• PL
  • EN
  • EN

1. Opis działalności pracowni

  Pracownia Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów znajduje się w strukturze Zakładu Mechaniki Stosowanej stanowiącego część Katedry Techniki Pożarniczej SGSP. Pracownia służy kształceniu studentów w sposób, który umożliwi im samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie szybkiej oceny stanu zagrożenia konstrukcji w warunkach pożaru oraz w stanach zagrożenia katastrofą. Realizowane eksperymenty tworzą fundamenty wiedzy w zakresie własności mechanicznych materiałów budowlanych i konstrukcyjnych a także eksploatacyjnych sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Dzięki skojarzeniu analitycznych metod obliczeniowych z fizykalnymi aspektami wytrzymałości materiałów studenci uzyskują możliwość sterowania bezpieczeństwem i niezawodnością obiektów technicznych. Ponadto, w pracowni realizowane są badania naukowe materiałów inżynierskich i sprzętu i wyposażenia pożarniczego w nietypowych warunkach termicznych i eksploatacyjnych. W pracowni realizowane są również badania w ramach prac dyplomowych prowadzonych na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

2. Dane informacyjne i kontaktowe

tel.: (22) 56 17 544
e-mail: mechanika@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, Budynek B, parter, pokój 103

 

3. Informacje o stanowiskach badawczych

3a. Wybrane stanowiska dydaktyczne pracowni Mechaniki Wytrzymałości Materiałów

  Próba udarności stanowi jedną z podstawowych metod oceny jakości materiałów konstrukcyjnych i ich przydatności do przenoszenia obciążeń dynamicznych. Stanowisko do badania udarności metali wyposażone jest w dwa młoty Charpy'ego o różnych energiach. Celem ćwiczenia pt. „Badanie udarności metali" jest wyznaczenie udarności w temperaturze normalnej (ok. 20ºC) oraz w podwyższonej (ok. 200ºC). Dodatkowo wyznaczenie „progu kruchości" w niskich temperaturach.

Młoty udarowe Charpy'ego

Celem ćwiczenia pt. „Badanie twardości metali" jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań materiałów sprężysto – plastycznych i sprężystych, tj.: Brinella, Rockwella, Vickersa oraz Shore'a, a także z możliwościami porównywani wyników uzyskanych w tych próbach.

 

 

Twardościomierze Brinella, Rockwella, Vickersa

 

  Maszyna wytrzymałościowa VEB wykorzystywana jest w ćwiczeniach laboratoryjnych: „Wyznaczanie stałych materiałowych" którego celem jest wyznaczenie stałych charakteryzujących własności wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych: współczynnika sprężystości podłużnej, współczynnika sprężystości postaciowej oraz współczynnika ściśliwości materiału. Dodatkowo w ćwiczeniu „Statyczna próba rozciągania metali", którego celem jest określenie charakterystycznych właściwości wytrzymałościowych i plastycznych materiału.

Maszyna wytrzymałościowa VEB

 

  Ćwiczenie pt. „Badanie stateczności pręta w podwyższonej temperaturze" ma na celu doświadczalne uzyskanie siły krytycznej obciążającej pręt. Sposób wyznaczenia siły krytycznej oparty jest na metodzie Southwella. Dodatkowo wyniki uzyskane empirycznie porównuje się z wynikami obliczeń wg wzoru Eulera.

Stanowisko do badania stateczności pręta w podwyższonej temperaturze

 

  Celem ćwiczenia pt. „Badanie naprężeń i odkształceń belek" jest doświadczalne potwierdzenie słuszności założeń klasycznej teorii sprężystości dotyczącej zginania pręta prostego i wynikających z niej wzorów na naprężenia i odkształcenia

 

Stanowisko do badania naprężeń i odkształceń belek

 

W pracowni mechaniki i wytrzymałości materiałów prowadzone są również inne ćwiczenia laboratoryjne pt.:

  • Badanie wytrzymałości na ściskanie drewna litego w podwyższonych temperaturach,
  • Próba ściskania kruchych materiałów budowlanych,
  • Wpływ temperatur na właściwości wytrzymałościowe tworzyw sztucznych
  • Analiza złożonego stanu naprężenia,
  • Badanie wpływu obciążeń montażowych i termicznych na układ prętowy statycznie niewyznaczalnych.

 

3b. Stanowiska naukowo-badawcze pracowni Mechaniki Wytrzymałości Materiałów

  Stanowisko do badania przyczepności betonu do stali - stanowisko umożliwia wykonywanie badań w temperaturach pożarowych wraz z komputerowo rejestrowanym pomiarem temperatur i odkształceń, z możliwością programowania przebiegu temperatury w czasie.

Stanowisko do badania przyczepności betonu do stali

  Stanowisko do badania rozszerzalności termicznej stali w warunkach temperatur pożarowych - Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badania rozszerzalności próbek wykonanych ze stali konstrukcyjnych. Stanowisko umożliwia pomiar oraz komputerową rejestrację przebiegu wydłużenia próbki w funkcji temperatury w czasie. Układ komputerowej rejestracji umożliwia analizę wyników oraz wykonanie wydruków zarejestrowanych przebiegów.

Stanowisko do badania rozszerzalności termicznej stali w warunkach temperatur pożarowych

  Stanowisko symulacji temperatur pożarowych - Trzon stanowiska stanowi średniotemperaturowy piec komorowy. Warstwę izolacyjną pieca stanowią kształtki i mata z włókien ceramicznych. Elementy grzejne pieca wykonane zostały z drutu oporowego w kształcie spiral. Układ sterowniczy pieca umożliwia regulację temperatury oraz transmisję sygnałów termoelektrycznych z trzech czujników pomiarowych. Cały układ pomiarowy połączony jest do komputerem PC wyposażonego w oprogramowanie sterujące piecem oraz rejestrujące parametry pracy pieca.

