• PL
  • EN
  • EN

Kierownik Pracowni Prognozowania Rozprzestrzeniania Zagrożeń

tel.: (22) 56 17 990, wew.: 990

e-mail: rmatuszkiewicz@sgsp.edu.pl

Obiekt 01, Budynek C, piętro I, pokój pok. 216b

W Pracowni Prognozowania Rozprzestrzeniania Zagrożeń wykorzystywane są specjalistyczne programy do określania zasięgów stref niebezpiecznych oraz analizy ryzyka podczas poważnych awarii przemysłowych. Informacje te są szczególnie istotne w planowaniu inwestycji, wdrażaniu nowych linii technologicznych oraz ocenie możliwych do wystąpienia awarii w istniejących zakładach. Połączenie wiedzy eksperckiej w zakresie potencjalnych zagrożeń z wykorzystaniem specjalistycznych programów zapewnia zachowanie najwyższych standardów opracowywanych analiz.

Proces nauczania, badań naukowych oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi prowadzony jest w oparciu o zagadnienia dotyczące szacowania zasięgów stref i skutków uwolnień substancji niebezpiecznych przy wykorzystaniu programów komputerowych: Aloha (U.S. EPA), Rizex-2 (RIZIKON), Breeze Incident Analyst (Trinity Consultants) i Ansys Academic Research (Ansys, Inc.).

 

Program ALOHA® jest to program do modelowania zagrożeń, który jest używany powszechnie do planowania i reagowania podczas awaryjnych uwolnień substancji niebezpiecznych. ALOHA pozwala wprowadzić dane na temat rzeczywistego lub potencjalnego uwolnienia substancji chemicznej, a następnie generuje szacunkowe strefy zagrożenia. W programie ALOHA można modelować uwolnienia substancji toksycznych i palnych, strumień ciepła generowany przez pożary a także falę nadciśnienia generowaną przez wybuch. Szacunkowe strefy zagrożenia generowane przez program Aloha, mogą być również naniesione na mapach w MARPLOT®, ESRI ArcMap, Google Earth i Google Maps.

 

 

Rysunek 1. Pracownia Prognozowania Rozprzestrzeniania Zagrożeń – przykładowe efekty symulacji awarii w oparciu o program Aloha.

 

RizEx-2 to program do oceny ryzyka w obiektach przemysłu chemicznego, w których występuje duże ryzyko awarii. Główne zastosowanie oprogramowania to oszacowanie procesów i zdarzeń niebezpiecznych, których powstawanie związane jest z procesami fizycznymi o następujących skutkach: obrażenia wśród ludności, zniszczenia i straty materialne oraz niekorzystny wpływ na środowisko. Posługując się programem RizEx-2 można stworzyć scenariusze i nakreślić mapy ryzyka, w oparciu o które można sprawnie postępować w przypadku wybuchu, pożaru, rozlewu substancji niebezpiecznych i w których niezbędne jest uczestnictwo wielu podmiotów, a ich koordynacja jest trudna ze względu na wieloaspektowość zdarzenia.

 

 

Rysunek 2. Pracownia Prognozowania Rozprzestrzeniania Zagrożeń – wyniki analizy ryzyka i przykładowe efekty symulacji awarii w oparciu o program Rizex-2.

 

BREEZE Incident Analyst to kompleksowe narzędzie do modelowania rozprzestrzeniania substancji chemicznych oraz określania ich skutków. Incident Analyst zapewnia możliwość oceny zagrożeń stwarzanych przez niekontrolowane uwolnienia niebezpiecznych substancji chemicznych. Służy on do oceny zagrożeń w sytuacjach awaryjnych, w czasie rzeczywistym lub wykorzystywany może być do różnego rodzaju analiz.

 

 

Rysunek 3. Pracownia Prognozowania Rozprzestrzeniania Zagrożeń – efekty symulacji awarii w oparciu o program BREEZE Incident Analyst.

 

 

ANYSY Academic Research - Oprogramowanie firmy ANSYS jest standardem w nauce i przemyśle, ciągle wytyczającym nowe trendy. Pozwala na pełne oparcie rozwoju produktu o symulacje komputerowe, dając użytkownikom pewność swoich projektów. Wykorzystywany jest on w wielu dziedzinach życia oraz przemyśle. Liderzy wielu branży wykorzystują program ANSYS do tworzenia kompletnych wirtualnych prototypów złożonych produktów i systemów, które zawierają wszystkie zjawiska fizyczne istniejące w środowisku rzeczywistym.

 

Rysunek 4. Pracownia Prognozowania Rozprzestrzeniania Zagrożeń – przykładowe efekty symulacji awarii w oparciu o program Ansys Academic Research.

 

Pracowania Prognozowania Rozprzestrzeniania Zagrożeń ponadto posiada, realistyczny, adaptacyjny interaktywny symulator do nauki prawidłowych postępowań podczas awaryjnych zdarzeń z materiałami chemicznymi i radiacyjnymi – Rails Chem firmy Spectral Labs. Symulator dedykowany jest dla funkcjonariuszy służb ratowniczych i wojska oraz osób cywilnych mających w swoich obowiązkach podejmowanie działań podczas sytuacji awaryjnych.

 

 

 

Rysunek 5. Pracownia Prognozowania Rozprzestrzeniania Zagrożeń – program Rails Chem.

 

Rysunek 6. Pracownia Prognozowania Rozprzestrzeniania Zagrożeń

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.