• PL
 • EN
 • EN

dr inż. Stanisław Lipiński – adiunkt

tel. (022) 5617504, wew. 504
email: slipinski@sgsp.edu.pl
Budynek C, obiekt 01, piętro IV, pokój 409, 410

Godziny konsultacji:

Środy: 14.00-16.00

1. Doświadczenie zawodowe i kierunki badawcze

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Akademii Obrony Narodowej. Strażak, oficer PSP w latach 1977 – 2007. Kierownik Katedry Działań Ratowniczych oraz Zakładu Taktyki i Dowodzenia WIBP SGSP w latach 2004-2017. Zainteresowania zawodowe: ratownictwo, kierowanie działaniami ratowniczymi, działalność operacyjna PSP, ochrona przeciwpożarowa, ochrona ludności, obrona cywilna. Redaktor cyklu wydawniczego „Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych”, Verlag Dashofer, Warszawa 2005-2016.

Działalność naukowa dotyczy wykonywania prac badawczych i rozwojowych, a działalność dydaktyczna sprowadza się do kształcenia wiedzy i umiejętności u studentów studiów I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

2. Wykaz najważniejszych publikacji

 • Lipiński S., „Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym oddziałów i pododdziałów Centralnego Odwodu Operacyjnego, wojewódzkich odwodów operacyjnych oraz grup specjalistycznych” [w: pod red. Chrzęstek J. „Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. PRZYGOTOWANIE OBRONNE I OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej], Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2013, (s. 42-82), ISBN 978-83-88446-36-8, (stron 41), afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., „Organizacja Państwowej Straży Pożarnej, prawa i obowiązki strażaka Państwowej Straży Pożarnej” (s. 25-41), [w: pod red. Chrzęstek J. „Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. PRZYGOTOWANIE OBRONNE I OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej], Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2013, ISBN 978-83-88446-36-8, (stron 17), afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., „Zabezpieczenie i wsparcie logistyczne dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ze szczególnym uwzględnieniem długotrwałych działań ratowniczych” (s.9-71), [w: pod red. Chrzęstek J. „Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych LOGISTYKA I TECHNIKA. INFORMATYKA I ŁĄCZNOŚĆ. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej”], Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2013, ISBN 978-83-88446-37-5, (stron 71), afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., „Kierowanie działaniami ratowniczymi” (64 str.), [w: „Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych ZAGADNIENIA OPERACYJNE dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” w ramach Projektu „Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba na straży sprawnego i bezpiecznego państwa” nr POKL.05.02.03-00-006/10 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego], Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2013, ISBN 978-83-88446-33-7, (stron 47), afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Kuziora Ł., Kalinko J., „Zarządzanie działaniami ratowniczymi podmiotów krajowego systemu ratowniczo gaśniczego podczas zdarzeń w transporcie kolejowym”, Logistyka, 01.12.2014 (stron 15), afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Kalinko J., Kuziora Ł., „Rola i odpowiedzialność kierującego działaniami ratowniczymi sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”, Logistyka, 01.12.2014, (stron 15), afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Kuziora Ł., Kalinko J., „Łapicz M., Mobilność pododdziałów grup ratownictwa specjalistycznego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Polski”, Logistyka, 03.12.2015 (stron 15), afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Rozdział: „Wspomaganie decyzji w ratownictwie”,[w: Zbiór wybranych opracowań z bloków tematycznych NAUKI PODSTAWOWE ORAZ DZIAŁANIA RATOWNICZE dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, ISBN 978-83-88446-63-4], Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2016 (stron 23), afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., cykl aktualizacji kwartalnej, „Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych” pod red. S. Lipińskiego, Wydawnictwo Verlag Dashofer, ISBN 978-83-88285-68-8, Warszawa 2005-2016, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Rozpoznanie właściwe w działaniach ratowniczych [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2012, [5.17](30 str.), Warszawa, październik 2012, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Zabezpieczenie pod względem medycznym imprezy masowej [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2012, [6.15.3.16](10 str.), Warszawa, lipiec 2012, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Analiza relacji prasowych z ćwiczeń i manewrów [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2012, [5.15.5.7](32 str.), Warszawa, lipiec 2012, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Teoria organizacji ćwiczeń i manewrów pożarniczych [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2012, [5.15.5.1](29 str.), Warszawa, lipiec 2012, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Stan wyższej konieczności. Uwarunkowania prawne [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2012, [5.3.6.5](12 str.), Warszawa, lipiec 2012, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Struktura organizacyjna KSRG  [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2012, [3.6.3](14 str.), Warszawa, lipiec 2012, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2012, [2.2.7](8 str.), Warszawa, lipiec 2012, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Międzynarodowa współpraca ratownicza z udziałem polski [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2012, [3.6.3](79 str.), Warszawa, styczeń 2012, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Wyposażenie jednostek Wojskowych Straży Pożarnych [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2012, [3.11.2](16 str.),  Warszawa, kwiecień 2012, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Wymogi standaryzacyjne NATO dla Wojskowych Straży Pożarnych, [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2012, [3.11.5](14 str.), Warszawa, styczeń 2012, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., System Ratownictwa Lotniczego [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2012, [6.16](62 str.), Warszawa, styczeń 2012, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Naworol I., Marciniak A., Adamski A., Standardowe procedury wentylacji doraźnej w obiektach ZL dla sił ratowniczych poziomu Interwencyjnego, [w: II Konferencja Naukowa w ramach realizacji projektu „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź,18-20 listopada 2012 r. (publikacja w materiałach konferencyjnych)], afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Rozpoznanie właściwe w działaniach ratowniczych [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2013, [5.17.7](13 str.), Warszawa, styczeń 2013, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Charakterystyka pracy rzecznika prasowego w kreowaniu wizerunku PSP [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2013, [3.9.3.7](31 str.), Warszawa, lipiec 2013, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., Ustawa o zarządzaniu kryzysowym – omówienie regulacji [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2013, [9.1.1](19 str.), Warszawa, październik 2013, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., System zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2013, [9.1.1.1](29 str.), Warszawa, październik 2013, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński S., System zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim [w: Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. ISBN 978-83-88285-68-8], Verlag Dashofer 2005-2013, [9.1.1.2](19 str.), Warszawa, październik 2013, afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.
 • Lipiński. S., Naworol .I, Marciniak A., Adamski A., „Normowanie procedur wentylacyjnego wsparcia działań ratowniczych dla potrzeb ewakuacji ludzi z budynku”, [w: Konferencja w ramach projektu Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju. Nr projektu: POIG.01.01.02-10-106/09-00. Łódź, 17-19.11.2013 (publikacja w materiałach konferencyjnych)], afiliacja SGSP, dziedzina nauk społecznych.

