• PL
 • EN
 • EN

 dr Anna Dmochowska - adiunkt

tel. (022) 5617 736

email: admochowska@sgsp.edu.pl

Budynek C, obiekt 01, piętro II, pokój 215

Godziny konsultacji:

Piątek: 11.00-12.30 oraz każdy termin ustalony indywidualnie ze studentem

 

Wykaz najważniejszych publikacji

 • Dmochowska A, Majder M, Salamonowicz Z, Matuszkiewicz R, Metody testowania chemoodpornych ubrań gazoszczelnych w aspekcie bezpieczeństwa strażaka ratownika. Zeszyty SGSP (1) 2013
 • Dmochowski D, Dmochowska A, Smolarkiewicz M, Kujawa J. Analiza zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w Warszawie. Zeszyty SGSP (2) 2013
 • Dmochowska A, Majder M, Jarosz W, Praca Strażaka w chemoodpornym ubraniu gazoszczelnym w aspekcie obciążenia fizycznego organizmu. Zeszyty SGSP (2) 2013
 • Dmochowska A, Dmochowski D, Biedugnis S, Smolarkiewicz M. Pośrednie elektroutlenianie anodowe zanieczyszczeń zawartych w odciekach ze składowisk komunalnych jako jedna z wysokoefektywnych metod ich oczyszczania. Zeszyty SGSP (4) 2013
 • Dmochowska A, Dmochowski D, Biedugnis S, Smolarkiewicz M. Zapobieganie zagrożeniom środowiskowym związanym z gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie składowiska odpadów komunalnych w Świętochłowicach. Zeszyty SGSP (4) 2013
 • Majder M, Jarosz W, Salamonowicz Z, Neutralizacja bromu., Zeszyty SGSP (4) 2013
 • Dmochowska A, Dmochowski D, Biedugnis S, Smolarkiewicz M. Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. Porównanie wyników badań nad elektroutlenianiem anodowym z rezultatami uzyskanymi przez innych autorów. Zeszyty SGSP (1) 2014
 • Dmochowska A, Dmochowski D, Kuskowska K, Wolna J, Wpływ emisji cząstek stałych z liniowych źródeł zanieczyszczeń na poziom stężenia pyłu zawieszonegoPM10, PM2,5, PM1,0 w miejskim powietrzu atmosferycznym. Zeszyty SGSP(2) 2014
 • Dmochowska A, Dmochowski, Biedugnis S, „Badanie efektywności wytypowanych anod w procesie elektroutleniania, mierzone ubytkiem amoniaku i zanieczyszczeń organicznych w czasie elektrolizy odcieków  ze składowiska odpadów komunalnych”.,  zeszyty SGSP wrzesień 2014
 • Dmochowska A, Dmochowski D, Biedugnis S, Smolarkiewicz M, „Niebezpieczne związki chemiczne, obecne w ekstraktach surowych odcieków ze składowiska odpadów komunalnych oraz po wytypowanych czasach ich oczyszczania elektrochemicznego, zidentyfikowane na podstawie analizy chromatograficznej”., Gaz Woda Technika wrzesień 2014
 • Majder M, Ciuka M, Dmochowska A., „Analiza zagrożeń związanych
 • z wykorzystaniem chloru w procesie uzdatniania wody.” Logistyka – nauka 
 • wrzesień 2014
 • Dmochowska A., Dmochowski D.” Pryzmowanie gleby jako jedna z metod zwalczania skutków zagrożeń związanych z awariami technicznymi z udziałem substancji ropopochodnych.| Zeszyty Naukowe SGSP 56(4) 2015
 • Dmochowska A, Dmochowski D, Biedugnis S,. „ Analiza chromatograficzna związków chemicznych w odciekach ze składowiska odpadów komunalnych poddawanych elektroutlenianiu.”Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska z siedzibą w Koszalinie, XII Konferencja Naukowa nt. „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”. Koszalin 2015
 • Dmochowski D, Dmochowska A, Biedugnis S,  „Emisja stałych cząstek z liniowych źródeł zanieczyszczenia jako główny czynnik wpływający na poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, PM1,0 w powietrzu atmosferycznym aglomeracji warszawskiej”., Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, XII Konferencja Naukowa nt. „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”. Koszalin 2015
 • Dmochowska A., Dmochowski D.,” Wpływ stężenia zanieczyszczeń na zużycie energii w trakcie elektrochemicznego oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych.” Zeszyty Naukowe SGSP 57 (1) 2016
 • Dmochowska A., Dmochowski D., Biedugnis S.,´”Charakterystyka biorekultywacji gleb skażonych produktami ropopochodnymi metoda pryzmowania ex-situ.´ Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Konferencja Naukowa nt. „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”. Tom 18.,Koszalin 2016
 • Pawlak K., Dmochowska A., „ Infulence of soil substrate on the effects of related treats to spread of petroleum liquids.” Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Lwów 2016

Udział w radach, komisjach i zespołach uczelni

 • Dla MSWiA., dot. Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.
 • Projektów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie systemów skażeń i właściwości organów w tych sprawach.
 • Przewodniczenie komisji dyplomowej (od 2013)
 • Członek Rady biblioteczna  (od 2013)
 • Członek Międzyresortowa komisja do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (od 2012)

Działalność naukowo-badawcza (badania statutowe i inne)

 • Ocena zagrożeń związanych z emisją substancji niebezpiecznych na przykładzie składowiska odpadów komunalnych Łubno I w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego S/E/422/8/14/15 (2014-01-01)
 • Badania zagrożeń od pożarów zbiorników magazynujących metanol (2014-01-01)
 • Badania eksperymentalne procesów cieplno-przepływowych zachodzących podczas awaryjnych wypływów strumieniowych ze zbiorników z gazami skroplonymi (2014-01-01)
 • Badania poligonowe wybuchów zbiorników zawierających płynne paliwa gazowe. Technologia działań ratowniczych podczas wypadków z udziałem zbiorników zawierających LPG - wykonawca
 • Badanie wpływu zanieczyszczeń gazowych w analizowanym powietrzu na prace określonego czujnika elektrochemicznego w detektorach gazowych - wykonawca
 • Badania eksperymentalne termodynamiki układu propan-butan/zbiornik/otoczenie podczas awaryjnych uwolnień LPG ze zbiorników ciśnieniowych – wykonawca.

Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 • Ratownictwo Chemiczne i Ekologiczne

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.