• PL
 • EN
 • EN

dr inż. Marek Woliński – adiunkt

tel. (022) 5617592, wew. 592
email: m.wolinski@sgsp.edu.pl
Budynek C, obiekt 01, parter, pokój 131

Godziny konsultacji:

Piątek: 14.00-15.30 lub inny termin uzgodniony indywidualnie

1. Doświadczenie zawodowe i kierunki badawcze

Pracownik naukowo – dydaktyczny SGSP. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (1981). Stopień doktora nauk technicznych uzyskany w Instytucie Techniki Cieplnej PW w 1987 roku. Od 1996 roku zatrudniony w SGSP (poprzednie miejsca zatrudnienia: Politechnika Warszawska, Grupa Prószyński S.A.). Kierownik Zakładu Analiz i Rozpoznawania Zagrożeń w Katedrze Bezpieczeństwa Budowli i Rozpoznawania Zagrożeń.

Kierunki badawcze: zagrożenia związane z wybuchowością mieszanin substancji palnych z powietrzem.

2. Wykaz publikacji

 • Wizualizacja i fotografia procesów spalania pojedynczych cząstek materiałów stałych. Boczek B., Woliński M. III Międzynarodowa Szkoła Wybuchowości Pyłów Przemysłowych, Turawa 1982. BIT KGSP Nr 4/1982, str. 99-103.
 • Dynamics of Dispersion and Ignition of Dust Layers by a Shock Wave. Boiko V. M., Papyrin A. N., Wolański P., Woliński M. IXth ICDERS, Poitiers 1983. AIAA Progress in Astronautics and Aeronautics Vol. 94, AIAA New York 1984, pp. 293-301.
 • Wpływ halonów na zapłon mieszaniny propan - powietrze. Woliński M., Wolański P. I Szkoła Ochrony Przeciwpożarowej, Przecznica 1984. BIT KGSP Nr 3-4/1984, str. 13.
 • Matematiceskaya model processa detonacii v pyle - gazovoy smiesi. Woliński M., Wolański P. VII Vsiesoyuznaya Konfieriencia po Maso- i Tieploobmienu, Minsk 1984. Doklady inostrannykh ucenykh, cast 1, str. 76-84, Minsk 1985.
 • Influence of Inert Particles on Deflagration - Detonation Transition in Gas Mixtures. Woliński M., Wolański P., Myers R. M., Kauffman C. W., Sichel M., Nicholls J., A. 9th Int. Pyrotechnics Seminar, Colorado Springs 1984. Proceedings, pp. 861-872.
 • Transition into Detonation in the Gaseous Mixtures in the Presence of Inert Particles. Woliński M., Wolański P. 1st Int. Coll. on Explosibility of Industrial Dusts, Baranów 1984. Book of Papers Part 2, pp. 196-207, Warszawa 1984.
 • Struktura detonacji w mieszaninach pyłów organicznych z tlenem. Fangrat J., Glinka W., Wolański P., Woliński M. Biuletyn Informacyjny Instytutu Techniki Cieplnej PW Nr 69 (1986) str. 11-24.
 • Wpływ cząstek neutralnych na detonację mieszanin gazowych. Woliński M., Wolański P. Biuletyn Informacyjny Instytutu Techniki Cieplnej PW Nr 69 (1986) str. 25-48.
 • Structure of Detonation in Organic Dust - Oxygen Mixtures. Fangrat J., Glinka W., Wolański P., Woliński M. 2nd Int. Coll. on Dust Explosions, Jadwisin 1986. Archivum Combustionis, vol. 7 (1987), No 3/4, pp. 321-332.
 • Gaseous Detonation Processes in the Presence of Inert Particles. Woliński M., Wolański P. 2nd Int. Coll. on Dust Explosions, Jadwisin 1986. Archivum Combustionis, vol. 7 (1987), No3/4, pp. 353-370.
 • Wybuchowe właściwości pyłów drzewnych. Fangrat J., Woliński M., Wolański P. VI Sympozjum "Modyfikacja Drewna - 87", Rydzyna 1987. Materiały, Poznań 1987, str. 52-59.
 • Investigations on Coal Gasification in the Detonation Wave. Kuśmierz A., Woliński M., Wolański P. 16th Int. Symp. on Shock Tubes and Waves, Aachen 1987. Proceedings, VCH Publishers, Weinheim 1988, pp. 811-817.
 • Detonation Processes in Egyptian Brown Coal Dust - Oxygen Mixtures. Dahab O. M., Kapuściński M., Wolański P., Woliński M. 3rd Int. Coll. on Dust Explosions, Szczyrk 1988. Archivum Combustionis vol. 9 (1989), No 1/4, pp. 197-204.
