• PL
  • EN
  • EN

Pracownicy zakładu

Pracownicy

Działalność

Dydaktyka

bryg. dr Barbara Ościłowska - kierownik zakładu (tel. 678)

bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński - st. wykładowca (tel. 519)

mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio - adiunkt (tel. 519)

mł. kpt. mgr inż. Dariusz Baranowski - asystent (tel. 519)

e-mail zakładu: zbpp@sgsp.edu.pl


bryg. dr Barbara Ościłowska

barbara ościłowska

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w ramach swoich obowiązków nauczyciela akademickiego prowadzi zajęcia z metodyki badania pożarów na wszystkich typach studiów. Zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Badania Przyczyn Pożarów w Katedrze Podstaw Rozwoju i Gaszenia Pożarów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Zainteresowania naukowo-badawcze:
Zainteresowania badawcze bryg. dr Barbary Ościłowskiej związane są z badaniem przyczyn i mechanizmów rozwoju pożarów oraz z toksycznością środowiska pożaru. Z zakresu badań pożarów wykonała kilkaset prac o charakterze badawczym i ekspertyzowym (przede wszystkim na użytek wymiaru sprawiedliwości). Wyniki obydwu rodzajów prac opublikowała w artykułach i referatach na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Z kolei prace dotyczące badania toksyczności środowiska pożaru mają głównie charakter naukowy. Również ich wyniki zostały opublikowane. Bryg. dr Barbara Ościłowska od wielu lat prowadzi badania związane z generacją gazów toksycznych powstających na skutek oddziaływania promieniowania cieplnego na materiały stosowane do wykańczania, wystroju i wyposażenia wnętrz.

Temat pracy doktorskiej:
„Wpływ zwęglających się materiałów wykończeniowych na toksyczność środowiska podczas pożaru w budynku”.

Prowadzone przedmioty:
Metodyka badań pożarów - wykłady i ćwiczenia,
Analizy popożarowe - ćwiczenia.

Hobby: podróże zagraniczne.

e-mail: barbaraosc@op.pl


bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński

eligiusz starzyński

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W Zakładzie Badania Przyczyn Pożarów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie pracuje od 1982 r. W 1994 r. po ukończeniu Oficerskiego Studium Podyplomowego został mianowany na pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana PSP.
W 2015 roku został powołany na eksperta Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w zakresie ustalania przyczyn pożarów statków powietrznych.

Zainteresowania badawcze:
Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ustalaniem przyczyn pożarów w zakresie elektroenergetyki, a w szczególności wykonywaniem opinii popożarowych dla potrzeb organów wymiaru sprawiedliwości. Jest autorem lub współautorem kilkuset ekspertyz dotyczących ustalania przyczyn pożarów. Jest jednym ze współautorów „Poradnika dla specjalisty ochrony przeciwpożarowej”.

Prowadzone przedmioty:
Metodyka badań pożarów - wykłady i ćwiczenia,
Analizy popożarowe - ćwiczenia,
Elektroenergetyczne zagrożenia pożarowe - laboratorium.

Hobby: ustalanie przyczyn pożarów.

e-mail: e.starzynski@vp.pl


mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

Urodzony w 1975 r., absolwent SGSP, kierownik Zakładu Systemów Wspomagania Decyzji,
ukończony doktorat w Zakładzie Metod Komputerowych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Zainteresowania naukowe:
- modelowanie pożarów (modele strefowe, polowe - CFD),
- analiza wytrzymałości konstrukcji (metoda elementów skończonych - MES),
- bezzałogowe aparaty latające (w zastosowaniach straży pożarnej).

Temat pracy doktorskiej:
„Numeryczna analiza wytrzymałości konstrukcji stalowych w warunkach pożaru”.

Prowadzone przedmioty:
Modelowanie pożarów - laboratorium,
Ocena zagrożenia pożarowego i wybuchowego (ZPA),
Stosowanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa (ZPA),
Rozwój pożaru (BPP).

Hobby: zdrowy tryb życia, samoobrona, saksofon.

e-mail: norbertt@tlen.pl


mł. kpt. mgr inż. Dariusz Baranowski

       dariusz baranowski

Absolwent SGSP, ukończone studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej został w 2012 roku przeniesiony do pełnienia służby w Zakładzie Badania Przyczyn Pożarów SGSP. Podejmuje działania zmierzające do utworzenia nowoczesnych stanowisk badawczych w laboratorium zakładu. Jest wykonawcą projektu rozwojowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącego procesu prowadzenia dochodzeń popożarowych w Polsce. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych "Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania". W 2014 roku ukończył na Uniwerystecie w Edynburgu (Wielka Brytania) kurs "Fire Science & Fire Investigation" potwierdzony certyfikatem IFE.
Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w zakresie ustalania przyczyn pożarów statków powietrznych. Współpracuje z Państwowową Komisją Badania Wypadków Morskich. Brał udział m.in. w postępowaniu dotyczącym przyczyny powstania pożaru na holowniku ZEUS jaki miał miejsce we wrześniu 2015 roku w porcie Sölvesborg w Szwecji. Eskpert Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w zakresie ustalania przyczyn powstawania pożarów pojazdów militarnych. Po pozywynie zakończonym postępowaniu weryfikacyjnym został członkiem International Assocation of Arson Investigators z siedzibą w Maryland (USA). 

Zainteresowania zawodowe:
Przede wszystkim zajmuje się zagadnieniami związanymi z ustalaniem przyczyn pożarów środków transportu w szczególności samochodów osobowych i autobusów. Wykonuje opinie popożarowe dla organów wymiaru sprawiedliwości i firm ubezpieczeniowych. Prowadzi badania eksperymentalne dotyczące pożarów samochodów. Interesuje się ponadto pojazdami pożarniczymi, ich właściwościami technicznymi oraz pracuje nad możliwościami badania ich niezawodności.

Prowadzone przedmioty: Analizy popożarowe, Metodyka Badań Przyczyn Pożarów. Pożary Środków Transportu, Ustalanie Przyczyn Pożarów

Wystąpienia:

26 kwietnia 2016 r         - Konferencja GLOBAL LEADERS IN FIRE INVESTIGATION IAAI ITC 2016, Orlando, Floryda, USA - "Organizacja dochodzeń popożarowych w Polsce" (Fire investigations system in Poland)
10 października 2016 r.  - Konferecja IMP Wybrane Aspekty Ryzyk Ogniowych Warszawa - "Ryzyko i skutki dużych szkód ogniowych - wnioski z dochodzeń popożarowych"
14 października 2016 r.  - Konferencja techniczna Bezpieczne Ciepło 2016 Opole - "Przyczyny powstawania pożarów związane z budową i eksploatacją kominów oraz interpretacja regulacji prawnych w tym zakresie podczas dochodzeń popożarowych" 

Hobby: polska motoryzacja autobusowa, muzyka.

e-mail: dbaranowski@sgsp.edu.pl, dariusz.baranowski1@gmail.com

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.