• PL
  • EN
  • EN

  • Fizykochemii spalania,   

Na wykładach z „Fizykochemii spalania” studenci poznają zagadnienia związane z mechanizmami spalania materiałów w stanie ciekłym,  stanie stałym (w tym rozdrobnionych układów i mieszanin hybrydowych) i stanie gazowym. Studenci poznają zagrożenia związane ze spalaniem materiałów w warunkach pełnego i ograniczonego dostępu utleniacza oraz poznają metody i sposoby szacowania zagrożeń wybuchowych możliwych do wystąpienia w warunkach przemysłowych. Na ćwiczeniach obliczeniowych z „Fizykochemii spalania” studenci nabywają umiejętności związane z obliczaniem parametrów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego różnych układów materiał palny-utleniacz. Podczas zajęć laboratoryjnych z „Fizykochemii spalania” studenci określają doświadczalnie parametry pożarowo-wybuchowe różnych substancji, co stanowi istotne uzupełnienie, a zarazem dopełnienie wiedzy uzyskanej podczas wykładów i ćwiczeń obliczeniowych. Studenci wykonują ponadto badania zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, w celu klasyfikacji materiałów w zakresie reakcji na ogień z uwagi na wymagania określane w aktach prawnych.

 

  • Analiza skutków wybuchu,

Na ćwiczeniach z przedmiotu „Analiza skutków wybuchu” studenci zapoznają się z mechanizmem wybuchu typu BLEVE i tworzenia się fireball (modele i metody obliczeniowe parametrów efektów związanych z wybuchem typu BLEVE, obliczanie parametrów charakteryzujących promieniowanie od powierzchni fireball). Analizowane są podstawowe parametry niezbędne do określenia skutków wybuchów metodą równoważnika TNT i metodą multienergetyczną. Analizowane są modele i metody obliczeniowe parametrów wybuchu VCE, w tym obliczanie parametrów
charakteryzujących falę nadciśnienia podczas VCE i mechanizm spalania się chmury podczas wybuchu typu VCE.

 

  • Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa,

Na wykładach z „Monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa” studenci zapoznają się z zagrożeniami i aktualnie stosowanymi klasyfikacjami w zakresie zagrożeń chemicznych, zagrożeń epidemiologicznych, radiologicznych, nuklearnych, pożarowych i wybuchowych oraz hałasu. Studenci zapoznają się z klasyfikacją substancji i mieszanin chemicznych (zgodnie z wymaganiami Dyrektywy REACH). W ramach wykładów studenci zapoznają się z aparaturą możliwą do stosowania w celu identyfikacji i monitorowania ww. zagrożeń bezpieczeństwa. Ponadto w oparciu o wytypowaną grupę substancji przedstawiane są rzeczywiste wyniki badań doświadczalnych i możliwości analityczne wybranych urządzeń np. pestycydów.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.