• PL
 • EN
 • EN

bryg. dr inż. Ireneusz Naworol – kierownik zakładu

1. Kontakt

tel. (022) 5617591, wew. 591
email: inaworol@sgsp.edu.pl
Budynek C, obiekt 01, parter, pokój 129

Godziny konsultacji:

Poniedziałek: 14.00-15.30

2.  Doświadczenie zawodowe i kierunki badawcze

2.1 Wykształcenie:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej (1991r. )
 • Tytuł: Magister inżynier
 • Temat pracy dyplomowej magisterskiej: Projekt wciągarki ze sprzęgłem ciernym dla samochodu specjalnego lekkiego ratownictwa technicznego.

 • Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska (2007 r.)
 • Tytuł: Doktor nauk technicznych
 • Temat pracy doktorskiej: Wpływ wentylacji na rozprzestrzenianie się dymu w tunelach komunikacyjnych.

 

2.2 Przebieg pracy zawodowej:

 • 01.11.1991 r. – 29.02.1992 r. - Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Strzelcach Opolskich – Dowódca oddziału ZSP.
 • 01.03.1992 r. – 31.12.1992 r. - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka – Instruktor.
 • 01.01.1993 r. – nadal - Szkoła Główna Służby Pożarniczej - dowódca sekcji, dowódca zmiany i oficer w Zakładzie Ratowniczo -Gaśniczym oraz wykładowca, starszy wykładowca i adiunkt w Katedrze Działań Ratowniczo - Gaśniczych i Katedrze Działań Ratowniczych. Od 01.11.2013 r., Kierownik Zakładu Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego w Katedrze Techniki Pożarniczej.

3. Wykaz najważniejszych publikacji

 • I. Naworol, Problemy organizacji działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów w budynkach wysokich. Ochrona Menia nr 6/2001. (ISSN 1429-6373)
 • I. Naworol, Organizacja działań gaśniczych podczas pożarów budynków, Skuteczne ratownictwo, praca zbiorowa, Wyd. Verlag Dashöfer Sp. z o.o., Warszawa 2006, (ISDN 83-88285-68-8).
 • I. Naworol, Technologia gaszenia pożarów wewnętrznych, Skuteczne ratownictwo, praca zbiorowa, Wyd. Verlag Dashöfer Sp. z o.o., Warszawa 2005, (ISDN 83-88285-68-8).
 • I. Naworol, Usuwanie dymu z obiektów objętych pożarem, Skuteczne ratownictwo, praca zbiorowa, Wyd. Verlag Dashöfer Sp. z o.o., Warszawa 2005, (ISDN 83-88285-68-8).
 • I. Naworol, Bezpieczeństwo pożarowe tuneli komunikacyjnych, Skuteczne ratownictwo, praca zbiorowa, Wyd. Verlag Dashöfer Sp. z o.o., Warszawa 2006, (ISDN 83-88285-68-8).
 • I. Naworol, Ratowanie ludzi na akwenach, Skuteczne ratownictwo, praca zbiorowa, Wyd. Verlag Dashöfer Sp. z o.o., Warszawa 2006, (ISDN 83-88285-68-8).
 • I. Naworol, Działania ratownicze podczas wypadków lotniczych, Skuteczne ratownictwo, praca zbiorowa, Wyd. Verlag Dashöfer Sp. z o.o., Warszawa 2006, (ISDN 83-88285-68-8).
 • I. Naworol, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa, Skuteczne ratownictwo, praca zbiorowa, Wyd. Verlag Dashöfer
  Sp. z o.o., Warszawa 2007, (ISDN 83-88285-68-8).
 • I. Naworol, Projekt zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w powiecie, Prace Naukowo-Badawcze SGSP 2006 – Badania Własne, Warszawa, SGSP, 2007 r.
 • Adamski A., Naworol I. – Ocena rozwiązań organizacyjno-technicznych stanowisk gaśniczych pod względem efektywności i bezpieczeństwa działań, Zeszyty naukowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Kraków, S.A. PSP 2009 r. (ISBN 83-89877-26-0).
 • Naworol I. – Wentylacja nadciśnieniowa a bezpieczeństwo na drogach ewakuacyjnych, „W akcji” nr 6/2012, Katowice 2012 r.
 •  Naworol I. – Cenna woda, „W akcji” nr 5/2016, Katowice 2016 r.