 • Detonation Phenomena in Grain Dust - Oxygen Mixtures. Dahab O. M., Kapuściński M., Wolański P., Woliński M. 4th Int. Coll. on Dust Explosions, Porąbka 1990. Proceedings, Warszawa 1991, pp. 371-385.
 • Influence of the Oxygen Content in Oxidizer on Explosive Properties of Dust. Gieras M., Wolański P., Woliński M. 4th Int. Coll. on Dust Explosions, Porąbka 1990. Proceedings, Warszawa 1991, pp. 184-194.
 • Investigation on the Influence of Oxygen Concentration and Ignition Energy on the Dust Detonation Processes. Kapuściński M., Shaban M., Woliński M., Klemens R. Al-Azhar Engineering Second Int. Conf., Cairo 1991. Proceedings, Cairo 1991, vol. VII, pp. 208-220.
 • Dust Explosion Characteristics of Rare Earth Metal Alloys. Woliński M., Hayashi T. Research Reports of the Research Institute of Industrial Safety, RIIS-RR-91, Tokyo 1991, pp. 68-78.
 • Shock Wave Induced Combustion of Dust Layers. Woliński M., Wolański P.
 • 13th ICDERS, Nagoya 1991. AIAA Progress in Astronautics and Aeronautics Vol. 152, AIAA Washington DC 1993, pp. 105-114.
 • Detonation Processes in Dusty Mixtures of Different Oxygen Content. Woliński M., Kapuściński M., Wolański P. 13th ICDERS, Nagoya 1991. AIAA Progress in Astronautics and Aeronautics Vol. 154, AIAA Washington DC 1993, pp. 135-147.
 • Explosibility of Powders of Rare Earth Metal Alloys. Woliński M., Hayashi T. 5th Int. Coll. on Dust Explosions, Pułtusk 1993. Archivum Combustionis vol. 13 (1993), No 3/4, pp. 211-220.
 • Modeling Research on Detonation of Grain Dust Mixtures. Woliński M. Grain Dust Explosion and Control, Final Report, Warszawa 1993, pp. 143-154.
 • Investigation of Organic Dust Detonation in the Presence of Chemically Inert Particles. Klemens R., Kapuściński M., Woliński M., Wolański P., Sichel M. 25th Symp. (Int.) on Combustion, Irvine 1994. Combustion and Flame 99: 742-748 (1994).
 • Hybrid Detonations in Oats Dust Clouds in Methane-Air Mixtures. Woliński M., Teodorczyk A., Wolański P., Klemens R., Sichel M., and Nettleton M. A. Combustion Sci. and Tech., 1996, Vol., 120, pp. 39-53.
 • Modelisation informatique des incendies des vehicules voyageurs ferroviaires (Computer Simulation of Rail-Coach Fire). Kamiński A., Radziszewska-Wolińska J., Woliński M. World Congress on Railway Research, Florence, Italy, Nov. 1997. Proceedings, Florence 1997, vol. E (Environment), pp. 69 - 78.
 • Pożar składu opon to także zagrożenie ekologiczne. Woliński M. Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna "ELASTOMERY '98". Warszawa, październik 1998. Środowisko Nr 3/99, s. 40 - 43 oraz Elastomery Tom 3 (1999) Nr 2 (15), s. 34 - 39.
 • The Explosion Pressure Influence on Building Construction and Technical Infrastructure – Computer Modelling. Jarosz W., Woliński M., Marciniak A., Budziński Z., Majka A., Dzień G. Mezinarodni Konference „Pożarni Ochrana 2000”. Ostrava, wrzesień 2000. Sbornik prednasek I. dil, s. 189 – 191.
 • Wet Coal: Cause of Explosion at Power Plant. Woliński M. 17th International Symposium on Combustion Processes. Poznań, wrzesień 2001. Proceedings, Poznań 2001, pp. 223 – 225.
 • „Zagrożenia pożarem i wybuchem”. Woliński M., Tomczuk J. Rozdział 4 w: „Projektowanie procesów technologicznych cz. III: Bezpieczeństwo procesów chemicznych”. Praca zb. pod red. Synoradzkiego L. i Wisialskiego J. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • „Ocena zagrożenia wybuchem”. Woliński M., Ogrodnik G., Tomczuk J. Skrypt SGSP. Wydawnictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Warszawa 2002.
