnioski szczegółowe dla sporządzania wytycznych wynikające z przeglądu i analizy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – cz. 2. Wytyczne sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wybranych obiektów kategorii ZL”. II Konferencja Naukowa „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, Łódź, 18-20 listopada 2012. Organizator PŁ,
 • Woliński Marek, Ogrodnik Grzegorz: „Jak sporządzić dobrą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?” VII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli, Warszawa 6-8 listopada 2012 roku. Organizator ITB,
 • Ogrodnik Grzegorz: „Podstawowe rozwiązania w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi ewakuacyjne w budynkach na przykładzie wymagań krajowych i zagranicznych” – Spała 04.2005,
 • Ogrodnik Grzegorz: „Ewakuacja ludzi z obiektów widowiskowych”; referat, konferencja szkoleniowa, naukowo-techniczna. Organizator SITP Oddział Stołeczny i OISTAT – 11-12.06.2007,
 • Ogrodnik Grzegorz: „Tworzenie planu ewakuacji budynku. Symulacja ewakuacji”; referat, I Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Budynków. Organizator JDS Consulting, Warszawa (Miedzeszyn), 06.2006,
 • G. Ogrodnik, G. Kotulek, „Analiza zagrożenia bezpieczeństwa ludzi przy nieprawidłowościach w działaniu przewodów kominowych”, referat, V międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo pożarowe budowli”. Organizator: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. 14-16 listopada 2005 Warszawa,
 • G. Ogrodnik, G. Kotulek, “Chimney flues. Human safety factors”, referat, VIII międzynarodowa konferencja SIGPROT 2005. Organizator: Wydział Pożarniczy Akademii Policji w Bukareszcie. 27.05.2005 Bukareszt, Rumunia,

 

4. Udział w radach, komisjach i zespołach uczelni

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej WIBP (2014 – 2016)

  

5. Działalność naukowa-badawcza (badania statutowe i inne)

Projekt: „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju POIG.01.01.02-10-106/09-01. Zadanie T.5.3.2. – Opracowanie wytycznych do sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wybranych obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi – wykonawca merytoryczny.

 

6. Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 • Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych
 • Analiza ryzyka w procesach przemysłowych
 • Fire and Explosion Hazard Assessment
 • Analiza i ocena ryzyka w obiektach przemysłowych
 • Ocena zagrożenia pożarowego i wybuchowego
 • Dokumentacja dotycząca ochrony przed wybuchem
 • Zasady czytania dokumentacji projektowej i innej dokumentacji technicznej
 • Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy
 • Bezpieczeństwo pożarowe zakładu pracy
 • Prace niebezpieczne pod względem pożarowym
 • Kompetencje inspektora ochrony przeciwpożarowej. Zasady opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Zasady prowadzenia ewakuacji
 • Bezpieczeństwo pożarowe budynków. Instalacje użytkowe w budynkach

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.