4. Konferencje, sympozja, warsztaty oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności poza dydaktycznej

 • Stanisław Lipiński, Aleksander Adamski, Marek Konecki, Józef Łabędzki, Dariusz Wróblewski, Ireneusz Naworol, Bogdan Zaleski, Jarosław Zarzycki – Rescue of collections of movible cultural goods – Kulturgutschutz und Räumung (Ratownictwo ruchomych zbiorów dóbr kultury) – III Międzynarodowa Konferencja „FIRECO 1999”, Trencin, 1999 r.
 • Aleksander Adamski, Marek Konecki, Stanisław Lipiński, Józef Łabędzki, Dariusz Wróblewski, Ireneusz Naworol, Bogdan Zaleski, Jarosław Zarzycki – Preparation and organization rescue activity during fire in ancient building (Przygotowanie
   i organizacja działań ratowniczych podczas pożarów obiektów zabytkowych)

  – III Międzynarodowa Konferencja „FIRECO 1999”, Trencin, 1999 r.
 • Stanisław Lipiński, Aleksander Adamski, Marek Konecki, Józef Łabędzki, Dariusz Wróblewski, Ireneusz Naworol, Bogdan Zaleski, Jarosław Zarzycki Ratownictwo ruchomych zbiorów dzieł sztuki - III Międzynarodowe Sympozjum „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZABYTKÓW”, Częstochowa, 1999 r.
 • Ireneusz Naworol, Aleksander Adamski, Marek Konecki, Stanisław Lipiński, Józef
  Łabędzki, Dariusz Wróblewski, Bogdan Zaleski, Jarosław Zarzycki – Ratownictwo
  i organizacja działań ratowniczych podczas pożarów obiektów zabytkowych
  - III Międzynarodowe Sympozjum „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZABYTKÓW”, Częstochowa, 1999 r.
 • Bogdan Zaleski, Iwona Grunt-Mejer, Piotr Izak, Ireneusz Naworol, Wanda Knapik-Skórczyńska, Stanisław Lipiński – Wpływ środków gaśniczych na zmiany barw obrazów. Część I. Zmiany barw na płótnach podkładowych - III Międzynarodowe Sympozjum „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZABYTKÓW”, Częstochowa, 1999 r.
 • Ireneusz Naworol, Iwona Grunt-Mejer, Aleksander Adamski – Problems of organization the rescue activity in emergency situation in Warsaw underground
  - Międzynarodowa Konferencja „PYROMEETING 2000”, Brno, 2000 r.
 • Iwona Grunt-Mejer, Dariusz Wróblewski, Ireneusz Naworol - Powstanie paniki podczas ewakuacji - czynniki wpływające na jej powstanie oraz sposoby przeciwdziałania – IX Międzynarodowa Konferencja „Pożarni Ochrana 2000”, Ostrawa 2000 r.
 • Dariusz Wróblewski, Ireneusz Naworol, Stanisław Lipiński – Imprezy masowe
  -niebezpieczeństwo paniki, a działania straży pożarnej - teoria i praktyka
  -Sympozjum pt. „Psychologia działań ratowniczo-gaśniczych”, Warszawa, SGSP.
 • Ireneusz Naworol – Problemy organizacji działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów w budynkach wysokich – Sympozjum pt. „Ogólne bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”, Warszawa, 2001 r.
 • Ireneusz Naworol – Sprzęt ochronny rot ratowniczych, jako podstawowy element bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, II Międzynarodowa Konferencja „Perspektywy i rozwój ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku”, Gdańsk, 2002 r.
 • Ireneusz  Naworol – Systemy wentylacji pożarowej w tunelach komunikacyjnych a bezpieczeństwo ich użytkowników - IV Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo pożarowe budowli”, Częstochowa, 2002 r.
 • Ireneusz Naworol, Aleksander Adamski – Organizacja i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów zbiorników ze skroplonymi gazami palnymi – Seminarium pt. „Zasady prowadzenia działań operacyjnych podczas awaryjnego wypływu gazów skroplonych z cystern w dużych aglomeracjach miejskich”, Warszawa, SGSP, 2004 r.
 • Ireneusz Naworol – Usuwanie dymu podczas pożarów w tunelach komunikacyjnych - wyniki badań rozprzestrzeniania się dymu – Konferencja Międzynarodowa
  pt. „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów podziemnych”, Kraków, SAPSP, 2004 r.
 • Ireneusz Naworol – Pożary w tunelach komunikacyjnych – Rozprzestrzenianie się dymu i jego usuwanie – I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
  pt. „Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska”, Koszalin - Łazy, 2004 r.
 • Aleksander Adamski, Ireneusz Naworol – Ocena rozwiązań organizacyjno-technicznych stanowisk gaśniczych pod względem efektywności i bezpieczeństwa działań – Trzecia konferencja „Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych
  i wyposażeniu technicznym, Kraków, 15-16 września 2009 r.
 • Naworol I., Lipiński S., Adamski A., Marciniak A. - Wpływ wentylacji interwencyjnej na dobór procedur ratowniczych oraz bezpieczeństwo prowadzenia ewakuacji
   –
  Konferencja w ramach realizacji projektu „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź,16-18 października 2011 r.
 • Naworol I., Lipiński S., Adamski A., Marciniak A. – Standardowe procedury interwencyjnej wentylacji doraźnej w obiektach ZL dla sił ratowniczych poziomu interwencyjnego – Konferencja w ramach realizacji projektu „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź,18-20 listopada 2012 r.
 • Adamski A., Naworol I. - Logistyczne zabezpieczenie działań ratowniczych - III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Współdziałanie fundamentem skutecznego ratownictwa", Arłamów, 16.10.2014 r.
 • Naworol I., Adamski A. – Współdziałanie podmiotów w warunkach zagrożenia powodziowego i powodzi - III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Współdziałanie fundamentem skutecznego ratownictwa", Arłamów, 16.10.2014 r.