 • Wybuchy pyłu drzewnego – zagrożenie i zapobieganie. Woliński M. Materiały seminarium „Przetwarzanie, utylizacja i obrót odpadów w przemyśle drzewnym” (org.: Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce i OB-R Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie), Twardy Dół, 3 - 4.10.2002, str. 1 – 19. (Skrót opublikowany także w: Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie, Nr 3-4/2002, str. 108-122).
 • Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych występujących w konstrukcjach budowlanych. Woliński M. Materiały Konferencji Szkoleniowej „Zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie w kontekście projektowania i eksploatacji budynków” (org.: G&W Media Warszawa we współpracy z SGSP), Warszawa, 6.05.2003.
 • Wykorzystanie modelowania pożaru dla poprawy bezpieczeństwa pasażerów pociągu. Radziszewska-Wolińska J., Woliński M. Archiwum Spalania vol. 3 (2003) Nr 1, str. 51-71.
 • Ochrona przeciwpożarowa a ochrona środowiska. Woliński M. Przemysł Chemiczny 8-9 sierpień-wrzesień 2003, część 2, str. 1060-1062 (Materiały IV Kongresu Technologii Chemicznej, Łódź 8-12 września 2003 r.).
 • Analiza zagrożeń i wymagania dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Woliński M. Materiały Konferencji Szkoleniowej „Bezpieczeństwo pożarowe  w budownictwie w kontekście projektowania i eksploatacji budynków” (org.: G&W Media Warszawa we współpracy z SGSP), Warszawa, 5.05.2004.
 • Ocena zagrożenia wybuchem obiektów czy ich użytkowników? Woliński M. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej „Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska” str. 460 – 466. Koszalin – Łazy,  7 – 9.06.2004.
 • Ocena zagrożenia wybuchem obiektów i ich użytkowników. Woliński M. Ochrona Przeciwpożarowa nr 1/2005 (11) str. 18.
 • Zagrożenie wybuchem w obiektach zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi. Woliński M. Materiały V Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli” str. 383 – 390. Warszawa – Miedzeszyn, 14 – 16.11.2005.  (+ Przegląd Budowlany 1/2006, str. 43 – 47).
 • Zagrożenie wybuchem w budynkach mieszkalnych. Woliński M. Materiały Konferencji Szkoleniowej „Bezpieczeństwo pożarowe  w budownictwie” (org.: G&W Media Warszawa we współpracy z SGSP), Warszawa, 7.12.2005.
 • Zasady wyznaczania pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz podstawowe wymagania techniczno – budowlane dla tych pomieszczeń. Woliński M. CD-R: Materiały Konferencji Naukowo – Technicznej „Ocena zagrożenia wybuchem”. Gdańsk 01.06.2006 (w ramach 9 Bałtyckich Targów Militarnych BALT MILITARY EXPO i 9 Targów Bezpieczeństwa i Ratownictwa SAFETY, Gdańsk 30.05. – 01.06.2006).
 • Zagrożenie wybuchem. Woliński M. Materiały Konferencji Szkoleniowej „Bezpieczeństwo pożarowe  w budownictwie: Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego wybranego obiektu budowlanego” (org.: G&W Media Warszawa we współpracy z SGSP), Warszawa, 14.12.2006.
 • Pomieszczenie zagrożone wybuchem i strefy zagrożenia wybuchem – wyznaczanie i kwalifikacja w praktyce. Woliński M. Materiały Konferencji Naukowo – Technicznej „Ocena zagrożenia wybuchem. Opracowanie dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem zgodnie z Dyrektywami ATEX” (OCUPpoż. SITP w Poznaniu, SITP O/Wielkopolski), Dymaczewo, 30-31.05.2007.
 • Gaz w budynku. Woliński M. Materiały Konferencji Szkoleniowej „Bezpieczeństwo Pożarowe w Budownictwie w Zakresie Projektowania, Wykonania i Eksploatacji Budynków Mieszkalnych z Częścią Handlowo – Usługową i Garażem Podziemnym” (org.: G&W Media Warszawa we współpracy z SGSP), Warszawa, 12.12.2007.
