• PL
 • EN
 • EN

 

bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz – adiunkt

tel. (022) 5617599, 5617544, wew. 599,544
email: r.kamocka@sgsp.edu.pl ; rkamocka@wp.pl
Budynek B, obiekt 01, parter, pokój 106

Godziny konsultacji:

Wtorek : 12.00- 13.30

Doświadczenie zawodowe i kierunki badawcze

  Bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz funkcjonariusz PSP od 1995 r. pracownik naukowo-dydaktycznym Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Pełni służbę na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mechaniki Stosowanej w Katedrze Techniki Pożarniczej. W 2005 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej na podstawie  rozprawy doktorskiej nt.: Analiza wpływu prędkości nagrzewania na parametry  wytrzymałościowe elementów konstrukcji stalowych.

Autor lub współautor ponad 35 artykułów naukowych dotyczących wpływu obciążeń mechanicznych i podwyższonych temperaturach na zachowanie się materiałów konstrukcyjnych oraz ochron osobistych strażaka. Jest autorem wielu referatów wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych poświęconych bezpieczeństwu pożarowemu i niezawodności konstrukcji.

Bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych oraz statutowych realizowanych w SGSP.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. wykłady oraz ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne z przedmiotów Mechanika i Wytrzymałość Materiałów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na wydziałach WIBP oraz na WIBC. Uczestniczy w opracowywaniu programów nauczania oraz projektowaniu nowych stanowisk laboratoryjnych do celów dydaktycznych i badawczych. Jest promotorem prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz prac końcowych na studiach podyplomowych.

 

 

 Wykaz najważniejszych publikacji

 (w kolejności chronologicznej począwszy od 2012 r.):

 1. Zoja Bednarek, Renata Kamocka-Bronisz, Paweł Ogrodnik, Sławomir Bronisz:Wpływ warunków termicznych pożaru na parametry wytrzymałościowe stali konstrukcyjnych,  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej , zeszyt 59  nr 3/2012/II afiliacja SGSP (5 pkt MNiSW) Zastosowanie inzynierii odwrotnej do oceny jakości elementów ochron osobistych stosowanych w słuzbie pożarniczej, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna  Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych, Przemyśl 1-5 września 2013r afiliacja SGSP
 2. Zoja Bednarek, Paweł Ogrodnik, Renata Kamocka-Bronisz, Sławomir Bronisz : Badanie wpływu temperatur występujących w czasie pożaru oraz szokowego chłodzenia na przyczepność stali B500SP i BST500S  do betonu , Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza  Vol.29 Issue1 ,2013, pp. 67 afiliacja SGSP (9 pkt MNiSW)
 3. R.Kamocka-Bronisz: Strength parameters of structural steels under conditions of constant and linear variable temperature, VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, 1-4.06.2013 Augustów, Poland; afiliacja SGSP
 4. Bednarek Z., Kamocka-Bronisz R., Bronisz S., Ogrodnik P.: Badania wpływu prędkości nagrzewania na parametry wytrzymałościowe stali konstrukcyjnych    II Konferencja Naukowa nt. „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa  i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”. Łódź ,8-20.11.2012 afiliacja SGSP
 5. Bednarek Z., Ogrodnik P., Kamocka-Bronisz R., Bronisz S. : Badanie wpływu temperatur pożarowych na przyczepność stali do betonu.. :II Konferencja Naukowa nt. „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w  strategii zrównoważonego rozwoju”. Łódź 18-20.11.2012 afiliacja SGSP
 6. Z. Bednarek, R.Kamocka-Bronisz, P.Ogrodnik, S. Bronisz: Influence of fire thermal conditions on strength parameters of structural steels 58. Konferencja Naukowa "Krynica 2012" 16-21 września 2012 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej afiliacja SGSP (4 pkt MNiSW)
 7.  Roguski J. , Kamocka-Bronisz R., Pogorzelski I: „Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych” Актуальные Проблемы пожарной безопасности, Материалы XXVI международной научно-практической конференции, Москва 2014
 8.  Kamocka-Bronisz R, Ogrodnik P. Wpływ prędkości nagrzewania i poziomu naprężeń na parametry krytyczne stali BSt500S i B500SP, Materiały Budowlane 10 ’2014 (nr 506) afiliacja SGSP (6 pkt MNiSW)
 9.  Paweł Ogrodnik, Renata Kamocka-Bronisz, Waldemar Jaskółowski „ Badanie wpływu impregnacji ogniochronnej na wytrzymałość drewna w podwyższonej temperaturze” Materiały Budowlane 10 ’2014 (nr 506) afiliacja SGSP (6 pkt MNiSW)
 10.  Pieniak Daniel, Ogrodnik Paweł, Kamocka-Bronisz Renata „Ocena właściwości użytkowych i trwałości elementów ochron osobistych - rękawic strażackich” Logistyka 5/2014 afiliacja SGSP (10 pkt MNiSW)
 11.  Pieniak Daniel, Kamocka-Bronisz Renata, Walczak Agata Ocena uszkadzalności i skuteczności ochronnej hełmów strażackich Logistyka 5/2014 afiliacja SGSP (10 pkt MNiSW)
 12.  Pieniak Daniel, Oszust Marcin, Kamocka-Bronisz Renata Evaluation of upkeep strength properties of firefighter helmet material after exposure in fire thermal conditions XLIII Zimowa Szkoła Niezawodności 2015 afiliacja SGSP
 13.  Pieniak Daniel, Oszust Marcin, Kamocka-Bronisz Renata Influence of thermal fire conditions on the strength properties of polymer composites used for manufacturing of firefighting helmet 8-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures 2015 afiliacja SGSP
 14.  Pieniak Daniel, Oszust Marcin, Kamocka-Bronisz Renata INFLUENECE OF CONDITIONING ON THE BENDING CHARACTERISTICS OF MATERIAL SAMPLES USED FOR FIRE HELMETS PRODUCTION Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska 2015 afiliacja SGSP (8 pkt MNiSW)
 15.  Guzik Mirosław, Kamocka-Bronisz Renata, Pieniak Daniel, Ogrodnik Paweł, Blukacz Monika Zastosowanie inżynierii odwrotnej w celu odtworzenia elementów wyposażenia ochrony osobistej służb pożarniczych Logistyka 5/2015 afiliacja SGSP (10 pkt MNiSW)
 16.  Pieniak Daniel, Oszust Marcin, Kamocka-Bronisz Renata, Ogrodnik Paweł, Prodanov Hristo Degradacja właściwości wytrzymałościowych kompozytu polimerowego stosowanego do wytwarzania skorup hełmów strażackich pod wpływem czynników termicznych Zeszyty Naukowe WSOSP 4/2015 afiliacja SGSP (4 pkt MNiSW)
 17.  Pieniak Daniel, Bronisz Sławomir, Kamocka-Bronisz Renata. Badania redystrybucji sił przejmowanych przez hełm strażacki w kierunku kompresyjnym kręgosłupa szyjnego. Zeszyty Naukowe SGSP 58(Tom 2)/2/2016 afiliacja SGSP (7 pkt MNiSW)
 18.  Kamocka-Bronisz Renata, Blukacz Monika, Bronisz Sławomir Ocena wpływu zużycia tkaniny zewnętrznej ubrania specjalnego strażaka na jej wytrzymałość Zeszyty Naukowe SGSP 58(Tom 2)/2/2016 afiliacja SGSP (7 pkt MNiSW)

