• PL
  • EN
  • EN

Kierownik Pracowni mgr inż. Piotr Terlecki

1. Kontakt

tel.: (22) 56 17 645, wew.: 645

e-mail: terleckipiotr@wp.pl

Obiekt 01, Budynek C, parter, pokój nr 102

tel.: (22) 56 17 645, wew.: 645

tel.: (22) 56 17 632, wew.: 632

 

 


 

  W Pracowni Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego przeprowadzane są zajęcia laboratoryjne w ramach przedmiotu Sprzęt Ratowniczo-Gaśniczy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie Przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej. Pracownia jest wyposażona w stanowiska laboratoryjne umożliwiające wykorzystania ich do realizacji prowadzonych w Zakładzie prac dyplomowych oraz do prowadzenia prac naukowo-badawczych z zakresu eksploatacji i oceny technicznej sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

W pracowni znajdują się następujące stanowiska badawcze:

1. Stanowisko umożliwia określenie stanu technicznego silników spalinowych metodą pomiaru ciśnienia sprężania oraz ciśnieniowej próby szczelności cylindrów silników spalinowych. Ponadto na stanowisku możliwe jest określenie składu spalin silnikowego sprzętu pożarniczego i ich wpływu na warunki pracy ratowników oraz środowisko naturalne. Stanowisko jest wyposażone w następujące urządzenia:

        Analizator spalin ETT 8.71 BOSCH o następujących parametrach:

        - Zakres pomiarowy CO 0.000 - 10.00 % obj. (rozdzielczość CO 0,001 % obj.).

        - Zakres pomiarowy HC 0 - 9999 ppm obj. (rozdzielczość HC 1 ppm obj.).

       - Zakres pomiarowy CO2 0.00 - 18.00 % obj. (rozdzielczość CO2 0,01 % obj.).

       - Zakres pomiarowy O2 0.00 - 22.00 % obj. (rozdzielczość O2 0,01 % obj.).

       - Zakres pomiaru współczynnika lambda 0,500 - 1.800 (rozdzielczość 0.001).

       - Zakres pomiarowy NOx 0 – 5000 ppm obj. (rozdzielczość NOx 1 ppm obj.).

       - Manometr do pomiaru ciśnienia sprężania klasy 1.6.

       - Próbnik szczelności cylindrów silników spalinowych.

2. Stanowisko umożliwia kompleksową diagnostykę układów wodno-pianowych i poszczególnych ich elementów w zakresie szczelności w warunkach podciśnienia oraz diagnozowanie i określanie charakterystyk urządzeń podciśnieniowych. Stanowisko jest wyposażone w następujące    elementy i urządzenia:

        - Mocowania pozwalające na pozycjonowanie elementów armatury wodno-pianowej oraz    

        - podłączenie do układu podciśnieniowego badanych elementów.

        - Przetwornik ciśnienia klasy 0.5.

        - System automatycznego zapisu danych (próbkowanie 1Hz).

3. Stanowisko umożliwia badanie szczelności sprzętu i elementów armatury pożarniczej w warunkach nadciśnienia oraz sprawdzenie ich wytrzymałości w tych warunkach.

         Stanowisko jest wyposażone w następujące urządzenia:

        - Mocowania pozwalające na pozycjonowanie elementów armatury wodno-pianowej oraz    

        - podłączenie do układu ciśnieniowego elementów badanych.

        - Przetwornik ciśnienia klasy 0.5.

        - System automatycznego zapisu danych (próbkowanie 1Hz) oparty na multimetrze SANWA klasy 0,025 z oprogramowaniem PC Link plus.

 4. Stanowisko umożliwia sprawdzenie manometrów i przetworników ciśnienia o klasie dokładności powyżej 0.5. Podstawowym urządzeniem wykorzystywanym na stanowisku jest manometr obciążnikowo-tłokowy MTU 60.

5. Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badań różnego typu pomp pożarniczych. Umożliwia badanie następujących parametrów pomp: ciśnień, natężenia przepływu i prędkości obrotowej wału pompy.

        Stanowisko jest wyposażone w następujące urządzenia:

        - Zbiornik o pojemności 4m3 z odpowiednim wyposażeniem (zawory zasuwy, przewód tłoczny   

        stalowy 3 calowy,  podest, schodki).

        - Przepływomierz z maksymalnym błędem pomiaru 0,2% wartości mierzonej.

        - Przetworniki ciśnienia wykonane klasie dokładności 0.5.

        - Czujniki temperatury Pt-100.

        - System automatycznego zapisu danych pomiarowych (próbkowanie do 500Hz).

        - Stroboskop do pomiaru prędkości obrotowej wału silnika.

6. Stanowisko umożliwia pomiar względnego przyrostu średnicy i długości węży tłocznych w funkcji ciśnienia statycznego. Dodatkowo na stanowisku istnieje możliwość określenia szczelności węży tłocznych przy ciśnieniu próbnym, określenie średnicy węży tłocznych oraz stopnia skręcenia węży przy wydłużeniu. Stanowisko jest wyposażone w następujące urządzenia:

        - Szyna z rolkami służąca do poziomego ułożenia węża.

        - Ręczna pompa wytwarzająca ciśnienie do 60 bar.

        - Przetwornik ciśnienia klasy 0.5.

        - Przyrząd do pomiaru kąta skręcenia (rozdzielczość 1˚).