 • „Ocena zagrożenia wybuchem”. Woliński M., Ogrodnik G., Tomczuk J. Skrypt SGSP. Wydanie drugie poprawione. Wydawnictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Warszawa 2007.
 • Analiza zagrożenia pożarowego przy stosowaniu żeliwnych wkładów kominkowych na podstawie badań eksperymentalnych. Kotulek G., Woliński M. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli” str. 91 – 102. Warszawa – Wesoła, 18 – 19.11.2008.
 • Stacja paliw. Woliński M. Materiały Konferencji Szkoleniowej „Bezpieczeństwo Pożarowe w Budownictwie w Zakresie Projektowania, Wykonania i Odbioru przez PSP Centrum Handlowo – Usługowego z Salą Kinową, Garażem Podziemnym i Stacją Paliw” (org.: G&W Media Warszawa we współpracy z SGSP), Warszawa, 03.12.2008.
 • Zagrożenia wybuchowe przy przeróbce węgla. Woliński M. VI Kongres Technologii Chemicznej 21 – 25.06.2009 r., Warszawa. Materiały Kongresowe tom 2, str. 419 – 422.
 • Evaluation of the maximum pressure rise due to explosion in closed vessel. Woliński M. Sbornik prednasek XVIII. rocniku mezinarodni konference „Pozarni ochrana 2009” Ostrava, VSB – TU 9 – 10.09.2009, str. 639 – 643.
 • Bezpieczeństwo instalacji gazowych w budynkach. Woliński M. Materiały Konferencji Szkoleniowej „Bezpieczeństwo Pożarowe w Budownictwie w Zakresie Eksploatacji Obiektów Budowlanych” (org.: G&W Media Warszawa we współpracy z SGSP), Warszawa, 02.12.2009.
 • Zagrożenie wybuchem. Woliński M. MateriałyKonferencji Szkoleniowej „Bezpieczeństwo Pożarowe w Budownictwie w Zakresie Projektowania, Wykonywania i Eksploatacji Budynków. Wybrane problemy bezpieczeństwa pożarowego budynków wysokich i wysokościowych” (org.: G&W Media Warszawa we współpracy z SGSP), Warszawa, 01.12.2010.
 • Wnioski szczegółowe dla sporządzania wytycznych wynikające z przeglądu i analizy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Woliński M., Ogrodnik G. Materiały Konferencji „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, str. 76. Łódź, 16-18.10.2011.
 • Badanie emisji tlenku węgla przy stosowaniu żeliwnych wkładów kominkowych. Raport końcowy. Woliński M. Prace Naukowo – Badawcze SGSP 2010. Badania Własne. SGSP, Warszawa 2011.
 • Zagrożenie wybuchowe związane z eksploatacją budynku mieszkalnego z częścią handlowo – usługową i garażem podziemnym. Woliński M. MateriałyKonferencji Szkoleniowej „Bezpieczeństwo Pożarowe w Budownictwie w Zakresie Projektowania, Wykonywania i Eksploatacji BudynkówMieszkalnych z Częścią Handlowo – Usługową i Garażem Podziemnym” (org.: G&W Media Warszawa we współpracy z SGSP), Warszawa, 07.12.2011.
 • „Analysis of Susceptibility to Ignition of Selected Polymeric Dust from a Hot Heating Surface”. Półka M., Salamonowicz Z., Woliński M., Kukfisz B., Wnęk W. ANQUE International Congress of Chemical Engineering „Innovating for the future”, Sevilla, Spain, 24 – 27 June, 2012.
 • "Ignition of a dust layer on a hot surface”. Salamonowicz Z., Półka M., Woliński M, Kukfisz B. 9th International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Kraków, Poland, 22 – 27 July, 2012.
 • “Ignition of a Dust on a Hot Surface”. Półka M., Salamonowicz Z., Woliński M., Kukfisz B. The 21st International Symposium on Fire Protection, Ostrava, Czech Republic, 5 - 6 September, 2012.
 • „Analysis of susceptibility to ignition of selected industry dust from a heated surface – comparative value of minimal ignition temperatures of a dust layer and clouds”. Półka M., Wolinski M., Kukfisz B., Salamonowicz Z. Proceedings of International Symposium on Fire Investigation Science and Technology, ISFI 2012, pp. 515 - 524, 15 – 17.10.2012 r., Adelphi, MD, USA.
