• PL
 • EN
 • EN

dr Michał Bednarek

1.     Komora fotoakustyczna z mikrofonem elektretowym

 • Celem pracy jest wykonanie projektu oraz prototypu komory fotoakustycznej będącej elementem składowym stanowiska do pomiarów właściwości cieplnych ciał stałych. Założony niski koszt stanowiska wymaga zastosowania materiałów i urządzeń ogólnodostępnych m.in. mikrofonu elektretowego.

 2.     Pasywnie stabilizowane stanowisko laboratoryjne do szybkich pomiarów termowizyjnych

 • Celem pracy jest wykonanie projektu oraz prototypu pasywnie stabilizowanego stanowiska do szybkich pomiarów termowizyjnych z wykorzystaniem metod stosowanych w wysokiej jakości zestawach nagłośnieniowych.

 3.     Układ optyczny do poprawy sprawności źródeł pobudzenia typu „flash”

 • Celem pracy jest wykonanie projektu oraz budowa układu optycznego poprawiającego sprawność energetyczną zestawu lamp błyskowych stosowanych jako źródło pobudzenia w termografii aktywnej.

 4.     Modulator natężenia promieniowania lasera klasy 4

 • Celem pracy jest wykonanie projektu oraz budowa chłodzonego układu mechanicznej modulacji promieniowania lasera klasy 4, zabezpieczającego przed przypadkowymi odbiciami.

 5.     Detekcja uszkodzeń mechanicznych wyrobów z blach stalowych metodą termografii impulsowej

 • Celem pracy jest określenie zakresu stosowalności metod termografii impulsowej do detekcji uszkodzeń mechanicznych wyrobów z blach stalowych.

 6.     Wyznaczanie dyfuzyjności cieplnej materiałów izotropowych metodą termografii aktywnej

 • Celem pracy jest wykonanie projektu oraz budowa stanowiska do wyznaczania dyfuzyjności cieplnej materiałów izotropowych metodą termografii aktywnej.

 7.     Wyznaczanie dyfuzyjności cieplnej materiałów izotropowych z wykorzystaniem zjawiska fotoakustycznego

 • Celem pracy jest wykonanie projektu oraz budowa stanowiska do wyznaczania dyfuzyjności cieplnej materiałów izotropowych metodą wykorzystującą pomiar składowej zmiennej temperatury z zastosowaniem komory fotoakustycznej.

 

dr hab. Janusz Rybiński, prof. SGSP

 • Wykorzystanie termowizji w akcjach ratowniczo gaśniczych na terenie wybranego powiatu
 • Badanie zasięgu widzialności w dymie w zakresie promieniowania podczerwonego
 • Ocena przydatności wybranego typu kamery termowizyjnej w działaniach ratowniczo gaśniczych i profilaktyce
 • Zadania zakładowej straży pożarnej na terenie elektrowni jądrowej
 • Eksperymentalne badanie rozwoju pożaru samochodu osobowego, dostawczego lub innego pojazdu z zastosowaniem termowizji
 • Wpływ elektrowni jądrowych usytuowanych w odległości do 500 km od granic Polski na jej bezpieczeństwo radiologiczne
 • Analiza akcji ratowniczej po awarii reaktorów jądrowych w Japonii
 • Analiza przyczyn i skutków katastrofy elektrowni jądrowej Fukushima
 • Ocena zagrożenia pożarowego i wybuchowego w wybranej bazie paliw lub bazie surowcowej
 • Analiza akcji ratowniczej po tsunami w Japonii
 • Ocena zabezpieczenia przed pożarem i skażeniem środowiska składowiska odpadów komunalnych
 • Wpływ projektowanej elektrowni jądrowej na bezpieczeństwo radiologiczne Polski
 • Analiza wykorzystania kamer wziernikowych w akcjach ratowniczo gaśniczych
 • Ocena zagrożenia przez promieniowanie cieplne podczas pożaru materiałów ropopochodnych
 • Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych w wybranym procesie technologicznym
 • Analiza zagrożenia dymem w wybranym obiekcie budowlanym
 • Opracowanie projektu metodyki szkolenia i stosowania kamer termalnych w ratownictwie
 • Ocena stanu wykorzystania techniki monitoringu termalnego w ratownictwie
 • Weryfikacja rozwiązań technicznych kamer termalnych dla potrzeb specjalistycznych grup ratowniczo-poszukiwawczych
 • Ocena przygotowania PSP do działań w warunkach skażeń promieniotwórczych
 • Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego hali widowiskowej na wybranym przykładzie
 • Działania ratownicze po przejściu tornada
 • Wykorzystanie sonaru w działaniach ratowniczych

Lub inne (własnego autorstwa w uzgodnieniu z promotorem)

 

mł. kpt. dr Tomasz Węsierski

1. Badanie procesów neutralizacji kwasu siarkowego (VI)

Celem pracy będzie określenie najwłaściwszych form neutralizacji kwasu siarkowego VI biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa oraz koszty prowadzonych działań.

Praca eksperymentalna.

 

2. Badanie przyczyn uszkodzenia pomp chemicznych podczas prowadzenia działań

Celem pracy będzie przeanalizowanie przyczyn awarii pomp chemicznych podczas zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych. W jej toku student będzie miał za zadanie dotrzeć do zdarzeń w wyniku których doszło do uszkodzenia sprzętu, przeprowadzić wywiady z uczestnikami co do przebiegu i rodzaju powstałych uszkodzeń

Praca przeznaczona szczególnie dla osób zajmujących się aspektami technicznego wykorzystania sprzętu pożarniczego w ratownictwie chemiczno-ekologicznym.