7. Stanowisko umożliwia pomiar wielkości ugięcia drabiny przy różnych ustawieniach i obciążeniach statycznych. Stanowisko jest wyposażone w następujące urządzenia:

         - Podpory drewniane do podtrzymania badanych drabin.

        - Wagę wiszącą z wyświetlaczem cyfrowym (rozdzielczość 0.2 kG).

        - Dalmierz laserowy (rozdzielczość 0.1mm).

8. Stanowisko umożliwia pomiar natężenia przepływu oraz zasięgu rzutu strumienia wody w funkcji ciśnienia zasilania prądownicy. Na stanowisku istnieje również możliwość określenia szczelności prądownic. Badaniom mogą być poddawane przy zmiennych parametrach strumienia, różnego typu prądownice. Stanowisko jest wyposażone w następujące urządzenia:

         - Stalowy statyw z możliwością zamocowania prądownicy w określonym położeniu zgodnie zadanym kątem w stosunku do podłoża (rozdzielczość 1˚).

        - Elektroniczny kątomierz do pozycjonowania statywu i pomiaru kąta rozpylenia strumienia (rozdzielczość 1/60˚).

        - Przepływomierz z maksymalnym błędem pomiaru 0,5% wartości mierzonej.

        - Przetwornik ciśnienia klasy 0.5.

9. Stanowisko do badania parametrów techniczno-użytkowych hydronetek wodnych. Na stanowisku określa się masę, wymiary zewnętrzne oraz pojemności hydronetek, a także ich szczelność, wydatek i zasięg rzutu strumienia wody.

10. Stanowisko wyposażone jest w następujące elementy i urządzenia:

        - Płyta traserska żeliwna.

        - Podpory krzyżowe.

        - Zestaw mikrometrów (rozdzielczość 0,01mm).

        - Zestaw płytek wzorcowych do mikrometrów.

11. Stanowisko umożliwia porównanie wskazań i określenie poprawności wskazań natężeń przepływu przepływomierzy pracujących szeregowo. Poprawność wskazań przepływomierzy weryfikowana jest na podstawie sumarycznej objętości cieczy wpływającej do zbiornika z wodą i czasu jego napełniania. Stanowisko jest wyposażone w następujące urządzenia:

        - Zbiornik o pojemności 4m3 z odpowiednim wyposażeniem (zawory zasuwy, przewód tłoczny stalowy 3 calowy).

        - Przepływomierz z maksymalnym błędem pomiaru 0,2% wartości mierzonej.

        - Zestaw dysz pomiarowych.

        - Wodomierz.

        - Przetwornik ciśnienia klasy 0.5.

        - Manometr klasy 1.

12. Analizator dźwięku SVAN 979 firmy SVANTEK to cyfrowy miernik dźwięku klasy 1 oraz analizator 1/1, 1/3, 1/6 lub 1/12 oktawy pracujący w czasie rzeczywistym. Przyrząd zaprojektowano dla ogólnych pomiarów dźwięku, monitorowania środowiska oraz warunków BHP. Trzy konfigurowalne profile użytkownika umożliwiają pomiary dźwięku z zastosowaniem niezależnie definiowanych filtrów korekcyjnych oraz stałych czasowych detektora RMS. Zaawansowany zapis historii czasowej dla każdego profilu oferuje kompleksowe informacje w zakresie zmierzonego sygnału przy zastosowaniu zewnętrznej karty SD lub pendrive’a. Informacje te można z łatwością zgrać do komputera korzystając ze złącza USB i oprogramowania SvanPC++. Wszystkie wymagane częstotliwościowe charakterystyki korekcyjne (np.: A, B, C, G, Z dla pomiarów poziomu dźwięku) zgodne z najnowszą normą ISO 2631-1 i 2 są dostępne dla przyrządu. Dzięki mocy obliczeniowej procesora sygnału cyfrowego przyrząd SVAN 979 może, równolegle z trybem pomiaru, przeprowadzać analizy w czasie rzeczywistym 1/1 Oktawy, 1/3 Oktawy, 1/6 Oktawy lub 1/12 oktawy, w tym obliczenia poziomów statystyk 10 x LN%. Urządzenie posiada również analizę FFT, analizę tonalności, pomiary czasu pogłosu (RT60). Szybkie złącze USB (12 MHz) tworzy rzeczywiste połączenie z aplikacją komputerową typu "front-end" przyrządu SVAN 979. Dostępna jest także funkcja Host USB. Sterownik USB Host zainstalowany w przyrządzie pozwala użytkownikowi podłączyć do miernika pamięć zewnętrzną USB, twardy dysk USB, drukarkę USB .

 

13. Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badań opartych o normę PN-EN 671-1 oraz PN-EN 671 . W skład stanowiska wchodzi :

 - zestaw pompowy Grundfos MULTI HYDRO złożony z trzech pomp połączonych równolegle ze sobą i zasilanych prądem trójfazowym. 

 - W zestawie zastosowano pompy typy CR 8-80 A-A-A. Pompy pobierają wodę z dwóch zbiorników o pojemności 1,5 m3 każdy.

 - AR406 o zakresie 2,0 MPa, czujnik APAR AR 002 o klasie dokładności 0,5

 - przepływomierz elektromagnetyczny Yamatake - Honeywell, DN 50, o zakresie 750 dm3/min .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.