 • “Experimental analysis of minimal ignition temperatures of a dust layer and clouds on a heated surface of selected flammable dusts”. Półka M., Salamonowicz Z., Woliński M., Kukfisz B. 2012 International Symposium on Safety Science and Technology, Nanjing, China, 23 – 26 October 2012, Procedia Engineering 45 (2012) 414 – 423, {ISSN: 1877-7058},
 • “Jak sporządzić dobrą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?” Ogrodnik G., Woliński M. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych” str. 165 – 168. Warszawa, 6 – 8.11.2012 + Zeszyty Naukowe SGSP Nr 47 (3) 2013 str. 176 – 184 {ISSN 0239-5223, lista ministra B, poz. 1781: 4 pkt.}.
 • „Badanie emisji tlenku węgla przy zastosowaniu żeliwnych wkładów kominkowych” Kotulek G., Kukfisz B., Woliński M. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych” str. 155 – 159. Warszawa, 6 – 8.11.2012 + Zeszyty Naukowe SGSP Nr 47 (3) 2013 str. 154 – 160 {ISSN 0239-5223, lista ministra B, poz. 1781: 4 pkt.}.
 • „Wnioski szczegółowe dla sporządzania wytycznych wynikające z przeglądu i analizy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – cz. 2. Wytyczne sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wybranych obiektów kategorii ZL. Ogrodnik G., Woliński M. II Konferencja Naukowa „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”. Łódź, 18 – 20 listopada 2012.
 • Analiza zabezpieczenia przeciwwybuchowego obiektu budowlanego. Woliński M. MateriałyKonferencji Szkoleniowej „Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu budowlanego na przykładzie produkcji okien i drzwi wraz z zapleczem socjalnym i częścią biurowo - wystawienniczą” (org.: G&W Media Warszawa we współpracy z SGSP), Warszawa, 06.12.2012.
 • Zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Woliński M. Rozdział 4 w: Projektowanie procesów technologicznych. Bezpieczeństwo procesów chemicznych. Praca zbiorowa pod red. Ludwika Synoradzkiego i Jerzego Wisialskiego (9%). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 • „Experimental Investigations of Nitrogen Content Influence on Spontaneous Ignition Behaviour of Dust Accumulations”. Kukfisz B., Półka M., Woliński M. Advanced Measurement and Test III. Advanced Materials Research Vols. 718 – 720 (2013) pp. 74 – 79. doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.718-720.74. {ISSN: 1662-8958},
 • “Zagrożenie wybuchowe stwarzane przez baterie stosowane w układach zasilania gwarantowanego i sposoby jego neutralizacji”. Woliński M. Materiały 47 Konferencji „Inżynieria elektryczna i energetyczna – projektowanie, budowa i eksploatacja” Ochrona Przeciwpożarowa, 7 – 9 czerwca 2013, Pałac w Łochowie, str. 73 – 74. elektro.info 6 czerwiec 2013 (115) str. 22 – 23 {ISSN 1642-8722, lista ministra B, poz. 423: 5 pkt.}
 • “Experimental Investigation of Inertization Parameters”. Półka M., Kukfisz B., Woliński M., Salamonowicz Z. 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, June 16-20 2013, Lisbon, Portugal.
 • “Experimental Investigations of LEL and LOC: Limiting Explosive Indices of Dusty Mixtures”. Woliński M., Kukfisz B., Półka M., Salamonowicz Z., Żółtowski M. Sbornik prednasek XXII. rocniku mezinarodni konference „Pozarni ochrana 2013” Ostrava, VSB – TU 4 – 5.09.2013, str. 325 – 327.
 • „Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych”. Woliński M., w: Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-DYDAKTYCZNE dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi pod red. bryg. dr inż. Jarosława Zarzyckiego, str. 23 – 46. SGSP, Warszawa 2013.