3. Konferencje, sympozja, warsztaty oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności poza dydaktycznej

 • Konferencja naukowa: „Projektowanie planowania operacyjnego w administracji publicznej wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 10.12.2014 r. Warszawa.
 • Konferencja naukowo-techniczna, warsztaty, seminarium. Przygotowanie służb ratowniczych do działań przeciwpowodziowych, bryg. dr inż. Ireneusz Naworol, dr inż. Stanisław Lipiński.
 • Organizacja seminarium Zakładu Taktyki i Dowodzenia, Katedry Działań Ratowniczych nt.: „West Midlans Fire Service i The Fire Service College w Moreton in Marsh”, w ramach udziału w „Programme of Exchange of Civil Protection Experts”, wrzesień 2015 r.
 • Warsztaty szkoleniowe - opracowanie koncepcji, programu i koordynowanie pracą zespołu ds. Szkolenia kadry dowódczej szczebla strategicznego do współdziałania w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, Warszawa SGSP-KGPSP 2012-2013.

4. Udział w radach, komisjach i zespołach uczelni

 • Kierownik Zakładu Taktyki i Dowodzenia (2004-2017)
 • Kierownik Katedry Działań Ratowniczych (2007-2017)
 • Członek Senatu SGSP (do 2012)
 • Członek Rady Wydziału IBP (do 2016)
 • Członek komisji ds. planów i kształcenia WIBP (2012-2016)
 • Członkostwo w komisji ds. oceny nauczycieli akademickich WIBP (2012-2016).
 • Członek komitetu honorowego „Sympozjum „Ochrona Ludności – Wczoraj i Dziś”, SGSP 28 listopada 2012 r.
 • Członek (przedstawiciel SGSP) Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami przy Komendancie Głównym PSP. KGPSP, (od 2005).
 • Członek Zespołu Z-4. Zespół Systemu Bezpieczeństwa Narodowego SPBN (Z-4) Wydział Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Departament Analiz Strategicznych Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. BBN, Warszawa 2012.
 • Członek zespołu ds. projektu założeń do projektu ustawy o ochronie ludności w MSW. Warszawa, maj 2012-2014 r.

5. Działalność naukowa-badawcza (badania statutowe i inne)

 • Projekt w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, pt.: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju. Nr projektu: POIG.01.01.02-10-106/09-00, lata 2010-2013, wykonawca.
 • Projekt NCBiR pt. „System Bezpieczeństwa Narodowego RP” projekt badawczy krajowy o numerze rejestracyjnym O ROB 0076 03 001 ze środków NCBiR 2012-2014 pt. „System Bezpieczeństwa Narodowego RP” finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy NR DOBR/0076/R/ID1/2012/03 (konkurs nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa), lata 2012-2013, wykonawca.
 • Projekt NCBiR rozwojowy nr O ROB 0013 01/ID13/2 pt.: „Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)”, Decyzja Nr 0013/R/ID2/2011/01 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Nr umowy 0013/R/ID2/2011, lata 2012-2014, wykonawca.
 • Praca badawcza SGSP, ekspertyza, Nr zlecenia RN7-702/58/2015, Badania na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Zakopanem z dnia 12 stycznia 2015 r. dotyczące pożaru zaistniałego w dniu 15.08.2014 r. w Zakopanem przy ul. Zamoyskiego 2.

6. Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 • Organizacja i funkcjonowanie ratownictwa i innych systemów bezpieczeństwa,
 • Taktyka i dowodzenie w ratownictwie,
 • Kierowanie działaniami ratowniczymi,
 • Zajęcia poligonowe,
 • Ratownictwo w stanach nadzwyczajnych,
 • Organizacja systemów ratownictwa,
 • Planowanie operacyjne,
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.