 

Stanowisko symulacji temperatur pożarowych

 

Stanowisko do badania oddziaływań mechanicznych dynamicznych i cieplnych na struktury ochron osobistych

  System badawczy został oparty o zmodyfikowaną kolumnę badawczą DFP TEST 1000 firmy LABORTECH s.r.o. Stanowisko badawcze umożliwia realizowanie skojarzonych wymuszeń cieplnych i mechanicznych dynamicznych, w szczególności udarowych  w szerokim zakresie energii uderzenia 0,5 – 1000J . Stanowisko umożliwia realizację prób przy różnych prędkościach i energiach uderzenia na próbkach materiałów lub gotowych elementach. Ponadto, oprzyrządowanie odpowiadające energii i kierunkom działania sił umożliwia badania materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych wykorzystywanych w ochronach osobistych. W celu zapewnienie funkcjonalności w tym zakresie zaprojektowano specjalne regulowane suporty. Wymienne suporty umożliwią badania próbek o różnych kształtach i wymiarach. Stanowisko jest wyposażone w komorę termiczną o zakresie badawczym obejmującym realizację temperatury -70°C do 280°C.

Stanowisko zostało zbudowane w ramach realizacji projektu Nr O ROB/0011/03/001 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Stanowisko do badania oddziaływań mechanicznych dynamicznych i cieplnych na struktury ochron osobistych

Stanowisko do badania oddziaływań mechanicznych statycznych i cieplnych na struktury ochron osobistych

  Stanowisko badawcze umożliwia prowadzenie badań podstawowych w prostych i złożonych stanach naprężenia. Urządzenie rejestruje w pamięci komputera odpowiedź próbki na zadane obciążenie oraz wizualizuje ją w czasie rzeczywistym. Ponadto umożliwia wyznaczenie statystyk opisowych otrzymanych wyników badań. Uniwersalny system do badań wytrzymałościowych w warunkach obciążeń quasi statycznych umożliwia realizację prób przy różnych prędkościach badawczych i w szerokim zakresie sił od 1N do 100kN, ze względu na dokładność pomiarową zapewniony przez trzy głowice siły 1,10 i 100kN w klasie dokładności 1 wg ISO 7500.

Stanowisko zostało zbudowane w ramach realizacji projektu Nr O ROB/0011/03/001 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Stanowisko do badania oddziaływań mechanicznych statycznych i cieplnych na struktury ochron osobistych

Komora starzeniowa Suntest XLS

  Komora kondycjonowania (starzeniowa) służy do symulacji oddziaływania wybranych czynników środowiska na próbki materiałów i komponenty ochron osobistych. Urządzenie umożliwia symulację działania promieniowania świetlnego o programowanym natężeniu i długości fali, co zapewniają emitery (lampy) oraz specjalne filtry i czujniki. Urządzenie umożliwia prowadzenie programowanych testów pojedynczych i badań cyklicznych. Komora jest dodatkowo wyposażana w urządzenie do nawilżania próbek.

Stanowisko zostało zbudowane w ramach realizacji projektu Nr O ROB/0011/03/001 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Komora starzeniowa Suntest XLS

Urządzenie-aparat Martindal’e

  Urządzenie aparat Martindale’a jest przeznaczone, do badania odporności na zużycie wyrobów włókienniczych. Urządzenie umożliwia m.in. realizację symulacji zużycia w warunkach testów ścierania, pillingu i innych zbliżonych do cyklicznych obciążeń eksploatacyjnych materiałów tekstylnych z których wykonane jest np. umundurowanie, rękawice ochronne i inne okrycia.

Możliwe jest również badanie próbek wilgotnych. W założeniu urządzenie służy wstępnemu kondycjonowaniu próbek przed badaniem wytrzymałości resztkowej na stanowisku do badań statycznych.

Stanowisko zostało zbudowane w ramach realizacji projektu Nr O ROB/0011/03/001 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Urządzenie-aparat Martindal’e

Inne stanowiska badacze pracowni Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów:

Stanowisko do badania rękawa ewakuacyjnego - Stanowisko umożliwia przeprowadzenie statycznych badań wytrzymałościowych warstw nośnych i elementów zamocowań (platformy) rękawów ewakuacyjnych. Zbudowane w oparciu o maszynę wytrzymałościową EDZ 100 (zakres pomiarowy do 100 kN).

Stanowisko do badań wytrzymałościowych hełmów strażackich - Stanowisko umożliwia badania wytrzymałościowe dynamiczne przewidziane Normą PN-EN 433. Uzupełnieniem stanowiska jest osprzęt do maszyn wytrzymałościowych typu FPZ 100 przewidziany do badań statycznych wyposażenia hełmów (pasek podbródkowy). W skład stanowiska wchodzi komputerowy system pomiaru i rejestracji wielkości fizycznych takich jak siła oraz prędkość, niezbędnych w trakcie przeprowadzania prób, mających na celu analizę spełnienia wymagań normy PN-EN 433 dotyczącej hełmów strażackich. Układy pomiarowe zapewniają pomiar i rejestrację następujących wielkości oraz zdarzeń: wartości siły wywieranej na hełm w trakcie próby dynamicznego uderzenia, prędkości rzeczywistej bijaka, zdarzenia polegającego na przebiciu skorupy hełmu przez próbkę.

Uniwersalne stanowisko do badań sprzętu - Stanowisko jest przeznaczone do badania sprzętu i wyposażenia strażackiego, np. lin, drabin zwijanych, drabin przystawnych itp. Umożliwia prowadzenie badań statycznych i dynamicznych

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.