• PL
  • EN
  • EN

Pracownicy Zakładu Analiz i Rozpoznawania Zagrożeń prowadzą m.in. zajęcia z następujących przedmiotów:

  • Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych (przedmiot prowadzony w formie wykładów i ćwiczeń projektowych oraz zajęć laboratoryjnych),
  • Analiza ryzyka w procesach przemysłowych (przedmiot prowadzony w formie wykładów i ćwiczeń projektowych),
  • Fire and Explosion Hazard Assessment (przedmiot prowadzony w formie wykładów, ćwiczeń projektowych oraz zajęć laboratoryjnych) w ramach programu ERASMUS.

Pracownicy Zakładu Analiz i Rozpoznawania Zagrożeń prowadzą także zajęcia z tematyki związanej z bezpieczeństwem wybuchowym i bezpieczeństwem pożarowym w ramach innych przedmiotów zgodnie z planami studiów i szkoleń prowadzonych przez SGSP.

Na zajęciach wykładowych z przedmiotu „Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych” studenci poznają zagadnienia związane m.in. z powstawaniem atmosfer palnych i wybuchowych przy prowadzeniu procesów technologicznych z wykorzystaniem substancji palnych mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem oraz kontaktem takich mieszanin ze źródłami zapłonu.

Na ćwiczeniach projektowych z ww. przedmiotu studenci  nabywają podstawowe umiejętności związane z oceną zagrożeń pożarowych i wybuchowych, w tym obliczaniem przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego w obiekcie, obliczaniem przewidywanego przyrostu ciśnienia spowodowanego przez wybuch, klasyfikacją i wyznaczaniem stref zagrożenia wybuchem, opracowaniem kompleksowych wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, w tym określeniem wymagań dla obiektów budowlanych ze względu na zagrożenie pożarowe i wybuchowe.

Podczas zajęć laboratoryjnych studenci dokonują m.in. pomiarów stężeń substancji palnych, określają rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem w modelowych i uproszczonych układach przestrzennych, badają skłonności substancji do samozapalenia, co stanowi dodatkowe uzupełnienie wiedzy dotyczącej oceny zagrożeń pożarowych i wybuchowych uzyskanej podczas wykładów i ćwiczeń .

Zagadnienia te są również przedstawiane studentom zagranicznym w przedmiocie Fire and Explosion Hazard Assessment prowadzonym w ramach programu ERASMUS.

 

Na zajęciach wykładowych z przedmiotu „Analiza ryzyka w procesach przemysłowych” studenci poznają zagadnienia związane m.in. z unormowaniami formalno – prawnymi w zakresie analizy i oceny ryzyka związanego z prowadzeniem procesów przemysłowych z wykorzystaniem substancji palnych mogących wytworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe, źródłami takich zagrożeń oraz zapobieganiem i ochroną przed zagrożeniami procesowymi, metodami analizy, oceny i kontroli ryzyka, kryteriami akceptacji ryzyka zawodowego i procesowego, metodami tworzenia scenariuszy wypadkowych i awaryjnych.

Na ćwiczeniach projektowych z ww. przedmiotu studenci nabywają umiejętności związane z dokonywaniem praktycznej analizy zagrożeń i oceny ryzyka wybuchowego wybranych instalacji technologicznych, w których stosowane są gazy, ciecze i pyły palne, przy wykorzystaniu jakościowych i półilościowych metod analizy ryzyka.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.