• PL
  • EN
  • EN

Prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis

Profesor zwyczajny WIBP SGSP

Ob. 01 parter pok. 103

 konsultacje: poniedziałki g 11-12

 sbiedugnis@sgsp.edu.pl

Wykształcenie prof. zw. dr hab. inż. w obszarze: inżynieria środowiska; inżynieria bezpieczeństwa;

Działalność poza Uczelnią

Kierownik Katedry Wodociągów i Kanalizacji Politechniki Białostockiej; Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem SGSP; Kierownik Katedry Programowania i Zarządzania Bezpieczeństwem SGSP; Dziekan Wydziału IBC SGSP; V-ce Prez. Zarządu d/s badawczo-rozwojowych w Przedsiębiorstwie Ochrony Zasobów Naturalnych i Zagospodarowywania Odpadów "EKOSYSTEM"; Dyrektor Zespołu Aparatury i Systemów Informatycznych Ochrony środowiska w Polsko-Szwedzkim Przedsiębiorstwie Mazur Trading Environment co. ltd.; Koordynator Grupy Tematycznej w Centralnym Programie Badań Podstawowych 02.20 pt.: "Aparatura kontrolno-pomiarowa dla potrzeb ochrony środowiska"; Przewodniczący Rady Nadzorczej F.B.I. TASBUD S.A.

Główne osiągnięcia zawodowe:

Prace naukowe i inżynierskie w zakresie m.in. metod obliczeń numerycznych dających możliwość projektowania i analizy różnych systemów w zakresie inżynierii środowiska i inżynierii bezpieczeństwa; kierownik i autor wielu grantów naukowych (KBN) MNiSW, wykonawca i recenzent prac własnych SGSP, recenzent grantów KBN, NCBN; promotor (recenzent) kilkudziesięciu  przewodów doktorskich, habilitacyjnych, wniosków profesorskich itp.; promotor ponad 300 prac dyplomowych, autor (współautor) ponad 200 publikacji naukowych w tym ponad 40 zagranicznych, kilkunastu monografii i podręczników np.: Optymalizacja gospodarką odpadami komunalnymi w skali mikro i makroregionalnej, OWIPPT PAN, 2003, Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w skali mikro i makroregionalnej, OWIPPT PAN, 2003. Członek wielu organizacji, stowarzyszeń zawodowych i naukowych w kraju i zagranicą. Udział czynny i bierny w wielu konferencjach naukowych i naukowo technicznych w kraju i zagranicą.

Działalność organizacyjna na rzecz Uczelni Dziekan WIBC; Członek RW IBC - nadal; Przewodniczący RW IBC; Członek Senatu - nadal, RW IBC SGSP - nadal; Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Wydziału IBC, RW IBP - nadal; Przewodnictwo komisji egzaminów dyplomowych WIBC (np. ZSZ C7 18.06.2012 r. do 2014), WIBP od 2015 - nadal; Komisja wydawnicza przy Wydawnictwach Naukowych SGSP (rada wydawnicza do 2016, rada naukowa przy Zeszytach Naukowych SGSP) od 2012 – nadal; komisja senacka SGSP do spraw jakości kształcenia od 2012 do 2016; Komisja dyscyplinarna SGSP do spraw nauczycieli akademickich od 2012 do 2016; Komisja do spraw oceny tematów i zakresów prac dyplomowych oraz zasad dyplomowania WIBC SGSP do 2013; Wydziałowa komisja naukowa WIBC do 2013; Rzecznik dyscyplinarny do spraw dyscyplinarnych nauczycieli akademickich Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w kadencji 2012 – 2016; Przewodniczący Komisji Doktorskiej RW IBP – 2016 - nadal; Przewodniczący Komisji Rektora – Komendanta ds. dyplomowania w SGSP – nadal; Wybrany Członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN na kadencję 2011 – 2015; Opracowanie programów zajęć WIBC, WIBP od 2012 - nadal;