 • Zagrożenia tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych – źródła powstawania, skutki oddziaływania na organizmy żywe, zapobieganie. Woliński M. MateriałyKonferencji Szkoleniowej „Bezpieczeństwo pożarowe użytkowania obiektów mieszkalnych – wymagania ppoż. konstrukcyjne, instalacyjne, zagrożenia zatruciem produktami toksycznymi powstającymi w procesie spalania i tlenkiem węgla” (org.: G&W Media Warszawa we współpracy z SGSP), Warszawa, 28.11.2013.
 • Sobolewski M., Półka M., Woliński M., Kukfisz B., Wykorzystanie wybranego proszku gaśniczego do ograniczania wybuchowości pyłów przemysłowych, Przemysł Chemiczny 92(10) … (2013) str. 1946 - 1949, {ISSN 0033-2496, lista ministra A, poz. 8561: 15 pkt.}. IF=0.367
 • Salamonowicz Z., Półka M., Woliński M., Sobolewski M., Badania eksperymentalne i modelowanie zapłonu warstwy pyłu na gorącej powierzchni, Przemysł Chemiczny 93(1) 1 - 124 (2014) str. 99 – 102, DOI :10.12916/przemchem.2014.99 {ISSN 0033-2496, lista ministra A, poz. 8561: 15 pkt.}. IF=0.367
 • Kukfisz B., Półka M., Salamonowicz Z., Woliński M., Badania inertyzacji mieszanin pyłowo – powietrznych, Przemysł Chemiczny 93(1) 1 - 124 (2014) str. 103 – 106, DOI :10.12916/przemchem.2014.103 {ISSN 0033-2496, lista ministra A, poz. 8561: 15 pkt.}. IF=0.367
 • “Protection of building against dust explosion by means of venting”. Woliński M. Sbornik prispevku z konference „Pozarni ochrana 2014” Ostrava, VSB – TU 3 – 4.09.2014, str.391 - 392.
 • „Metodyka rozpoznawania, analizy i oceny zagrożenia pożarowego i wybuchowego w urządzeniach technologicznych, pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych w normalnych i awaryjnych stanach pracy oraz zabezpieczenia w instalacjach powszechnego użytku”. Woliński M., w: „Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych NAUKI PODSTAWOWE oraz PRZYGOTOWANIE OPERACYJNE (wybrane zagadnienia) dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” pod red. bryg. dr inż. Jarosława Zarzyckiego, str. 141 – 157. SGSP WIBP Warszawa 2014.
 • Woliński M., Ochrona budynku przez odciążenie wybuchu gazu. Materiały Budowlane 10’2014 (nr 506) str. 171. {ISSN 0137-2971, lista ministra B, poz. 819: 6 pkt.}.
 • Półka M., Woliński M., Kukfisz B., Salamonowicz Z., Analysis of susceptibility to ignition of dust layer and dust cloud of selected hardened unsaturated polyester resins, Polimery 2014 (59) nr 11/12, p. 805. {ISSN 0032-2725, lista ministra A, poz. 8815: 15 pkt.}. IF=0.617
 • Woliński M., Badania laboratoryjne a redukcja zagrożeń wybuchowych związanych z przeróbką węgla. Materiały V Konferencji Szkoleniowej „Ochrona przeciwpożarowa w kopalniach węgla kamiennego. Ruda Śląska, 02.06.2015.
 • Woliński M., Carbon Monoxide Hazards in Residential Building, Sbornik prispevku z konference „Pozarni ochrana 2015” Ostrava, VSB – TU 9 – 10.09.2015, str.374 - 375.
 • Woliński M., Odciążanie wybuchu, Logistyka nr 5/2015, str. 1647.
 • Woliński M., Zagrożenia przy stosowaniu silnikowych paliw alternatywnych, Logistyka nr 5/2015, str. 1651.
 • Woliński M., Szkodliwość dymów i gazów pożarowych na ludzi i środowisko naturalne. Konferencja Naukowo – Techniczna „Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych”. Poznań, 29.10.2015.
 • Woliński M., Zagrożenia wybuchowe w oczyszczalni ścieków: powstawanie i zapobieganie, Kwartalnik Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza BiTP Vol. 42 Issue 2, 2016, pp. 113 – 116. DOI:10.12845/bitp.42.2.2016.11 {ISSN 1895-8443, lista ministra B, poz. 247: 13 pkt.}.
 • Woliński M., Explosion Hazard Zones in Wastewater Treatment Facilities, Sbornik prispevku z mezinarodni konference „Pozarni ochrana 2016” Ostrava, VSB – TU 21 – 22.09.2016, str.496 - 497.