 5. Udział w radach, komisjach i zespołach uczelni

 • Członek Wydziałowej Komisji ds. oceny tematów i zakresów prac dyplomowych oraz zasad dyplomowania.
 • Członek Komisji Odbioru Dzieł w ramach projektu „Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych” (DOBR-BIO4/052/13073/2013).
 • Przewodniczący Komisji Odbioru Dzieł w ramach projektu „Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy” (DOB-BIO6/06/113/2014).

6. Działalność naukowo-badawcza (badania statutowe i inne)

 • Wykonawca pracy badawczej statutowej (KBN/E-422/1/2001-1) pt.: „Opracowanie analiz operacyjno-taktycznych obiektów wybranego obszaru chronionego dla poprawy trafności decyzji podejmowanych przez Kierownika Działań Ratowniczych podczas działań gaśniczych”.
 • Wykonawca pracy badawczej statutowej (KBN/E-422/4/2002) pt.: „Badanie wpływu efektywności form przekazu informacji podczas kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi na szczeblu interwencyjnym i taktycznym na proces podejmowania decyzji przez kierownika działań ratowniczych”.
 • Kierownik tematu pracy naukowo-badawczej własnej (KBN/E-422/BW-4/2002) pt.: „Wpływ wentylacji na warunki rozprzestrzeniania się dymu podczas pożarów w tunelach komunikacyjnych”.
 • Główny wykonawca projektu badawczego promotorskiego (0 T00C 006 23) pt.: „Wpływ wentylacji na rozprzestrzenianie się dymu podczas pożarów w tunelach komunikacyjnych”.
 • Wykonawca projektu badawczego promotorskiego (0 T00C 009) pt.: „Badania oddziaływania rozproszonych strug wodnych na promieniowanie cieplne od pożarów”.
 • Kierownik tematu pracy naukowo-badawczej własnej (BW/E-422/3/2005)
 • pt.: „Projekt zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w powiecie”
 • 2006 r.
 • Wykonawca pracy badawczej statutowej S/E-422/5/2007) pt.: „Wyznaczanie wartości wymaganej intensywności podawania wody do gaszenia pożarów typowych, a zapewnianych przez dostępny w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP sprzęt gaśniczy”.
 • Wykonawca w projekcie rozwojowym Nr 0R00007607 pt.: Opracowanie i wdrożenie symulatora do szkolenia i treningu wspomagającego dowodzenie podczas działań ratowniczych związanych z pożarami w budynkach wielokondygnacyjnych i wypadkami komunikacyjnymi.
 • Wykonawca w projekcie w ramach 7 Programu Ramowego (Nr kontraktu: 218324) pt.: Zachowanie ludzi w sytuacjach kryzysowych: Badanie różnic międzykulturowych w celu tworzenia bezpiecznej komunikacji.
 • Wykonawca w projekcie w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, pt.: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju.
 • Nr projektu: POIG.01.01.02-10-106/09-00.
 • Projekt szkoleniowy, pt. "Doskonalenie zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi, powstałymi w warunkach miejskich - Wizyty studyjne studentów i nauczycieli akademickich uczelni ratowniczych Polski i Ukrainy". Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (w trakcie realizacji).
 • Projekt szkoleniowy pt. "Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba na straży sprawnego i bezpiecznego państwa" nr POKL.05.02.03-00-006/10, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Kierownik merytoryczny i wykonawca w projekcie pt.: „Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)”. Nr Projektu: O ROB 0013 01/ID13/2.

 7. Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy
 • Przygotowanie do działań ratowniczych

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.