Działalność dydaktyczna: podręczniki akademickie, opracowanie różnych pomocy dydaktycznych związanych z prowadzoną działalnością dydaktyczną (np. własna strona internetowa z materiałami dla studentów http://mariosm.pl/), prace nad „siatką zajęć” WIBC, opracowanie programów zajęć będących w gestii ZZR dla dziennych studiów inżynierskich (z przedmiotów: zarządzanie ryzykiem, planowanie i programowanie bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem, analiza ryzyka w transporcie, seminarium dyplomowe, zagrożenia techniczne, opracowanie programów zajęć będących w gestii ZZR dla studiów dziennych i zaocznych II stopnia (magisterskich - matematyka II (metody numeryczne w inżynierii bezpieczeństwa), seminarium dyplomowe), promotorstwo i recenzowanie prac dyplomowych I i II stopnia na WIBP, promotorstwo i recenzowanie kilkudziesięciu prac dyplomowych I i II stopnia na WIBC, prowadzenie i opracowanie nowych wykładów. Przedmioty aktualnie prowadzone:  Zarządzanie sieciami w sytuacjach kryzysowych, WIBP; Metody  Numeryczne, WIBC;  Seminarium dyplomowe specjalizacyjne, IBP; Skutki Zagrożeń Infrastruktury Komunalnej, WIBC; Bezpieczeństwo systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, WIBC; Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska, WIBP

 

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

Bezpieczeństwo w stanach zagrożeń na wybranym obszarze lub (w wybranym zakładzie produkcyjnym)

Zarządzanie w stanach zagrożeń na wybranym przykładzie

Charakterystyka zagrożeń nieprawidłowego działania infrastruktury technicznej na (w) wybranym obszarze

Ocena zarządzania bezpieczeństwem pracy w wybranym przedsiębiorstwie (lub zakładzie produkcyjnym)

Wybrane zagrożenia techniczne wpływające na bezpieczeństwo ludności na wybranym obszarze

Analiza wybranych zagrożeń technicznych na terenie danego (wybranego obszaru) powiatu Analiza bezpieczeństwa ekologicznego na terenie danego (wybranego obszaru) powiatu

Wpływ gospodarki wodno - ściekowej na bezpieczeństwo ekologiczne danego (wybranego obszaru) powiatu

Analiza infrastruktury krytycznej na terenie danego (wybranego obszaru) powiatu

Analiza procesu ewakuacji ludzi na przykładzie wybranego budynku

Analiza zagrożeń występujących na terenie wybranego powiatu w aspekcie bezpieczeństwa cywilnego

Wpływ gospodarki odpadami komunalnymi na środowisko naturalne w terenie danego (wybranego obszaru) powiatu

Analiza procesu ewakuacji ludzi na przykładzie wybranego budynku użyteczności publicznej

Analiza zagrożeń technicznych na terenie wybranego zakładu produkcyjnego znajdującego się w ..............................

Analiza systemu bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie powiatu ........................

Wpływ transportu drogowego materiałów niebezpiecznych na środowisko naturalne na wybranym obszarze

Analiza i przeciwdziałanie wybranym zagrożeniom na przykładzie zakładu mleczarskiego znajdującego się w ................................

Wpływ Zakładów .........................................na bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców ........................................

Analiza zagrożenia powodziowego na terenie powiatu ......................... w aspekcie bezpieczeństwa publicznego

Analiza i przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym na obszarze wybranej gminy

Analiza planu reagowania kryzysowego na przykładzie powiatu ........................... ...........................................

Internet jako źródło niebezpiecznych zagrożeń cywilizacyjnych ................................

Wpływ inteligentnych systemów zabezpieczania budynków użyteczności publicznej na poziom ich bezpieczeństwa

Prognozowanie skutków katastrofy chemicznej na wybranych przykładach

Analiza wybranych zagadnień Planu Reagowania Kryzysowego dla wybranej miejscowości

Analiza zagadnień bezpieczeństwa metra Warszawskiego

Analiza funkcjonowania ustawy o ratownictwie medycznym na podstawie wybranej jednostki PSP

Badanie wybranego oprogramowania komputerowego z dziedziny inżynierii bezpieczeństwa

Ocena zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów  leśnych w (na) wybranym obszarze

Inny temat zaproponowany przez dyplomanta i uzgodniony z promotorem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.