• PL
  • EN
  • EN

SPRZĘT RATOWNICZO-GAŚNICZY

Zagadnienia:

Podział sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wymagania, normalizacja i certyfikacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Zasady odbioru i wprowadzania do użytkowania sprzętu w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Budowa, zasada działania, parametry pracy i charakterystyki techniczne sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej, sprzęt do udrożniania dróg komunikacyjnych i przejść, urządzenia hydrauliki siłowej i pneumatyki ratowniczej. Sprzęt specjalistyczny stosowany w ratownictwie chemicznym i wodnym. Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka, środki specjalne ochrony osobistej strażaka. Sprzęt ochrony układu oddechowego strażaka. Działka wodno-pianowe, prądownice wodne, wodno-pianowe i pianowe, wytwornice pianowe. Motopompy, autopompy, turbopompy i pompy do wody zanieczyszczonej. Wysokociśnieniowe agregaty gaśnicze. Podział i podstawowe parametry pracy pomp stosowanych w pożarnictwie, budowa pomp pożarniczych. Parametry techniczne i charakterystyki pracy pomp pożarniczych. Pompy strumieniowe, zasysacze liniowe i dozowniki środka pianotwórczego. Sprzęt do wytwarzania pian gaśniczych. Podręczny sprzęt gaśniczy, gaśnice przenośne i przewoźne, skuteczność gaśnicza gaśnic.

 

 

SAMOCHODY I POJAZDY POŻARNICZE

Zagadnienia:

Podział i oznaczenie samochodów pożarniczych. Omówienie konstrukcji typowych samochodów pożarniczych: ratowniczo-gaśniczych i ratownictwa technicznego oraz samochody z drabiną mechaniczną i podnośnikami hydraulicznymi. Układy wodno-pianowe. Specyfika rozwiązań konstrukcyjnych samochodów pożarniczych. Rodzaje zawieszeń pojazdów, układy hamulcowe, układy napędowe, skrzynie biegów, rozdzielcze, przekładnie główne, konstrukcja nadwozi.. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa  stawiane samochodom ratowniczo-gaśniczym, ratownictwa technicznego, z drabiną mechaniczną lub podnośnikiem hydraulicznym, ratownictwa chemicznego i innym specjalnym. Stateczność i dynamika pojazdów. Silniki dwu i czterosuwowe z zapłonem iskrowym i samoczynnym.

ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Zagadnienia:

Właściwość obiektów technicznych. Cechy specyficzne obiektów sprzętu ratowniczo-gaśniczego i procesu ich eksploatacji, czynniki wymuszające zmiany stanu technicznego i uszkodzenia obiektu, określenie niezawodności. Procesy destrukcyjne przebiegające w obiektach technicznych. Procesy zużycia tribologicznego, zużycie zmęczeniowe, korozja. Niezawodność obiektu odnawialnego i nieodnawialnego. Modele systemów i procesów eksploatacji maszyn i urządzeń. Reguły eksploatacji sprzętu ratowniczo-gaśniczego z uwzględnieniem prewencji i i diagnostyki. Genezowanie i prognozowanie stanów sprzętu. Procesy zapewniania zdatności. Zasady analizy danych eksploatacyjnych. Organizacja procesów obsługowych. Certyfikacja sprzętu. Rozpoznawanie stanu technicznego obiektów. Formy diagnozowania sprzętu. Badania eksploatacyjne. Diagnozowanie operatora sprzętu, jego typowe błędy, ocena niezawodności operatora.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

Zagadnienia:

Inżynieria bezpieczeństwa technicznego a inżynieria bezpieczeństwa cywilnego – różnica zadań, analiza negatywnego oddziaływania obiektów technicznych na otoczenie, zagrożenia. Bezpieczeństwo techniczne – środki techniczne, stan normalny i anormalny. Uzasadnienia i ograniczenia dla budowy systemów bezpieczeństwa. Konstruowanie miary poziomu bezpieczeństwa obiektu. Powiązania układu funkcjonalnego i bezpieczeństwa, elementy wspólne tych układów. Jakościowe i ilościowe ujęcie bezpieczeństwa technicznego. Niezawodnościowa teoria bezpieczeństwa technicznego. Przyczyny powstawania szkód. Uwarunkowania negatywnego oddziaływania obiektów technicznych na ludzi, środowisko i dobra materialne. Sposoby powstawania katastrof. Potencjał zagrożenia technicznego – pierwotna zdolność obiektu technicznego do negatywnego oddziaływania. Związek funkcjonalny pomiędzy niezawodnością składników obiektu technicznego a powodowanym przez nie zagrożeniem technicznym i bezpieczeństwem technicznym. Koszty bezpieczeństwa technicznego. Mechanizm generowania zmian i kierunków rozwoju obiektów technicznych przez inżynierię bezpieczeństwa technicznego.

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

Zagadnienia:

Klasyfikacja elementów maszyn. Podstawowe wiadomości o procesie technologicznym. Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna. Metody nadawania kształtów wyrobom - obróbka bezwiórowa i wiórowa. Materiały i technologie wykonania. Klasyfikacja połączeń. Parametry charakteryzujące złącze nitowe, metodyka prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych. Połączenia sworzniowe. Obliczenia wytrzymałościowe połączeń sworzniowych luźno i ciasno pasowanych. Połączenia gwintowe. Rozkład obciążeń w połączeniu śruba-nakrętka. Określenie siły obwodowej potrzebnej do napięcia lub zluzowania nakrętki. Całkowity moment tarcia w złączu śrubowym. Sprawność połączenia gwintowego. Połączenia spojeniowe. Spawanie – geometria spoiny, klasyfikacje metod wykonywania złącza. Technologia wykonania, zalety i wady połączeń spawanych. Parametry wymiarowe charakteryzujące spoiny czołową i pachwinową. Zadania obliczeniowe. Łożyskowania. Wały i osie. Elementy wału – czopy i odsadzenia. Łożyska. Charakterystyka ogólna łożysk tocznych i ślizgowych. Łożyska toczne; budowa. Napęd. Przełożenie. Sprawność przekładni. Przekładnia zębata. Rodzaje kół zębatych. Budowa koła walcowego o zębach prostych. Obciążenia zębów na zginanie i naciski powierzchniowe. Przekładnie pasowe. Sprzęgła – funkcje, podział, warunki pracy. Sprzęgła sztywne, samonastawne, włączalne. Hamulce – funkcje, podział, warunki pracy.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.