• PL
 • EN
 • EN

 Działalność naukowo-badawcza związana jest z kompleksowym badaniem własności palnych i cech pożarowych materiałów w ramach projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (NCN, NCBiR, MNiSW, UE) i działalności statutowej SGSP.

 • Badania reakcji na ogień materiałów budowlanych,
 • Badania toksyczności i dymotwórczości produktów rozkładu i spalania materiałów i elementów wykończenia wnętrz,
 • Badania nad palnością drewna i materiałów drewnopochodnych,
 • Badania nad zmniejszeniem palności tworzyw sztucznych, w tym żywic poliestrowych i epoksydowych,
 • Badania parametrów palnych i wybuchowych gazów, par cieczy oraz pyłów w mieszaninach z powietrzem lub składnikami inertyzującymi,
 • Analiza wpływu na środowisko produktów rozkładu i spalania z zastosowaniem technik analiz cyklu życia LCA (ang. Life Cycle Assessment).

 

W ostatnich latach w Zakładzie Teorii Procesów Spalania i Wybuchu realizowano badania finansowane z budżetu państwa obejmujące następujący zakres:

 • Projekt rozwojowy „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, projekt finansowany przez NCBiR,
 • Projekt rozwojowy Nr O ROB 0006 01/ID 6/1 pt. „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowania i wykonania”, projekt finansowany przez NCBiR ,
 • Projekt rozwojowy Nr DOBR-BIO4/050/13009/2013 pt.: „Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne”, projekt finansowany przez NCBiR (2013-2016),
 • Projekt rozwojowy Nr DOBR-BIO4/052/13073/2013 pt. ”Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych” projekt finansowany przez NCBiR (2013-2016),
 • Projekt NCBiR Nr O ROB 0005 01/ID 5/1 „Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich” projekt finansowany przez NCBiR (2011-2013),
 • Projekt rozwojowy nr 0R00007607, pt. „Opracowanie i wdrożenie symulatora do szkolenia i treningu wspomagającego dowodzenie podczas działań ratowniczych związanych z pożarami w budynkach wielokondygnacyjnych i wypadkami komunikacyjnymi” 2009- 2011,
 • Gospodarka Innowacyjna POIG.01.01.02-10-106/09-00 pt. Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju,
 • Projekt realizowany w ramach działalności statutowej S/E-422/16/14 „Analiza i ocena możliwości wykorzystania związków chemicznych wielkości nano jako dodatku do klejów stosowanych do płyt drewnopochodnych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego”,
 • Projekt realizowany w ramach działalności statutowej S/E -422/23/14-12/11 „Analiza wpływu wybranych środków ognioochronnych na właściwości palne materiałów epoksydowych utworzonych z Epidianu 5”,
 • Projekt badawczy „Wpływ antypirenówniehalogenowych na kinetykę generacji ciepła i dymu z materiałów epoksydowych w ekspozycjach cieplnych symulujących warunki pożarowe”,
 • Badania statutowe w SGSP, S/E - 422/7/09, Analiza zapalności i szybkości rozprzestrzeniania płomienia po płaskich wyrobach włókienniczych poddanych działaniu małego płomienia lub dużego źródła promieniowania cieplnego, (2009-2010),
 • Analiza i ocena możliwości wykorzystania tworzyw termoplastycznych jako spoiwa do płyt drewnopochodnych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego S/E-422/13/2009,
 • Badania własne w SGSP, BW/E-422/17/2009Analiza termograwimetryczna i spektrofotometryczna w IR wybranych materiałów polimerowych, (2009-2010),
 • Analiza zapalności i szybkości rozprzestrzeniania płomienia po płaskich wyrobach włókienniczych poddanych działaniu małego płomienia lub dużego źródła promieniowania cieplnego, S/E - 422/7/09,
 • Analiza i ocena możliwości wykorzystania tworzyw termoplastycznych jako spoiwa do płyt drewnopochodnych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego, S/E-422/13/2009/2010

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.