 

3. Konferencje, sympozja, warsztaty oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności poza dydaktycznej

 • VIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych” (2014 r.),
 • I Konferencja Naukowo – Techniczna „Systemy Bezpieczeństwa oraz Zaopatrzenie w Wodę do Zewnętrznego Gaszenia Pożaru” (2016 r.),
 • reprezentowanie SGSP w pracach 269 Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 

4. Udział w radach, komisjach i zespołach uczelni

 • Zastępca przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej (2012 – 2016),
  • członek Komitetu Sterującego projektu pt. „Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych” (DOBR-BIO4/052/13073/2013).

  

5. Działalność naukowa-badawcza (badania statutowe i inne)

 • Projekt „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju POIG.01.01.02-10-106/09-01. Zadanie T.5.3.2. – Opracowanie wytycznych do sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wybranych obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi – wykonawca merytoryczny,

 

 • Projekt rozwojowy Nr O ROB 0005 01/ID 5/1 „Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich” – wykonawca merytoryczny,

 

 • Projekt DOB-BIO6/02/50/2014 pt. „Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych” – kierownik merytoryczny, wykonawca.

 

6. Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 • Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych,
 • Fire and Explosion Hazard Assessment,
 • Analiza ryzyka w procesach przemysłowych,
 • Skutki zagrożeń,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy,
 • Bezpieczeństwo pożarowe instalacji technologicznych – skutki naruszeń przepisów prawa,
 • Techniczne systemy zabezpieczeń instalacji przemysłowych: zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się płomienia w instalacjach przemysłowych, zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się wybuchu w instalacjach przemysłowych,
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych oraz instalacji i urządzeń technologicznych,
 • Rozpoznawanie zagrożeń.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.