 

Konferencje, sympozja, warsztaty oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności poza dydaktycznej

 1. Konferencja naukowo-techniczna “Innowacyjne metody badań ochron osobistych”, 19 kwietnia 2016 r., SGSP.
 2. I Międzynarodowe Targi Ratownictwa i Bezpieczeństwa Publicznego – World Rescue Services & Public Safety , 1-3.czerwca 2016, Nadarzyn
 3. IX Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 14-15 czerwca 2016, Katowice

 Udział w radach, komisjach i zespołach uczelni

 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna – członek komisji ( z-ca przewodniczącego) w latach 2013-2015
 2. Komisja ds. jakości kształcenia - członek komisji ( z-ca przewodniczącego) w latach 2013-2015
 3. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich ( UCHWAŁA NR 5/09/2016 SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyboru członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich na kadencję w latach 2016-2020)

  Działalność naukowo-badawcza (badania statutowe i inne)

 1. Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju POIG.01.01.02-10-106/09-01. NUMER I NAZWA TEMATU: 5.1 Badanie wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych w warunkach pożarowych: Wykonawca Projektu – wykonawca, termin realizacji 2009-2012r
 2. Projekt rozwojowy nr O ROB 0006 01/ID 6/1 pt. „ Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych  na etapie ich projektowania i wykonania” – wykonawca, termin realizacji 2011-2014r
 3. Projekt rozwojowy nr O ROB 0011/03/001 pt. „ Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badania ochron osobistych”  Kierownik Projektu; termin realizacji 2013-2016r.
 4. Wpływ warunków termicznych pożaru na podstawowe charakterystyki wytrzymałościowe stali zbrojeniowej klasy C – praca statutowa S/E 422/21/14 I etap – 2014r, II etap -2015r – Kierownik pracy

 

 Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 1. Mechanika i wytrzymałość materiałów
 2. Mechanika
 3. Wytrzymałość materiałów

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.