• PL
 • EN
 • EN

kpt. mgr inż. Rafał Matuszkiewicz – kierownik pracowni, asystent

tel. (022) 5617990, wew. 990
email: rmatuszkiewicz@sgsp.edu.pl
Budynek C, obiekt 01, piętro I, pokój 210

Godziny konsultacji:

Wtorek: 12.30-14.00

Doświadczenie zawodowe i kierunki badawcze

2005-2009 – Stacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej

01.07.2008 – 31.07.2008 – Praktyka zawodowa w Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Zielonej Górze

2009-2011 – Stacjonarne studia II stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej

01.06.2011 – 30.09.2011 – Dowódca sekcji w JRG SGSP

01.10.2011 – 31.12.2015 – Asystent w Zakładzie Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego

01.10.2013 – obecnie – Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

01.01.2016 – obecnie – Kierownik Pracowni Prognozowania Rozprzestrzeniania Zagrożeń

Wykaz najważniejszych publikacji

 • Węsierski T., Majder-Łopatka M., Matuszkiewicz R., Porowski R.; Badanie efektywności kurtyn wodnych przy zwalczaniu par amoniaku podczas jego niekontrolowanego uwolnienia. Przemysł Chemiczny nr 7/2012.  Strony: 1424-1426.
 • Dmochowska A., Majder-Łopatka M., Salamonowicz Z., Matuszkiewicz R.; Metody testowania chemoodpornych ubrań gazoszczelnych w aspekcie bezpieczeństwa strażaka – ratownika. Zeszyty Naukowe SGSP nr 45(1)/2013. Strony: 17-25 Rok: 2013;
 • Salamonowicz Z., Jarosz W., Matuszkiewicz R., Osiak Ł.: Modelowanie transportu masy
 • i ciepła podczas wypływu strumieniowego gazu ze zbiornika zawierającego fazę skroploną: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika nr 3/201. Strony: 441-452;
 • Jarosz W., Salamonowicz Z., Majder-Łopatka M., Matuszkiewicz R., Dmochowska A.: Zagrożenia środowiska naturalnego powodowane przez produkty spalania ropy naftowej. Przemysł Chemiczny nr 5/2014. Strony: 686-691;
 • Majder-Łopatka M., Salamonowicz Z., Dmochowska A., Jarosz W., Węsierski T., Ciuka-Witrylak M., Matuszkiewicz R.: Analiza zagrożeń generowanych przez pożary powierzchniowe alkoholu metylowego. Logistyka tom 5/2016. Strony: 1113-1120.

Konferencje, sympozja, warsztaty oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności poza dydaktycznej

 • Matuszkiewicz R.:  Permeability of the soil after leaks of petroleum substance. Konferencja Instytutu Inżynierii Dowodzenia, Mińsk (Białoruś) 2014. ISBN 978-985-7018-52-9; 
 • Majder-Łopatka M., Ciuka-Witrylak M., Węsierski T., Salamonowicz Z., Matuszkiewicz R., Jarosz W., Olszewska L. Рамановская спектроскопия – соременная техника идентификации опасных веществ на месте происшествия. Problems of technosphere safety 2014, Materiały z konferencji międzynarodowej (recenzowane), Wyd. Akademii Państwowej Straży Pożarnej Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, Moskwa (Rosja) 2014, ISBN 978-5-9229-0091-1.
 • Salamonowicz Z., Matuszkiewicz R.: „Modeling of thermal response of LPG tank under fire”; 41st International Conference of SSCHE; Tom: 1; Strony: 241-242; Rok: 2014; ISBN: 978-80-89475-13-1.
 • Salamonowicz Z., Matuszkiewicz R., Majder-Łopatka M.: „Numerical simulation of dust explosion in 20l chamber”; 35th International Symposium on Combustion. Tom: 1; Rok: 2014.
 • Matuszkiewicz Rafał; Хімічні Біологічні радіологічні та ядерні Загрози в автомобільному транспорті; Міжнародна Конференція Хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні (ХБРЯ) загрози - безпека і співпраця. ISBN 978-83-88446-57-3. Rok 2014.
 • Matuszkiewicz R., Kutaj A.: „Analysis of the possibilities of using raman spectroscopy in chemical identyfiaction”; XI Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja młodych uczonych, kursantów i studentów. Lwowski Państwowy Uniwersytet Ochrony Życia. Rok: 2016.
 • Matuszkiewicz R., Salamonowicz Z.: Potential threats generated by explosion of cylinders with technical gases. CBRNe World Convergence 2016. 

Udział w radach, komisjach i zespołach uczelni

 

Działalność naukowo-badawcza (badania statutowe i inne)

 • MSZ PPR 2012 „Współczesny sprzęt ochrony osobistej ratownika – normy prawne i serwis w praktyce” – wykonawca (2012);
 • „Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych” – wykonawca (2014-2016);
 • „Badania zagrożeń od pożarów zbiorników magazynujących metanol” – wykonawca (2014-2016);
 • MSZ PPR 2014 „Bezpieczny ratownik - skuteczny ratownik. Dziś i jutro ochrony osobistej ratownika” – koordynator projektu (2014 r.);
 • MSZ PPR 2014 „CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca” – zastępca koordynatora (2014-2015);
 • „Badania eksperymentalne procesów cieplno-przepływowych zachodzących podczas awaryjnych wypływów strumieniowych ze zbiorników z gazami skroplonymi” – wykonawca (2014-2016);
 • „Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych” – wykonawca (2015-2016);
 • MSZ PPR 2015 „Rozwój specjalistycznego ratownictwa wysokościowego w Gruzji” – koordynator projektu (2015);
 • „Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych” – wykonawca (2015–2017);
 • MSZ PPR 2016 "Rozwój specjalistycznego ratownictwa w infrastrukturze podziemnej w Gruzji" – zastępca koordynatora (2016);
 • MSZ PPR 2016 "CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca - cz. 2" – zastępca koordynatora (2016).

 

Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 • Ratownictwo Chemiczne i Ekologiczne

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.