WYDAWNICTWO

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej wydaje Zeszyty Naukowe SGSP od 1983 r. Są one kontynuacją Zeszytów Naukowych WOSP, wydawanych w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w latach 1977-1981.
To czasopismo akademickie o zasięgu ogólnokrajowym, w którym prezentowane są wyniki prac badawczych oraz osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników SGSP z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i ochrony środowiska naturalnego. Łamy czasopisma udostępniamy również naukowcom z innych uczelni. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego SGSP z 29 lutego 2008 r. zostały wpisane na listę czasopism punktowanych w dziedzinie nauk ścisłych. Za publikację artykułu w czasopiśmie autor otrzymuje 7 punktów.Każdy artykuł zamieszczany w ,,Zeszytach Naukowych SGSP" jest recenzowany przez dwóch specjalistów, samodzielnych pracowników, afiliowanych w instytucjach innych niż te, w których afiliowani są autorzy artykułu.

Rada Programowa

bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP
dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP
prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski
kpt. dr inż. Paweł Gromek

Rada Naukowa

nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP – Przewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Wolanin
bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. SGSP
Prof. Ing. Karol Balog, PhD. (Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie)
Prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. (VSB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie)
Prof. Bogdan Długogorski (Uniwersytet w Newcastle)
Prof. Dr Aleksandar Jovanovic (Steinbeis Instytut Transferowy Zaawansowanych Technologii Ryzyka w Stuttgarcie)
Prof. Simo Hostikka (Uniwersytet Techniczny w Aalto, Finlandia)
Dr Elisabeth Banchard (CSTB  - Francuskie Centrum Badań  Naukowo-Technicznych)
Prof. Michael Delichatsios (Uniwersytet Ulster, Irlandia Północna)
Dr Päivi Kuosmanen (Uniwersytet Laurea, Finlandia)
Prof. Brian Meacham (Worcester Polytechnic Institute, USA)
Assoc. Prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. (Uniwersytet Żyliński)

Zespół redakcyjny

Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego
mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała
st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz
dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP
mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz
bryg. dr inż. Mirosław Sobolewski

Inżynieria Bezpieczeństwa Cywilnego
dr hab. Aneta Majkowska
mł. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński
dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP

Redakcja językowa
mgr Agnieszka Wójcik (język polski)
tłumacz przysięgły mgr Ewa Hadyniak (język angielski)

Redakcja statystyczna
dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP

ISSN 0239-5223

Wydawca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

Redakcja
Wydawnictwo SGSP
tel. 22 561 73 83
e-mail: wydawnictwo@sgsp.edu.pl

Pliki do pobrania:

Oświadczenie dla autorów
Wytyczne redakcyjne dotyczące przygotowania artykułu do druku
Arkusz recenzji artykułu złożonego do wydania w ZN SGSP