• PL
 • EN
 • EN

Opis działalności pracowni:

W Pracowni Pomiarów Parametrów Środowiska w procesie dydaktycznym realizowane są następujące bloki tematyczne:

 1. Badanie zanieczyszczeń środowiska: powietrza, wody, gleby z wykorzystaniem analiz jakościowych i ilościowych.
 2. Badanie skuteczności sorbentów służących do pochłaniania substancji ropopochodnych.
 3. Określanie sposobów i warunków neutralizacji kwasów i zasad.
 4. Badanie szybkości generowania zagrożeń przez źródła emisji przy uwolnieniach substancji

Poruszana tematyka pozwala poznać i zrozumieć zagadnienia związane z problematyką i specyfiką działań ratowniczych z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Studenci poznają rodzaje źródeł emisji substancji niebezpiecznych, wpływ warunków otoczenia na szybkość emisji, sposób zachowania się cieczy wrzących i niewrzących oraz modele parowania i rozprzestrzeniania się cieczy na wodach i gruntach. Ponadto w ramach programu zapoznają się z metodami oznaczania zanieczyszczeń środowiska, budową i zasadą działania aparatury pomiarowej, sposobami identyfikacji kwasów i zasad, oraz doborem rodzaju i ilości neutralizatora potrzebnego do usunięcia zagrożenia po wycieku kwasów lub zasad.

W pracowni znajdują się następujące stanowiska badawcze:

 1. Stanowisko do identyfikacji substancji niebezpiecznych po spalaniu i rozkładzie tworzyw sztucznych.

Na stanowisku przeprowadza się identyfikację polimerów oraz określa się zagrożenia związane z produktami ich rozkładu termicznego i spalania. Ponadto student poznaje klasyfikację tworzyw sztucznych, środki pomocnicze stosowane przy produkcji tworzyw sztucznych i ich wpływ na własności, wpływ budowy polimerów na ich termostabilność, sposoby zmniejszania ich palności oraz oznakowanie wyrobów z tworzyw sztucznych.

 1. Stanowisko do wyznaczania przesiąkliwości gleb po wyciekach substancji ropopochodnych.

Na stanowisku poznaje się rodzaje i charakterystykę podłoży gruntów, sposoby określania i porównania przepuszczalności gleb, a także wpływ rodzaju substancji ropopochodnej szybkość i stopień przepuszczalności gleby oraz wpływem opadów atmosferycznych na procesy przepuszczalności gleb nasyconych substancjami ropopochodnymi.

 1. Stanowisko do oznaczania zanieczyszczeń środowiska wodnego metodą spektrofotometryczną.

Na stanowisku poznaje się spektrofotometryczną metodę oznaczeń zanieczyszczeń, budowę i zasadę działania spektrofotometru oraz wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

 1. Stanowisko do badania zanieczyszczeń środowiska wodnego metodami pH-metryczną i konduktometryczną.

Na stanowisku poznaje się pH-metryczną i konduktometryczną metodę oznaczeń wraz z budową i zasadą działania urządzeń pomiarowych.

 1. Stanowisko do neutralizacji kwasów.

Na stanowisku określa się rodzaj i ilość neutralizatora potrzebnego do usunięcia zagrożenia po wycieku kwasów lub zasad. Dodatkowo studenci zapoznają się z rozpuszczalnością substancji w cieczach, wyrażaniem stężeń kwasów i zasad w roztworach oraz sposobami ich identyfikacji oraz metodami oznaczania stężeń kwasów i zasad.

 1. Stanowisko do wyznaczania intensywności parowania cieczy z powierzchni wody i podłoża gruntowego.

Na stanowisku możliwe jest zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi procesu parowania i wpływu warunków otoczenia na szybkość parowania, sposobu zachowania się cieczy wrzących i niewrzących, modelowaniem rozprzestrzenienia się cieczy na wodach i gruntach oraz modelowaniem procesu parowania cieczy.

 1. Stanowisko do określania wielkości i rodzaju zagrożenia z wykorzystaniem baz danych.

Na stanowisku poznaje się podział, klasyfikację i oznakowanie substancji niebezpiecznych, numeryczne kody i sposoby identyfikacji substancji niebezpiecznych, oraz możliwości wykorzystaniem baz danych do pozyskiwania informacji o substancjach niebezpiecznych.

 1. Stanowisko do określania zasięgu strefy niebezpiecznej.

Na stanowisku możliwe jest zapoznanie się z modelami dyspersji zanieczyszczeń

 w powietrzu – Gaussa i DEGADIS, z wpływem parametrów emisji, warunków meteorologicznych oraz terenowych na rozprzestrzenianie się obłoku substancji chemicznych, matematycznymi metodami określania propagacji zanieczyszczeń oraz symulacji skutków wycieków awaryjnych.

 1. Stanowisko do wyznaczania skuteczności działania sorbentów.

Na stanowisku student zapoznaje się ze zjawiskiem sorpcji, kryteriami podziału, doboru i wykorzystania sorbentów, a także porównaniem skuteczności sorpcji substancji ropopochodnych wybranej grupy sorbentów.

 1. Stanowisko obsługi urządzeń pomiarowych.

Na stanowisku studenci poznają metody instrumentalne wykorzystywane do pomiarów gazometrycznych. Ponadto w sposób praktyczny poznają możliwości i ograniczenia stosowania najpopularniejszych urządzeń pomiarowych będących na wyposażeniu jednostek PSP.

 1. Stanowisko do obsługi separatora olejowego.

Na stanowisku studenci zapoznają się z konstrukcją separatora olejowego oraz jego możliwościami praktycznymi rozdziału emulsji wodno-olejowych.

 

Wdrożone systemy jakości

Regulamin wewnętrzny: Instrukcja BHP Pracowni Pomiarów Parametrów Środowiska

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

close