• PL
 • EN
 • EN

Kierownik Zakładu kpt. dr inż. Szymon Ptak

tel.: (22) 56 17 699

e-mail: sptak@sgsp.edu.pl

Obiekt 01, Budynek C, piętro II, pokój pok. 316

 

1. Opis działalności pracowni

 

Laboratorium Elektroenergetyki zorientowane jest na kształcenie studentów pod kątem ogólnorozumianego bezpieczeństwa użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych. Od strony Elektroenergetycznej, studenci zapoznawani się z technicznymi i organizacyjnymi sposobami ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Omawiane są rozwiązania służące ochronie przeciwprzepięciowej, ochronie przed przetężeniami. Z punktu widzenia praktycznego, studenci określają bezpieczne odległości od gaszonych urządzeń pod napięciem, zajmują się detekcją napięcia. Analizują bezpieczne i awaryjne stany pracy urządzeń i instalacji elektrycznych itp.

Z punktu widzenia Elektroniki, studenci zapoznawani są z podstawowymi informacjami na temat budowy i pracy układów analogowych i cyfrowych, pod kątem aplikacji typowych dla zastosowań pożarniczych. Badane są podstawowe elementy elektroniczne, a także układy mostkowe, wzmacniające oraz prostownicze.

Wykaz prowadzonych ćwiczeń przedstawiono poniżej:

 • Urządzenia przeciwwybuchowe - transformator jednofazowy
 • Badanie środków ochrony przeciwporażeniowej
 • Badanie prądów wirowych
 • Badanie diod półprzewodnikowych i LED
 • Badanie układów prostowniczych
 • Badanie bezpieczników topikowych i automatycznych
 • Badanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego          
 • Badanie przepływu prądu elektrycznego w strumieniu wodnym
 • Badanie tranzystorów bipolarnych
 • Badanie elementów elektronicznych bezzłączowych
 • Badanie charakterystyk łuku elektrycznego
 • Badanie rezystancji zestyków
 • Badanie układów zasilania oświetlenia awaryjnego
 • Badanie przewodów elektrycznych w stanach awaryjnych
 • Badanie zabezpieczeń w sieciach niskiego napięcia
 • Badanie elektrycznych urządzeń oświetleniowych

W najbliższym czasie planowane są do uruchomienia następujące ćwiczenia:

 • Badanie układów mostkowych
 • Badanie układów cyfrowych
 • Badanie właściwości bramek logicznych TTL
 • Badanie instalacji fotowoltaicznych
 • Badanie detektorów gazów palnych i par cieczy palnych

2. Prowadzone badania naukowe dotyczą kwestii opisanych powyżej, wynikających z realizowanych programów kształcenia, a także obszarów pokrewnych. Badane są parametry rezystywności pyłów palnych, pod kątem możliwości powstania wybuchu w warunkach przemysłowych. Dzięki zaawansowanemu sprzętowi pomiarowemu, prowadzi się pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych na zlecenia podmiotów zewnętrznych. Badane są zjawiska elektryczności statycznej oraz łuku elektrycznego, jako szybkozmienne procesy elektryczne. Do najważniejszych stanowisk badawczych można zaliczyć:

a) Stanowisko do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Zaawansowane urządzenia techniczne pozwalają na pomiary wielkości charakteryzujących nominalne i awaryjne stany pracy urządzeń elektrycznych. Stanowisko dostosowywane jest każdorazowo do potrzeb badawczych (w tym zewnętrznych podmiotów), zarówno pod kątem obwodów pomiarowych, jak i graficznego interfejsu do wizualizacji stanu pracy i sterowania procesem. Stanowisko opiera się o zaawansowane urządzenia firmy ADVANTECH, wraz z wyspecjalizowanym środowiskiem informatycznym.

b) Stanowisko do badania rezystywności pyłu w warstwie.

Zgodnie z normą EN ISO/IEC 80079-20- 2:2016, pył palny powinien być badany pod kątem określenia jego rezystywności, co warunkować będzie zagrożenie w postaci zainicjowania wybuchu od wyładowania elektrostatycznego. Rezystywność jest parametrem, który warunkuje czas dyssypacji ładunku elektrycznego zgromadzonego w obrębie warstwy pyłu.

c) Stanowisko do modelowania MES

Dzięki wyspecjalizowanemu oprogramowaniu firmy ANSYS, Zakład prowadzi prace badawcze z zakresu modelowania pracy urządzeń elektrycznych, pod kątem awaryjnych stanów pracy. Dzięki modułowi CFD możliwe jest modelowanie przepływu plynów, wymiany ciepła itp. Moduł Maxwell pozwala na zaawansowane modelowanie pracy obwodów elektrycznych, a moduł Mechanical pozwala na przeprowadzanie modelowania wytrzymałości zastosowanych materiałów konstrukcyjnych.

 

 

 

Sposób zaliczenia przedmiotu

Autor: S. Ptak

Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu, należy spełniać następujące warunki:

 • Uzyskać zaliczenie wykładów
 • Uzyskać zaliczenie każdego ćwiczenia laboratoryjnego
 • Uzyskać pozytywną ocenę z każdego kolokwium zaliczeniowego podczas zajęć laboryjnych
 • Uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu końcowego (w semestrze zimowym)

Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu najlepszych studentów. Warunkiem jest uzyskanie co najmniej oceny z zajęć laboratoryjnych. 

Ocena z zajęć laboratoryjnych

Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych stanowi średnią ocen zdobytych w trakcie trwania semestru z 2 obowiązkowych kolowiów (na studiach dziennych) lub ocena z końcowego kolowium (na studiach zaocznych). Ponadto każde ćwiczenie przewidziane harmonogramem musi być zrealizowane, a każda wejściówka i sprawozdanie zaliczone.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.