 

3. Badanie skuteczności sorbentu Duck w zdarzeniach z udziałem substancji niebezpiecznych

Celem pracy będzie zbadanie chłonności, efektów energetycznych, ewentualnych procesów niebezpiecznych podczas sorbowania wybranych substancji organicznych z wykorzystaniem sorbentu Duck.

Praca eksperymentalna.

 

4. Badanie skuteczności sorbentu Ekoperl-66 w zdarzeniach z udziałem substancji niebezpiecznych

Celem pracy będzie zbadanie chłonności, efektów energetycznych, ewentualnych procesów niebezpiecznych podczas sorbowania wybranych substancji organicznych z wykorzystaniem sorbentu Ekoperl-66.

Praca eksperymentalna.

 

5. Badanie skuteczności sorbentu Compact w zdarzeniach z udziałem substancji niebezpiecznych

Celem pracy będzie zbadanie chłonności, efektów energetycznych, ewentualnych procesów niebezpiecznych podczas sorbowania wybranych substancji organicznych z wykorzystaniem sorbentu Compact.

Praca eksperymentalna.

 

6. Badanie skuteczności sorbentu Nonaqua w zdarzeniach z udziałem substancji niebezpiecznych


Celem pracy będzie zbadanie chłonności, efektów energetycznych, ewentualnych procesów niebezpiecznych podczas sorbowania wybranych substancji organicznych z wykorzystaniem sorbentu Nanaqua.

Praca eksperymentalna.

 

7. Zbadanie poliakrylanu sodowego pod katem możliwości wykorzystania w zdarzeniach z udziałem substancji niebezpiecznych

Celem pracy będzie zbadanie chłonności, efektów energetycznych, ewentualnych procesów niebezpiecznych podczas sorbowania wybranych substancji organicznych z wykorzystaniem poliakrylanu sodowego

Praca eksperymentalna.


8. Zbadanie produktu handlowego Pyrobubbles pod katem możliwości wykorzystania w zdarzeniach z udziałem substancji niebezpiecznych


Celem pracy będzie zbadanie chłonności, efektów energetycznych, ewentualnych procesów niebezpiecznych podczas sorbowania wybranych substancji organicznych z wykorzystaniem produktu handlowego Pyrobubbles

Praca eksperymentalna.

 

9. Ocena zagrożeń chemicznych występujących na terenie działania wybranej komendy miejskiej.

Celem pracy będzie ocena zagrożenia chemicznego występującego na terenie działania wybranej komendy miejskiej. W ramach pracy zostaną przeanalizowane zakłady przemysłowe (ZZR, ZDR, podprogowe pod katem ilości składowanych, transportowanych, przerabianych substancji niebezpiecznych), transport materiałów niebezpiecznych przez teren powiatu, dostępne siły i środki do przeciwdziałania potencjalnemu zagrożeniu chemicznemu, wybrane scenariusze awaryjne uwolnienia, zasady współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacjach katastroficznych z udziałem substancji niebezpiecznych.

Praca przeznaczona szczególnie dla osób chcących szczegółowo zapoznać się z problematyka zagrożenia chemicznego powiatu w którym pełnia służbę.

 

10. Ocena zagrożenia chemicznego stwarzanego przez wybrany zakład przemysłowy

Celem pracy będzie ocena zagrożenia chemicznego powodowanego przez wybrany zakład przemysłowy. W ramach pracy podjęta zostanie problematyka zagrożenia stwarzanego podczas transportu, magazynowania oraz obróbki substancji znajdujących się na terenie wybranego zakładu przemysłowego. Przeanalizowane zostaną wybrane scenariusze awaryjne uwolnienia.

Praca przeznaczona szczególnie dla osób chcących szczegółowo zapoznać się z problematyka zagrożenia chemicznego stwarzanego przez wybrany zakład znajdujący się na terenie powiatu w którym pełnia służbę.

 

11. Zagrożenia związane z transportem, magazynowaniem oraz procesami technologicznymi z udziałem nadtlenków organicznych

Celem pracy jest zbadanie problematyki transportu, magazynowania oraz procesów technologicznych z udziałem nadtleków organicznych. W ramach pracy podjęta zostanie próba określenia metod postępowania podczas zdarzeń z udziałem wybranych przedstawicieli nadtlenków organicznych w przypadku ich niekontrolowanego uwolnienia.

 

12. Badanie skuteczności kurtyn wodnych wobec wybranych substancji chemicznych

Celem pracy będzie zbadanie skuteczności kurtyn wodnych wobec wybranych substancji organicznych (np. wybrane ketony, aldehydy, alkohole, chlorowcopochodne itp.)

Praca eksperymentalna.

 

13. Bezpieczeństwo transportu materiałów niebezpiecznych droga kolejową

Celem pracy jest przeanalizowanie procedur oraz istniejących systemów zabezpieczeń podczas transportu materiałów niebezpiecznych droga kolejowa. W pracy zostanie również przeanalizowana statystyka zdarzeń w transporcie kolejowym, miejsca awarii oraz uwolnień, metodyka postępowania podczas niekontrolowanego uwolnienia.

Praca przeznaczona szczególnie dla osób pełniących służbę w specjalistycznych jednostkach ratownictwa chemicznego.

 

14. Bezpieczeństwo przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym

Celem pracy jest przeanalizowanie procedur oraz istniejących systemów zabezpieczeń podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym. W pracy zostanie również przeanalizowana statystyka zdarzeń w transporcie drogowym, miejsca awarii oraz uwolnień, metodyka postępowania podczas niekontrolowanego uwolnienia.

Praca przeznaczona szczególnie dla osób pełniących służbę w specjalistycznych jednostkach ratownictwa chemicznego.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.