• PL
 • EN
 • EN

mł. bryg. dr inż.  Małgorzata Majder-Łopatka - adiunkt

tel. (022) 5617558, wew. 558
email: mmajder@sgsp.edu.pl
Budynek C, obiekt 01, piętro I, pokój 215

Godziny konsultacji:

Poniedziałek: 11.00-13.00

Środa:  10.00-11.00

Doświadczenie zawodowe i kierunki badawcze

01.07.2002 - 30.09.2004 – specjalista w JRG nr 6, KM PSP m.st.Warszawa

01.10.2004 – 09.2013 – asystent, Zakład Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

od 09.2013 – adiunkt, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Kierunki badawcze: inżynieria środowiska, ochrona i kształtowanie środowiska

Wykaz najważniejszych publikacji

 • M. Majder-Łopatka, T. Węsierski, W. Wąsik, Wpływ typu dyszy rozpylającej na skuteczność absorpcji obłoku amoniaku powstałego w wyniku awarii przemysłowej, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2 (42), 2016, str. 127-134
 • M. Majder-Łopatka, Indywidualna ochrona ratownika przed skażeniami, rozdział
 • w monografii „CBRN transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca” red. W. Jarosz, Warszawa, 2015
 • A.Dmochowska, M. Majder-Łopatka, W. Jarosz, Firefighter Job in Gas-tight Chemical Resistant Clothes in Terms of the Psychophysical Burden, Zeszyty Naukowe SGSP, Vol. 46, 2013
 • M. Majder-Łopatka,  A.Dmochowska, Z. Salamonowicz, W. Jarosz, Neutralizacja bromu, Zeszyty Naukowe SGSP, Vol. 47, 2013
 •  T. Węsierski, M. Majder-Łopatka, R. Matuszkiewicz, R. Porowski,  Badanie efektywności kurtyn wodnych przy zwalczaniu par amoniaku podczas jego niekontrolowanego uwolnienia, Przemysł Chemiczny, 2012, 7 (91), str. 1424-1426
 • (IF = 0,41)
 • T. Węsierski, M. Majder-Łopatka, Wykolejenie się wagonów kolejowych z chlorem w Białymstoku. Analiza zdarzenia i możliwych scenariuszy, polski, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2012, 2 (26), str. 71-79
 • M. Majder-Łopatka, A. Dmochowska, M. Ciuka-Witrylak, Analiza zagrożeń związanych z wykorzystaniem chloru w procesie uzdatniania wody, Logistyka, Volume 5, 2014, str. 957-964,
 • M. Majder-Łopatka, A. Dmochowska, T. Węsierski, M. Ilnicki, Photoionisation Detectors (PID) in the Fire Safety, Zeszyty Naukowe SGSP, 1 (49) 2014, str. 59-66
 • W. Jarosz, A. Dmochowska, Z. Salamonowicz, M. Majder-Łopatka, R.Matuszkiewicz, Zagrożenia środowiska naturalnego powodowane przez produkty spalania ropy naftowej, Przemysł Chemiczny 2014/5 (IF 0,344)
 • Z. Salamonowicz, M. Majder-Łopatka, Emergency scenarios during accidents involving LPG. Bleve explosion mechanism, Safety & Fire Technique, Vol. 30 Issue 2, 2013, pp. 31-39
 • M. Majder-Łopatka, Z. Salamonowicz, An effect of individual protection on the working conditions in the chemical rescue actions, Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, Nr 1(17), 2011, str. 43-52,
 • Drewniak L., Styczek A., Majder-Lopatka M., Skłodowska A., Bacteria, hypertolerant to arsenic in the rocks of an ancient gold mine and their potential role in dissemination of arsenic pollution, Environmental Pollution, Volume 156, Issue 3, 2008, str. 1069-1074

 

Konferencje, sympozja, warsztaty oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności poza dydaktyczne

 

 • Kurs – Ochrona Radiologiczna w radiometrii, Wydział Fizyki UW, 2015,Warszawa
 • Szkolenie CBRN – SLD Mobile Detection System Training, 2014, Warszawa
 • РАМАНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ – СОРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ, Главная школа пожарной службы Варшава, Moskwa, 21.05.2014
 • Międzynarodowa konferencja pt. Zagrożenie wybuchowe w zakładach przemysłowych – ATEX - 05.10.2011r.  Kraków
 • Konferencja pt. Bezpieczeństwo pożarowe w bazach paliw płynnych, 2011r., Bydgoszcz
 • Meeting of the Committee of Competent Authorities Responsible for the Implementation of the SEVESO II Directive, 2011, Wołomin
 • Sympozjum naukowe pt. Bezpieczeństwo i ochrona radiologiczna w aspekcie budowy elektrowni jądrowej w Polsce, 6.06.2011, WICHiR, Rembertów – referat pt. Zdarzenia z udziałem substancji radioaktywnych a działania straży pożarnej

 

 Udział w radach, komisjach i zespołach uczelni

 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2012 – 2016)
 • Członek zespółu do przygotowania wniosku o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora

  Działalność naukowa-badawcza (badania statutowe i inne)

 • Projekt rozwojowo-badawczy DOB-BIO6/06/113/2014-2017 „Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy”, kierownik zespołu badawczego
 • Projekt rozwojowo-badawczy DOB-BIO4/052/13073/2013-2016 „Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”, wykonawca
 • Projekt badawczy statutowy S/E – 422/11/14-16 „Badanie zagrożeń od pożarów  zbiorników magazynujących metanol”, kierownik projektu
 • Praca badawcza statutowa S/E-422/13/14-16 „Badania eksperymentalne procesów cieplno-przepływowych zachodzących podczas awaryjnych wypływów strumieniowych ze zbiorników z gazami skroplonymi”, wykonawca
 • Praca badawcza statutowa S/E/422/8/14/15 „Ocena zagrożeń związanych z emisją substancji niebezpiecznych na przykładzie składowiska odpadów komunalnych Łubno I w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego”, wykonawca
 • Projekt badawczo -rozwojowy OR00004812 „Technologia zmniejszenia zagrożenia wywołanego niekontrolowanym uwalnianiem substancji niebezpiecznych”, wykonawca
 • Projekt badawczy statutowy S/E-422/2/11/12 „Badania eksperymentalne termodynamiki układu propan-butan/zbiornik/otoczenie podczas awaryjnych uwolnień LPG ze zbiorników ciśnieniowych”, wykonawca
 • Projekt badawczy własny BW/E - 422/14/09 „Badanie wpływu szybkości przepływu powietrza i zawartości tlenu w powietrzu na generacje ciepła w wybranych materiałach piroforycznych”, kierownik projektu
 • Projekt badawczy statutowy S/E – 422/1/2007 „Badania poligonowe wybuchów zbiorników zawierających płynne paliwa gazowe. Technologia działań ratowniczych podczas wypadków z udziałem zbiorników zawierających LPG”, wykonawca
 • Projekt badawczy statutowy S/E-422/17/2004/2005 „Badanie wpływu rozproszonych prądów roztworów wodnych na ograniczanie rozprzestrzeniania się i zmiany stężeń substancji toksycznych w powietrzu i ściekach”, wykonawca

 Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 • Ratownictwo chemiczne i ekologiczne
 • Identyfikacja substancji niebezpiecznych
 • Metody i techniki likwidacji skażeń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.