• PL
 • EN
 • EN

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH

Baza laboratoryjna Zakładu Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego

Zakład posiada bazę laboratoryjną – Pracownia Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego w którym znajdują się następujące stanowiska:

 • Stanowisko do diagnostyki silników spalinowych.
  Stanowisko umożliwia określenie stanu silnika metodą pomiaru ciśnienia sprężania, ciśnieniowej próby szczelności cylindrów silników spalinowych. Określenie składu spalin silnikowego sprzętu pożarniczego i ich wpływu warunki pracy ratowników i środowisko naturalne.
 •  Stanowisko do badania szczelności węży ssawnych i elementów armatury pożarniczej  w warunkach podciśnienia. Stanowisko umożliwia również kompleksową diagnostykę układów wodno-pianowych i poszczególnych ich elementów w zakresie szczelności w warunkach podciśnienia oraz określanie charakterystyk i diagnozowanie urządzeń próżniowych.
 • Stanowisko do badań szczelności elementów armatury pożarniczej przy nadciśnieniu.
  Stanowisko umożliwia badanie szczelności sprzętu i elementów armatury pożarniczej w warunkach nadciśnienia oraz sprawdzenie ich wytrzymałości w tych warunkach.
 • Stanowisko do sprawdzania manometrów oraz  przetworników ciśnienia.
 • Stanowisko do badania pomp pożarniczych. Stanowisko umożliwia pomiar ciśnień, natężenia przepływu i prędkości obrotowej wału pompy. Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badań różnego typu pomp pożarniczych.  
 • Stanowisko do badania pożarniczych węży tłocznych.
  Stanowisko umożliwia pomiar względnego przyrostu średnicy i długości węży tłocznych w funkcji ciśnienia statycznego. Dodatkowo istniej możliwości określenia szczelności węży tłocznych przy ciśnieniu próbnym, określenie średnicy węży tłocznych oraz stopnia skręcenia węży przy wydłużeniu.
 • Stanowisko do badania pożarniczych drabin przenośnych. Pomiar wielkości ugięcia drabiny przy różnych ustawieniach i obciążeniach statycznych.
 • Stanowisko do badania parametrów techniczno-użytkowych prądownic wodnych. Stanowisko umożliwia pomiar natężenia przepływu oraz zasięgu rzutu strumienia wody w funkcji ciśnienia zasilania prądownicy. Istnieje również możliwość określenia szczelności prądownic. Badania są prowadzone dla różnego typu prądownic przy zmiennych parametrach strumienia.
 • Stanowisko do badania parametrów techniczno-użytkowych hydronetek wodnych. Określenie wydatku hydronetek, zasięgu rzutu strumienia, szczelności, pojemności, masy oraz wymiarów zewnętrznych.
 • Stanowisko do pomiaru zużycia wałów korbowych oraz cylindrów silników spalinowych.
 • Stanowisko do badania układu hamulcowego.
  Stanowisko umożliwia określenie wielkości sił hamujących na kołach pojazdu w funkcji nacisku na pedał i ich wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu oraz pomiar wielkości opóźnienia w procesie hamowania.

PRACE NAUKOWE I BADAWCZE

W zakładzie prowadzone są:

Projekt rozwojowy Nr DOBR-BIO4/051/13087/2013 „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”.  Wykonawcy: dr inż. Włodzimierz Kupicz, kpt. mgr inż. Wiktor Wasik,  mgr inż. Piotr Terlecki

Projekt rozwojowy Nr OROB001301/ID5/1 pt. „Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. – Kierownik Zespołu Merytorycznego i wykonawca bryg. dr niż. Ireneusz Naworol.

Projekt rozwojowy Nr O ROB 0011/03/001 pt.: ”Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (realizacja 2013-2016) – wykonawca mgr inż. Piotr Terlecki

 

W zakładzie prowadzono następujące prace naukowo-badawcze:

 • opracowanie konstrukcyjne i badania prototypu wytwornicy piany średniej WP 2-75,
 • badania parametrów przepływowych elementów armatury pożarniczej - zawory hydrantowe, prądownice i inne,
 • instalacje hydrantów wewnętrznych w budynkach,
 • ocena wpływu składu spalin na warunki pracy ratowników oraz środowiska naturalnego,
 • badania parametrów eksploatacyjnych i analiza możliwości wykorzystania motopomp pływających,
 • ocena możliwości taktyczno - technicznych samochodów gaśniczych,
 • analiza stanu wyposażenia w samochody gaśnicze na przykładach wybranych aglomeracji,
 • założenia projektowe dla lekkich samochodów gaśniczych i ratownictwa technicznego,
 • wykorzystanie sprzętu ratownictwa technicznego w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Propozycjie tematów prac dyplomowych z przedmiotu Sprzęt ratowniczo - gaśniczy

 1. Ocena skuteczności wypompowywania wody przy użyciu pomp pożarniczych.
 2. Ocena wpływu kierunku i prędkości wiatru na parametry strumienia wody podawanej z prądownicy typu PWT.
 3. Wyznaczenie parametrów techniczno-taktycznych prądownicy AWG Turbo-Twist.
 4. Porównanie parametrów pracy prądownicy AWG Turbo-Twist z parametrami standardowego sprzętu do wytwarzania gaśniczych prądów wody.
 5. Ocen parametrów pracy oraz możliwości zasilenia w wodę stanowisk gaśniczych o dużej wydajności.
 6. Opracowanie koncepcji stanowiska do badań parametrów pracy rozpieraczy ramieniowych i nożyc hydraulicznych.
 7. Porównanie wymagań dla autopomp i pomp stosowanym w stałych urządzeniach gaśniczych wodnych.
 8. Ocena pracy pomp do wody zanieczyszczonej w różnych układach ssawnych.
 9. Ocena możliwości techniczno-taktycznych motopomp do wody zanieczyszczonej.
 10. Ocena poziomu natężenia dźwięku podczas pracy piłami i pilarkami spalinowymi.
 11. Określenie charakterystyk powinowatych wybranej motopompy.
 12. Opracowanie koncepcji stanowiska do wyznaczania parametrów pracy gaśnic przenośnych. 
 13. Charakterystyki pracy strumienic stosowanych w pożarnictwie.
 14. Ocena poziomu wykorzystania dozowników środka pianotwórczego w działaniach gaśniczych na przykładzie wybranych JRG.
 15. Wyznaczenie charakterystyk pracy pomp pożarniczych o napędzie turbinowym.
 16. Działka wodno-pianowe  - wymagania krajowe i zagraniczne.
 17. Badanie cech użytkowych węży tłocznych W-42.
 18. Temat własny z zakresu przedmiotu ustalony z promotorem.

Promotorzy

bryg. mgr inż. Piotr Chudy

bryg. dr inż. Ireneusz Naworol

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.